แผนกทรัพยากรมนุษย์

 หน้าแรก   >>  แผนกคอมพิวเตอร์ฯ   >>  การใช้งานปริ๊นเตอร์   >>  ก่อนใส่กระดาษเก่าเพื่อทำการปริ๊น ดูแม็กกับคลิป


โพสต์โดย คุณนิรุตต์  ธนบริพัฒน์ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
แผนก แผนกคอมพิวเตอร์ฯ


แผนกคอมพิวเตอร์ฯแผนกทรัพยากรฯ

ผลสอบ