แผนกทรัพยากรมนุษย์

 หน้าแรก   >>  แผนกทรัพยากรฯ   >>  บทความ เกร็ดความรู้ต่างๆ   >>  “บริหารการเงิน”…สไตล์ ‘5 ส.’


“บริหารการเงิน”…สไตล์ ‘5 ส.’

2019-08-30 09:38:46 | แท็ก : ทั่วๆไป | คนอ่าน : 31

     5 ส.ไม่ใช่กิจกรรมสำหรับดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานเพียงเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วกิจกรรม 5 ส. เป็นการมุ่งที่จะพัฒนาตัวบุคคล สร้างนิสัยความมีระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเอื้อต่อประสิทธิผลของการทำงานที่ดีขึ้นได้ หลายบริษัทจึงยอมลงทุนให้พนักงานทำกิจกรรมนี้

     การบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลก็เป็นเสมือนอีกหนึ่งงานที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนยุ่งเหยิงไม่แพ้งานประจำที่เราทำอยู่ และยังเป็นงานที่เราต้องทำไปตลอดชีวิตไม่มีการเกษียณอายุอีกด้วยครับ ดังนั้นจะเป็นไปได้ไหมหากเรานำกิจกรรม 5 ส. มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อให้การเงินของเรามีระเบียบและมีประสิทธิผลที่มากขึ้น

    เรามาเริ่มจาก ตัวที่ 1 สะสาง กันครับ เมื่อกล่าวถึงการสะสางในเรื่องของการทำงาน ต้องนึกถึงการสะสางงานที่กองอยู่เต็มโต๊ะ ที่บางครั้งเยอะเสียจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี ในการสะสางทางการเงินนั้นก็เช่นกัน การลงมือทำครั้งแรกอาจต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่น้อยเลย สิ่งสำคัญคือการค่อยๆ ทำอย่างมีทิศทาง อาจเริ่มจากการรู้สถานะทางการเงินในปัจจุบันของตัวเราก่อน

“โดยการทำงบการเงินส่วนบุคคล ทั้งงบดุลส่วนบุคคล และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อเราสะสางเรื่องการเงินของเราสำเร็จ เราจะรู้ตัวเราว่าฐานะทางการเงินของเราอยู่ตรงจุดไหน ห่างจากเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงแค่ไหน ทำให้เรารู้ว่าควรบริหารจัดการตรงจุดใดต่อไป”

    ที่ 2 สะดวก ขั้นตอนนี้เป็นขั้นต่อเนื่องจากขั้นตอน ครับ กล่าวคือ เมื่อเรารวบรวมข้อมูลทางการเงินเรียบร้อยแล้ว ในการที่จะบริหารจัดการได้ง่าย เราควรจัดเก็บสินทรัพย์ หรือเอกสารทางการเงินต่างๆ ให้เรียบร้อยเป็นหมวดหมู่เป็นที่เป็นทาง ไม่ว่าจะเป็นสมุดบัญชีเงินฝาก  กรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันภัยต่างๆ เอกสารรายรับรายจ่าย รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษี

“เพื่อเวลาที่เราต้องนำมาใช้งานจะได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ตกหล่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป เช่น หากเรามีการจัดเก็บเอกสารทางภาษีที่ดี เราสามารถยื่นภาษีได้รวดเร็ว ครบถ้วน มีเอกสารลดหย่อนก็ไม่หลงลืม ไม่ต้องไปยื่นเพิ่มเติมครับ”

    ที่ 3 สะอาด ในเรื่องการเงิน และการเงินเชิงพฤติกรรม ถ้ากล่าวถึงเรื่องความสะอาด คงไม่ใช่การปัด กวาด เช็ด ถู แบบที่ทำกับห้องทำงานของเราครับ แต่เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินก็มีสิ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนสถานที่ทำงานอยู่เหมือนกัน กล่าวคือ หากเรามองห้องทำงานของเราแล้วรกรุงรัง มองเห็นว่ามีแต่เรื่องวุ่นๆ รออยู่ ย่อมส่งผลให้ไม่อยากทำงาน

เรื่องการเงินก็เช่นกันครับ แม้เราจะสะสางและจัดระเบียบให้สะดวกแล้ว เราก็ต้องหมั่นติดตาม ตรวจตา ตรวจสอบ เรื่องการเงินของเราว่ายังเหมาะสมไหม มีตรงจุดไหนดูรก ดูยุ่งยาก ควรปรับให้ง่ายขึ้นไหม เช่น การลงทุนของเราอาจมีการซื้อกองทุนไว้หลายกองทุนในกองทุนประเภทเดียวกัน เราควรมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และจะยุ่งยากน้อยลงไหมหากเราเลือกจำนวนกองทุนให้น้อยกองลงในกองทุนประเภทเดียวกัน เพื่อที่เราจะได้ติดตามได้ง่ายขึ้น

    ที่ 4 สุขลักษณะ สุขลักษณะที่ดี เป็นผลพวงของการทำ “ส” ทั้ง 3 ตัวแรกที่ผ่านมาครับ หากเราสามารถบริหารจัดการได้ดี คุณภาพในชีวิตของเราก็จะดีขึ้น เมื่อเราสะสางเรื่องการเงินของเรา ทำให้สะดวกโดยการจัดระเบียบ และทำให้สะอาดอยู่เสมอ เราก็จะมีสุขลักษณะทางการเงินที่ดีขึ้น หรือเราอาจจะป่วยทางการเงินน้อยลง

“โดยอาจพบสาเหตุในการก่อกำเนิดโรคภัยทางการเงินของเราได้ทันท่วงที ก่อนที่จะแก้ไขได้ยาก เช่น เราอาจพบว่าการใช้จ่ายเริ่มเกินตัว ก็สามารถปรับตัวควบคุมได้ก่อนที่จะบานปลายออกไป”

    ที่ 5 “สร้างนิสัย”  การสร้างนิสัย นั้นเชื่อมโยงมาจาก ตัวอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดครับ โดยมุ่งไปที่การสร้างระเบียบวินัย สร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย ไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบ เพราะเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่กับเราไปทั้งชีวิต ไม่มีการเกษียณ ดังเช่น เรื่องการออมและการลงทุนนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำหรือเรียนรู้เพียงครั้งเดียวแล้วสามารถสำเร็จได้เลย

“การเติบโตของความมั่งคั่งล้วนต้องใช้เวลายาวนานในการสะสม ทั้งสะสมทรัพย์สินจากการออมอย่างมีวินัย และการสะสมความรู้ในเรื่องลงทุนควบคู่ไปตลอดเส้นทางของชีวิต เพราะการลงทุนที่ดีในวันนี้ อาจต้องปรับเปลี่ยนไปในวันข้างหน้า ตามโลกที่พัฒนาและปรับเปลี่ยนไป ดังนั้นการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีอาจถือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการทำ 5 ส. ก็ได้ครับ”

สิ่งสำคัญของการบริหารจัดการทางการเงิน คือ หากเรามีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี เมื่อเราเห็นคุณค่าของการบริหารจัดการ เราจะมีพลังในการทำได้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัยทางการเงินที่ดี นำไปสู่พฤติกรรมที่ดี จนเป็นนิสัยของเราตลอดไปครับ

แทจ้ ริงแลว้ กิจกรรม ‘5 ส.’ เป็นการมงุ่ ทจ

hrbg

โพสต์โดย คุณ อรรณพ  จินะฝั้น ตำแหน่ง พนง.ทรัพยากรมนุษย์
แผนก แผนกทรัพยากรฯ