แผนกทรัพยากรมนุษย์

 หน้าแรก   >>  แผนกทรัพยากรฯ   >>  บทความ ข่าวสารประกันสังคม   >>  7 สิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม


7 สิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม

2017-04-21 15:17:17 | แท็ก : ทั่วๆไป | คนอ่าน : 462

7 สิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม

 1.กรณีเจ็บป่วย

 2.กรณีคลอดบุตร

 3.กรณีทุพพลภาพ

 4.กรณีตาย

 5.กรณีสงเคราะห์บุตร

 6.กรณีชราภาพ

 7.กรณีว่างงาน

ดูรายละเอียด <<<<<<<<<<<<<<

 

hrbg

โพสต์โดย คุณ อรรณพ  จินะฝั้น ตำแหน่ง พนง.ทรัพยากรมนุษย์
แผนก แผนกทรัพยากรฯ


แผนกคอมพิวเตอร์ฯแผนกทรัพยากรฯ

ผลสอบ