ราคาของเคมีภัณฑ์,อะไหล่และค่าแรงต่างๆที่แจ้งไว้ในกระทู้ ซึ่งลงตามวันที่ที่ได้ตอบในกระทู้นั้นๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(ซึ่งเป็นไปตามการปรับราคาของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ)

ผู้เขียน หัวข้อ: โปรโมชั่นบัตรเครดิต โตโยต้า แพลทินัม  (อ่าน 688 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • เซียนรถ
  • *****
  • คะแนนสะสม: 3 แต้ม
  • กระทู้: 184
โปรโมชั่นบัตรเครดิต โตโยต้า แพลทินัม
« เมื่อ: วันที่ 6 สิงหาคม 2018, 16:54:22 »

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เงื่อนไขรับส่วนลด 15% สำหรับค่าอะไหล่
- เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โตโยต้า แพลทินัม ซึ่งเป็นยอดค่าอะไหล่ในส่วนของงานซ่อม ไม่รวมค่าแรง อุปกรณ์ตกแต่ง ยาง แบตเตอรี่ และเคมีภัณฑ์ ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

2. เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน 12% ไม่เกิน 500 บาท
- สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัตรเครดิตโตโยต้าแพลทินัม ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) 12% ของยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561
- รายการใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน (Cash Back)นี้ จะต้องเป็นรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ศูนย์โตโยต้าที่ร่วมรายการและถูกบันทึกเข้าระบบธนาคารระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561
- จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อบัตรต่อเดือน แยกตามบัตรหลักและบัตรเสริม
- ยอดเครดิตเงินคืนที่ได้รับจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำรายการ
- การให้เครดิตเงินคืนดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไข ใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน
- เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
- ธนาคารจะพิจารณาจากข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิบไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
- ธนาคาร และ บ.โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย มีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ บ.โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย เป็นที่สุด

3. เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม x2 ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดรถยนต์ และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
- ทุกการใช้จ่าย 25 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน
- พิเศษ รับคะแนนสะสมสูงสุด 2 เท่า (เท่ากับ 2 คะแนน) สำหรับทุกการใช้จ่าย 25 บาท ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โตโยต้า แพลทินัม ในหมวดรถยนต์ และสถานีบริการน้ำมัน เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โตโยต้า แพลทินัม ที่เรียกเก็บ (Posting Date) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- รับคะแนนสะสม SCB Rewards เพิ่มรวมกัน 2 เท่า เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในหมวดยานยนต์ MCC 3389, 5271, 5511,5521, 5532, 5533, 7512, 7531,7535, 7538, 7542และสถานีบริการน้ำมัน MCC 5541, 5542, 9752 ตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC) ในระบบของ VISA และ MasterCard)
- รายการที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ รายการดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การซื้อกองทุน ยอดชำระค่าภาษี อากร ประมูลทะเบียน การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ รายการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์/โทรศัพท์ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
- คะแนนสะสม SCB Rewards ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
- ผู้ถือบัตรที่ได้รับคะแนนสะสม SCB Rewards ต้องยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับคะแนนสะสม SCB Rewards ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนคะแนนสะสม SCB Rewards ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

4. เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลากเมื่อสมัครบัตรใหม่

เงื่อนไขทั่วไป
- สำหรับลูกค้าบัตรหลักรายใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต SCB Toyota Platinum ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตกับธนาคารหรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่
- เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรระหว่าง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561
- ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและ/หรือเงื่อนไขใดๆของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ในรอบบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้จะไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก ซื้อกองทุน ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ
- การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ในรอบบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้จะไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก ซื้อกองทุน ชำระภาษี ประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ

เงื่อนไข การแลกรับกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท
- ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตร 3 ครั้งขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
- ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ผู้ถือบัตรต้องใช้คะแนนสะสมพิเศษ (SCB Rewards) เพื่อติดต่อขอแลก กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว ได้ที่ SCB Call Center ภายใน 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)
- สิทธิของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
- กรณีของรางวัลหมด หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขร่วมสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย
- ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ผลิต บริการ จำหน่าย หรือจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือการให้บริการนั้นๆ
- ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
- สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเงินคืนเข้าบัญชี
1. สงวนสิทธิสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม โตโยต้า ที่ใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ โดยสะสมยอดใช้จ่ายภายในเดือน และลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ข้อความ BBLTM เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 เพื่อขอใช้สิทธิรับเครดิตเงินคืน (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนตอบกลับทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน (รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ทำรายการส่ง SMS ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.–31 ธ.ค. 2561 เท่านั้น)
2. ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับเงินคืนทาง SMS เพื่อรับสิทธิเฉพาะเดือนที่ส่ง SMS และภายในเดือนที่ทำการใช้บริการเท่านั้น เช่น ใช้บริการวันที่ 15 พ.ค. 2561 ต้องลงทะเบียน SMS ภายใน 1-31 พ.ค. 2561 เท่านั้น และหากเข้าใช้บริการในเดือน กันยายน ต้องทำการส่ง SMS อีกครั้งภายใน 1-30 กันยายน 2561
3. เกณฑ์การคำนวณยอดเงินคืน
- คืนเงิน 12% จากยอดใช้จ่าย หลังหักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
- จำนวนเงินคืนรวมสูงสุด ไม่เกิน 500 บาทต่อบัตรต่อเดือน
4. ธนาคารจะทำการรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน SMS ทุกสิ้นเดือนปฎิทิน เพื่อนำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืนตามรายการโปรโมชั่น และทำการเครดิตเงินคืนภายใน 2 รอบบัญชีถัดไป โดยจะแสดงในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตรายเดือน
5. บัตรที่สามารถเข้าร่วมรายการจะต้องเป็นบัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัมโตโยต้าที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักหรือบัตรเสริมที่มีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระ ณ วันที่ธนาคารทำการคืนเงินให้
6. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO)
 
X ปิดหน้าต่างนี้
X ปิดหน้าต่างนี้