ราคาของเคมีภัณฑ์,อะไหล่และค่าแรงต่างๆที่แจ้งไว้ในกระทู้ ซึ่งลงตามวันที่ที่ได้ตอบในกระทู้นั้นๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(ซึ่งเป็นไปตามการปรับราคาของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ)

ผู้เขียน หัวข้อ: eTOYOTACLUB มอบความสุขสุดพิเศษ! เมื่อเป็นครอบครัวโตโยต้าวันนี้!  (อ่าน 593 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • เซียนรถ
  • *****
  • คะแนนสะสม: 3 แต้ม
  • กระทู้: 151


เงื่อนไขกิจกรรม
1. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีระยะเวลาสมัครเพื่อเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 - 31 มีนาคม 2562

2. แคมเปญนี้สามารถใช้ร่วมกับ แคมเปญ, โปรโมชัน หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ แต่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

3. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการต้องมีประวัติการซื้อ/ออกรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ จากโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 14 กันยายน 2561 – 30 เมษายน 2562 ยกเว้น รถ TOYOTA Sure, รถ Lexus, รถขาย Fleet และต้องจดทะเบียนในรูปแบบบุคคลเท่านั้น

4. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการต้องถ่ายรูปใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และส่งมาที่ไลน์ของ e-TOYOTACLUB (ไอดี @etoyotaclub) เพื่อยืนยันการขอรับสิทธิ์ ได้ในระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2561 – 30 เมษายน 2562

5. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการต้องเป็นสมาชิก e-TOYOTACLUB ประเภท Silver Member และต้องเป็นสมาชิกฯก่อนซื้อ/ออกรถยนต์

6. สิทธิพิเศษที่ผู้สมัครเข้าร่วมรายการจะได้รับ
    6.1 สิทธิ์ที่ 1 : คูปองแทนเงินสด
คูปองแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท สามารถใช้แทนเงินสดได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ สำหรับค่าอะไหล่ และบริการ ไม่มีวันหมดอายุ (สำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไขทุกสิทธิ์)

    6.2 สิทธิ์ที่ 2 : กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์
บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานฯ ในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2562 เดือนละ 2 ครั้ง กำหนดการเข้าเยี่ยมชม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎระเบียบโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ (สำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไขทุกสิทธิ์)

    6.3 สิทธิ์ที่ 3 : กิจกรรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฟรี ทั้งหมด 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมผู้ติดตาม) มูลค่ารางวัลละ 227,000 บาท มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562

7. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้โชคดีในกิจกรรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (สิทธิ์ที่ 3) โดยบริษัทฯ จะทำการจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด สาขารังสิต สำนักงานเลขที่ 801/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

8. ขั้นตอนการส่งมอบสิทธิพิเศษ และการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
    8.1 สิทธิ์ที่ 1 : คูปองแทนเงินสด
บริษัทฯ จะทำการจัดส่งคูปองแทนเงินสด มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท ให้ตามที่อยู่ของผู้สมัครเข้าร่วมรายการที่ให้ไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้สมัครส่งรูปใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และส่งมาที่ไลน์ของ e-TOYOTACLUB (ไอดี @etoyotaclub)

    8.2 สิทธิ์ที่ 2 : กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์
บริษัทฯ จะทำการติดต่อหาผู้สมัครเข้าร่วมรายการ ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่ออธิบายรายละเอียด และยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานฯ

    8.3 สิทธิ์ที่ 3 : กิจกรรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
บริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ www.eTOYOTACLUB.com และ/หรือ www.facebook.com/eTOYOTACLUB และติดต่อหาผู้โชคดี เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมอธิบายรายละเอียด

9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล

10. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ/หรือไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่นได้ จะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดการทัวร์ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้โชคดีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบิดา-มารดาด้วย เพื่อยืนยันการขอรับรางวัล

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเดินทาง รูปแบบกิจกรรมการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นได้ตามเหมาะสมในมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่ามูลค่าเดิม

12. ของรางวัลไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากร

14. พนักงานและครอบครัวของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

15. ทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีเพื่อยืนยันสิทธิ์ และขอข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครเข้าร่วมรายการที่ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ทีมงาน ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปในการรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีในการร่วมรายการ

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน

17. ผู้สมัครเข้าร่วมรายการที่ขอรับสิทธิ์ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นทุกข้อเท่านั้น

18. สิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีจำนวนจำกัดที่บริษัทฯ ได้จัดสรรให้แก่ผู้แทนจำหน่าย

19. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาดและสิ้นสุด

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 19 ตุลาคม 2018, 11:29:35 โดย admin »
 
X ปิดหน้าต่างนี้
X ปิดหน้าต่างนี้