ราคาของเคมีภัณฑ์,อะไหล่และค่าแรงต่างๆที่แจ้งไว้ในกระทู้ ซึ่งลงตามวันที่ที่ได้ตอบในกระทู้นั้นๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(ซึ่งเป็นไปตามการปรับราคาของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ)

ผู้เขียน หัวข้อ: การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คืออะไร ?  (อ่าน 2423 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • เซียนรถ
  • *****
  • คะแนนสะสม: 3 แต้ม
  • กระทู้: 170
การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คืออะไร ?
« เมื่อ: วันที่ 22 พฤษภาคม 2018, 15:05:03 »

บทความโตโยต้าชัวร์เดือนพฤษภาคม....การรีไฟแนนซ์รถยนต์ คืออะไร ??
การ รีไฟแนนซ์ รถยนต์ คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ทำการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อนำไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าจากเงินกู้ก้อนใหม่ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง การ รีไฟแนนซ์ ที่ดี ผู้เช่าซื้อรถยนต์จะต้องคำนึงด้วยว่าส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำ รีไฟแนนซ์ แค่ไหน
ขั้นตอนการ รีไฟแนนซ์ รถยนต์
ก่อนปิดบัญชีสินเชื่อเดิมเพื่อทำ การขอ รีไฟแนนซ์ ประการแรกต้องคำนวณดูก่อนว่าดอกเบี้ยที่คงเหลือตามสัญญากู้เดิมมีเท่าไหร่ เมื่อนำมาหักส่วนต่างกับดอกเบี้ยจากการกู้ใหม่จะคุ้มค่าหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทรับ รีไฟแนนซ์ บางแห่งจะหักเงินงวดแรก (เงินต้น + ดอกเบี้ย) ที่ลูกค้าต้องผ่อนเพิ่มอีก 1 งวดในวันอนุมัติเงินกู้ ทำให้หลัง รีไฟแนนซ์ เงินที่จะได้รับจะเหลือไม่มากนัก หากผู้เช่าซื้อมีความพร้อมในการชำระหนี้ หรือมีความชำนาญในการบริหารเงินอยู่ ก็อาจจะไม่มีผลจากเรื่องนี้มากเท่าไหร่นัก

ข้อดีของการ รีไฟแนนซ์
ผู้กู้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ได้รับระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่ม ได้รับส่วนต่างจากการขอ รีไฟแนนซ์ ที่สามารถทำไปหมุนใช่จ่ายอย่างอื่นได้
ข้อเสียของการขอรีไฟแนนซ์
ผู้กู้สินเชื่ออาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม กรณีเสียเบี้ยปรับการปิดสินเชื่อเก่าเพื่อขอสินเชื่อใหม่ หรือ การชำระดอกเบี้ยของสินเชื่อเก่าที่ยังค้างอยู่หลังที่ได้มีการกำหนดตายตัวไว้แล้ว
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจจัด รีไฟแนนซ์
ค่าใช้จ่ายในการ รีไฟแนนซ์
ประการแรกก่อนตัดสินใจจัด รีไฟแนนซ์ คุณควรรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากคุณต้องการทำรีไฟแนนซ์ก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับสถาบันการเงินแห่งเดิม: ค่าปรับเนื่องจากมีการไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3 ปีโดยนับจากวันเริ่มกู้ยืม โดยมีค่าปรับประมาณ 2-3% ของยอดหนี้ทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายสำหรับสถาบันการเงินแห่งใหม่: ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าหลักประกัน (ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดน รถยนต์ ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ ค่าธรรมเนียมการทำประกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากกรมธรรม์เดิมยังมีอยู่ก็แจ้งเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์จากสถาบันการเงินเดิม มาให้สถาบันการเงินแห่งใหม่ได้เลย ค่าใช้จ่ายสำหรับกรมที่ดิน: ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ และ ค่าอากรแสตมป์ 0.05%
การทำรีไฟแนนซ์รถยนต์

ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ได้รับจากการ รีไฟแนนซ์
หลักๆ แล้วก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยให้น้อยลง นั่นเอง หากคุณมียอดหนี้สินเชื่อบ้านคงเหลือที่ 2 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ 7% หลังจากการทำ รีไฟแนนซ์ แล้ว ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารใหม่ (หรือ ธนาคารแห่งเดิม) เท่ากับ 2% ต่างจากดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระก่อน รีไฟแนนซ์ ถึง 5% คิดเป็นเงินได้กว่าแสนบาทเลยทีเดียว
ผลประโยชน์จากเงื่อนไขอื่นๆ
การได้รับการพิจารณายอดหนี้คงเหลือ และ ระยะเวลาการผ่อนชำระ: หากยอดหนี้เหลือน้อย และ เหลือระยะเวลากรผ่อนเพียง 1-2 ปี การรีไฟแนนซ์อาจจะไม่คุ้มค่า อาจจะได้ใช้โบนัสมาโปะหนี้ให้ครบไปเลยจะเป็นการคุ้มค่ากว่า

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยคงที่: โดยสถาบันการเงินบางแห่ง มีเงื่อนไขกำหนดว่าการผ่อนค่างวดรายเดือนทำได้ไม่เกิน 2 เท่าของยอดผ่อนชำระต่อเดือน โดยจะมีค่าปรับในการชำระหนี้ก่อนกำหนด ดังนั้นแม้ว่าเราะมีเงินมากพอก็ไม่สามารถลดยอดหนี้ได้ในระยะเวลาที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหากชำระเกินค่างวดที่กำหนดเอาไว้ จะต้องเสียค่าปรับในจำนวนที่จ่ายเกินไป
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา หากเราต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 2-3% ของวงเงินกู้ทั้งหมด
การ รีไฟแนนซ์ แต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
ค่าไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด ปกติอยู่ในอัตรา 2-3% ของวงเงินกู้ทั้งหมด หากยังจดจำนองกับธนาคารเดิมยังไม่ถึง 3 ปี
ค่าใช้จ่ายการจดจำนอง ปกติอยู่ที่ 1% ของวงเงินจำนองใหม่ หรือไม่เกิน 200,000 บาท การ รีไฟแนนซ์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดจำนองให้เหลือเพียง 0.01% ตามมาตรการภาษีใหม่
ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อสำหรับเงินกู้ใหม่ โดยจะมีเฉพาะบางธนาคารเท่านั้น หากเก็บจะอยู่ที่ 0.125-1% ของวงเงินกู้ใหม่การทำรีไฟแนนซ์นั้นจำเป็นจะต้องมีการวางแผนเพื่อดูว่าการทำ รีไฟแนนซ์ จะมีความคุ้มค่าหรือไม่ เราควรจะต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ และ เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินที่ให้บริการที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการ แล้วจึงค่อยตัดสินใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 22 พฤษภาคม 2018, 15:09:37 โดย admin »
 
X ปิดหน้าต่างนี้
X ปิดหน้าต่างนี้