แผนกทรัพยากรมนุษย์

 หน้าแรก   >>  แผนกคอมพิวเตอร์ฯ   >>  ทิปเทคนิคการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   >>  การโยกย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


การโยกย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2017-01-23 10:06:46 | แท็ก : ทั่วๆไป | คนอ่าน : 147

เรียน ผจก.ฝ่าย ผจก.แผนก หัวหน้าแผนก
    

        การโยกย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นคอมฯ จอ ปริ๊นเตอร์ หรือสายโทรศัพท์ การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง หรือ มีการปรับปรุงอาคาร แล้วมีความจำเป็นโยกย้ายอุปกรณ์

ดังกล่าว  ควรแจ้งแผนกคอมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยการส่ง email แจ้งมาที่ Email nirut@phithan-toyota.com cc คุณศิชญรัชฏ์ และทางคุณสญชัยรับทราบ เพื่อให้ทางแผนกคอมฯดูว่าก่อนโยกย้ายควรดำเนินการอย่างไร และเพื่อไม่ให้การทำงานของท่านติดขัด
การโยกย้ายเองโดยพลการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แล้วเกิดปัญหาต่างๆ เช่นอุปกรณเสีย อุปกรณ์ชำรุด ซ็อต จำเป็นที่ต้องเรียกช่างเข้ามาทำการแก้ไข มีค่าใช้จ่ายนั้น ทางคุณสญชัย ให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกนั้นๆรับผิดชอบจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

hrbg

โพสต์โดย คุณนิรุตต์  ธนบริพัฒน์ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
แผนก แผนกคอมพิวเตอร์ฯ