แผนกทรัพยากรมนุษย์

 หน้าแรก   >>  แผนกทรัพยากรฯ   >>  ประชาสัมพันธ์   >>  แคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์


แคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์

2016-02-12 09:18:02 | แท็ก : ทั่วๆไป | คนอ่าน : 103

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ปีต่ออายุ ทุกประเภท กับ แผนกธุรกิจประกันภัย  บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)  ฟรี  เมื่อ  
2. เงื่อนไขการรับบริการ
    2.1 ลูกค้าซื้อประกันภัย ทุกประเภท ผ่านแผนกธุรกิจประกันภัย บ.พิธานฯ 
    2.2 กรมธรรม์ประกันภัย ที่ซื้อผ่าน บ.พิธานฯ ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย
    2.3      2.4 กรณีลูกค้าจะเปลี่ยนจากการบริการ เคลือบสี เป็น ขัดเคลือบสีเต็มรูปแบบ        2.5 กรณีลูกค้าไม่ได้นำรถเข้าซ่อม/เคลม กับศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี บ.พิธานฯ แต่ต้องการใช้บริการ เคลือบสี หรือ ขัดเคลือบสีเต็มรูปแบบ เพียงอย่างเดียว
         โดยจะได้รับส่วนลด 10% จากราคาเต็ม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    3.1 เมื่อลูกค้านำรถเข้ามาซ่อม/เคลม และแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ เคลือบสี ฟรี  โดยใช้สิทธิ์การซื้อประกันภัยรถยนต์กับ บ.พิธานฯ
         พนักงาน SA แจ้ง แผนกธุรกิจประกันภัย สาขารามอินทรา  เพื่อตรวจสอบชื่อ-สกุล ทะเบียนรถ ลูกค้า ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่  
         ( สามารถติดต่อทาง Line ห้อง Insurance Phithan หรือ ทางโทรศัพท์ )
    3.2 แผนกธุรกิจประกันภัย  ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และ ยืนยันสิทธิ์ของลูกค้า กับแผนกบริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี
    3.3 แผนกบริการ เปิด Job เดียวกับ Job ที่เคลมกับ บ.ประกันภัย  โดยใช้รหัสงานซ่อม ที่ ผจก.ฝ่ายบริการ กำหนดไว้ และบันทึกข้อความว่า" กิจกรรมซื้อหรือต่ออายุประกันภัย "  โดยจะปิด Job เป็น ฟรี ค่าแรง
    3.4 แผนกธุรกิจประกันภัย เมื่อได้รับการแจ้งตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้า จากแผนกบริการ ให้บันทึกข้อมูลลูกค้า ชื่อ-สกุล  ทะเบียนรถ วันที่รับบริการ  ในแบบฟอร์มที่กำหนด และ ส่ง mail ให้กับ แผนกตรวจสอบ และ แผนกบริการ BP ทุกสาขา  CC. คุณสญชัย , คุณจิรพงษ์ , คุณกรรณิกา , คุณศิริพร , คุณศิริลักษณ์
    3.5 แผนกตรวจสอบ เมื่อได้รับ Job และพบมีการให้บริการตามแคมเปญดังกล่าว ให้ตรวจสอบ ข้อมูลลูกค้าจาก mail ที่ได้รับจาก แผนกธุรกิจประกันภัย ว่าถูกต้องหรือไม่
    3.6 กรณี ลูกค้า ตามข้อ 2.4 และ 2.5  ให้ SA เปิด Job แยกออกมา เป็น Job เงินสด  ตามรหัสงานซ่อมปกติ ค่าแรงปกติ โดยให้ส่วนลด 10%  โดยเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าเป็น เงินสดหรือบัตรเครดิต
4. มีผลบังคับใช้  ลูกค้าที่เข้ารับบริการ BP  ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ : กรณีการซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ใช้สิทธิส่วนลดสวัสดิการพนักงาน ไม่สามารถใช้แคมเปญพิเศษนี้ได้
hrbg