ราคาของเคมีภัณฑ์,อะไหล่และค่าแรงต่างๆที่แจ้งไว้ในกระทู้ ซึ่งลงตามวันที่ที่ได้ตอบในกระทู้นั้นๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(ซึ่งเป็นไปตามการปรับราคาของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ)

ผู้เขียน หัวข้อ: Ultimate Ownership Package for Camry  (อ่าน 794 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • เซียนรถ
  • *****
  • คะแนนสะสม: 3 แต้ม
  • กระทู้: 171
Ultimate Ownership Package for Camry
« เมื่อ: วันที่ 21 มกราคม 2019, 09:31:51 »


เงื่อนไขการรับรองการใช้งานระบบไฮบริด 5 ปี
1. การเริ่มต้นรับประกัน
ระยะเวลาในการรับประกัน : ภายในวันที่ 1-5 (นับตั้งแต่วันส่ง มอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่) และการรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรายถัดไปภายในระยะ เวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพนี้

2. ขอบเขตการรับประกัน
การรับประกันคุณภาพของระบบไฮบริดนี้จะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้ การใช้งานตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ

ดังต่อไปนี้ : อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพ หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมจากศูนย์บริการที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐาน โตโยต้า การพิจารณาเกี่ยวกับกรณีความบกพร่อง หรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท

3. การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน*
การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น

*ชิ้นส่วนระบบไฮบริดที่อยู่ภายใต้การรับรองการใช้งาน 5 ปี ได้แก่ 1. ชุดกล่องรวมสายไฟแบตเตอรี่ไฮบริด 2. ชุดหม้อลมเบรกพร้อมแม่ปั๊มเบรก 3. ชุดคอมเพรสเซอร์พร้อมมอเตอร์ 4. ECU คอมพิวเตอร์ระบบควบคุมเครื่องยนต์ 5.ชุดอินเวอร์เตอร์พร้อมคอนเวอร์เตอร์ 6. ECU ควบคุมการ จัดการกำลัง 7. ชุดเกียร์ไฮบริด 8. ชุดปั๊มอินเวอร์เตอร์ 9. ชุดโบลเวอร์ระบายความร้อนแบตเตอรี่

4. กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนอะไหล่ของระบบไฮบริดที่เสียหายจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

5. รถยนต์ซึ่งเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้

เงื่อนไขการรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอรับรองสิทธิ์ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริด (High-Voltage Battery) เพื่อทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายภายใต้การใช้งานปกติ โดยไม่คิดราคาอะไหล่ให้กับรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ภายใต้ เงื่อนไขซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขสิทธิ์
1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : ภายในปีที่ 6-10 (นับตั้งแต่วันส่งมอบรถให้แก่ลูกค้ารายแรกตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่)

2. การใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้เฉพาะกรณีการเปลี่ยนเพื่อทดแทนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งาน ตามปกติของรถยนต์ที่ระบุในใบรับรองนี้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายอันเนื่องจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ : อุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การดัดแปลงสภาพหรือ ติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งามตามปกติของรถยนต์, การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า และเงื่อนไขอื่นๆ ตามคู่มือการรับประกัน คุณภาพรถยนต์ การพิจารณาเกี่ยวกับกรณีความบกพร่องหรือเสียหายตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท

3. ลูกค้าจะต้องชำระค่าดำเนินการเพื่อใช้สิทธิ์ตามการรับรองนี้จำนวน 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องชำระค่าแรงรวมถึงค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในการถอด เปลี่ยนและติดตั้งแบตเตอรี่

4. สามารถใช้สิทธิ์และติดตั้งได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น และชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดที่เสียหาย จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

5. รถยนต์ซึ่งเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเอกสารการรับรองนี้

การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)
Guaranteed Future Value (GFV) คือ การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต สำหรับรถยนต์ CAMRY รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด เพื่อลดความกังวลด้านราคาขายต่อของรถยนต์ไฮบริดโดยลูกค้า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดจะทำการสำรวจมูลค่ารถยนต์ CAMRY รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด จากท้องตลาด และจัดทำราคากลางอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบการรับประกันมูลค่าในอนาคตของรถยนต์ CAMRY รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดให้แก่ลูกค้า

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์การรับประกันมูลค่ารถในอนาคต (GFV)

1. รถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์
เฉพาะรถยนต์ CAMRY รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดทุกรุ่นย่อยที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าเท่านั้น

2. ระยะเวลาในการรับประกัน
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ตามใบส่งมอบรถยนต์ใหม่

3. ระยะการใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกัน
ไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรต่อปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 5 ปี หากรถยนต์ของท่านมีระยะการใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ มูลค่าของรถจะลดลงตามระยะการใช้งานที่เกินกำหนด

4. สถานที่ใช้สิทธิ์การรับประกัน
สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันมูลค่าได้เฉพาะที่โชว์รูมโตโยต้า ชัวร์ ทั่วประเทศเท่านั้น

5. การสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน
5.1 สิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต จะให้สิทธิ์เฉพาะเจ้าของรถลำดับที่หนึ่ง หรือผู้ครอบครองรถ (กรณีที่สถาบันการเงินเป็นเจ้าของรถ ลำดับที่หนึ่ง) เท่านั้น ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์ การรับประกันมูลค่ารถในอนาคตให้ผู้อื่นได้

5.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์ CAMRY รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีสภาพ ใช้งานได้ตามปกติซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ประเมินสภาพรถใช้แล้วภายใต้มาตรฐาน Toyota Vehicle Inspection (TVI) ที่กำหนดโดยโชว์รูมโตโยต้าชัวร์ และผ่านเงื่อนไขคู่มือ Fair Wear and Tear Guidelines โดยรถยนต์ จะต้องได้รับการบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถได้รับการซ่อมแซมผ่านศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า ตลอดระยะเวลาการใช้งาน และไม่อยู่นอกเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในขอบเขตสภาพรถในการรับประกัน

5.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันมูลค่ารถในอนาคตสำหรับรถยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นรถรับจ้าง รถเช่า และ/หรือ รถสาธารณะ

5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันมูลค่ารถในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์
www.toyotasure.com
Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO)
 
X ปิดหน้าต่างนี้
X ปิดหน้าต่างนี้