แผนกทรัพยากรมนุษย์

 หน้าแรก   >>  แผนกทรัพยากรฯ   >>  พนักงานดีเด่น   >>  ลูกค้าชมเชยพนักงาน มิถุนายน 60


ลูกค้าชมเชยพนักงาน มิถุนายน 60

2017-06-19 09:51:57 | แท็ก : ทั่วๆไป | คนอ่าน : 154

คุณอนันต์  แก้วมณี <<<<<<<<<<<

คุณสุเทพ  ต้นพุฒ <<<<<<<<<<<<<

คุณยาฮารี   ยานยา <<<<<<<<<<<<

คุณไพศาล   ศรีบรรเทา <<<<<<<<

คุณพงษ์พัฒน์   กวักหิรัญ <<<<<<<<<

คุณประภาท   วงค์กาฬสินธ์ <<<<<<<<<<<<<

ศูนย์บริการ สาขารามอินทรา <<<<<<<<

ศูนย์บริการ สาขารามอินทรา <<<<<<<

hrbg

โพสต์โดย คุณ อรรณพ  จินะฝั้น ตำแหน่ง พนง.ทรัพยากรมนุษย์
แผนก แผนกทรัพยากรฯ


แผนกคอมพิวเตอร์ฯแผนกทรัพยากรฯ

ผลสอบ