แผนกทรัพยากรฯ


ปฐมนิเทศ

  หัวข้อใหญ่ปฐมนิเทศ โดย
ปฐมนิเทศ

กฎระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ด้านอาคารและสถานที่ คุณวาริน 25/03/2016 264
ด้านการขายรถใหม่,บริหารรถยนต์,ควบคุมรถใหม่ คุณวาริน 26/07/2016 254
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ คุณนริสสา 15/03/2019 230

แจ้งข่าวสารบริษัท

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
เบอร์โทรภายในบริษัทฯทั้ง 6 สาขา Update 24/9/62 คุณวาริน 14/05/2018 15017
ประวัติ PhithanPhanich คุณ อรรณพ 21/08/2019 100
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณ อรรณพ 19/07/2019 58

พนักงานดีเด่น

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
พนักงานดีเด่น คุณ อรรณพ 28/08/2019 767
พนักงานดีเด่น ไตรมาส 2/2560 คุณ อรรณพ 03/10/2017 137
ลูกค้าชมเชยพนักงาน มิถุนายน 60 คุณ อรรณพ 19/06/2017 151

บทความ ข่าวสารประกันสังคม

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2560 คุณ อรรณพ 05/01/2017 261
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2563 คุณ อรรณพ 03/12/2019 240
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2561 (แก้ไข) คุณ อรรณพ 08/01/2018 236
7 สิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม คุณ อรรณพ 21/04/2017 455
เช็คชื่อ 78 โรงพยาบาล-คลินิก เบิกค่าทำฟันได้... คุณ อรรณพ 13/02/2017 198

บทความ ความปลอดภัยในการทำงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
4วิธีพิชิต green office คุณ อรรณพ 08/09/2017 97
การดูแล "ความสะอาด" และ "ข้อควรระวัง" ในที่ทำงาน คุณ อรรณพ 05/09/2017 107
สาเหตุการเกิด อัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง คุณ อรรณพ 04/09/2017 287
การดูแลความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน คุณ อรรณพ 02/09/2017 100
รายชื่อสถานพยาบาลสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม) คุณ อรรณพ 19/08/2015 176
ความปลอดภัยในการใช้ปลั๊กพ่วง คุณนริสสา 09/06/2014 100
ระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในศูนย์บริการ 09/03/2011 263

บทความ สุขภาพอนามัย/นันทนาการ

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
โรคต่างๆตามหมวดอักษร คุณ อรรณพ 25/09/2018 141
5ห้าม-ห่างจากโรค NCDs คุณ อรรณพ 03/05/2018 115
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 คุณ อรรณพ 07/02/2018 150
โทษและพิษภัย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" คุณ อรรณพ 26/09/2017 97
"นิ้วล๊อค" ภัยเงียบมนุษย์เมือง คุณ อรรณพ 12/09/2017 92
ประโยชน์ และ โทษ ของอาหาร คุณ อรรณพ 05/07/2017 144
ออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัย คุณ อรรณพ 03/07/2017 159
ท่าปฏิบัติแก้ปวดกล้ามเนื้อ คุณ อรรณพ 30/06/2017 112
วิธีไกลจากโรคไต คุณ อรรณพ 15/02/2017 133
20สุดยอกการออกกำลังกาย คุณ อรรณพ 21/05/2019 76

บทความ มุมสงบของชีวิต/ธรรมะ

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
หลักคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คุณ อรรณพ 11/02/2017 100

บทความ เกร็ดความรู้ต่างๆ

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
“บริหารการเงิน”…สไตล์ ‘5 ส.’ คุณ อรรณพ 30/08/2019 42
แอบทำประกันชีวิต ไม่บอกใคร เสียชีวิตแล้วเคลมยังไง? คุณ อรรณพ 28/08/2019 52
"เลิกพูด" 9 คำนี้ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ คุณ อรรณพ 26/08/2019 61

แบบฟอร์มต่างๆของแผนกทรัพยากรมนุษย์

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มประกันสังคม คุณ อรรณพ 16/03/2017 994
เอกสารสำหรับนักศึกษาฝึกงาน คุณ อรรณพ 25/04/2018 200
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์และแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ คุณ อรรณพ 07/03/2017 295
ตัวอย่างเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทฯ คุณสุจิตรา 30/09/2016 254
แบบฟอร์มการสั่งซื้อชุดฟอร์มของพนักงาน คุณนริสสา 17/08/2016 224
แบบฟอร์มสอบถามสถานภาพพนักงานประจำปี 2562 คุณ อรรณพ 04/01/2019 143
แบบฟอร์มแจ้งหากสิทธิ์ สปส.ไม่ขึ้น คุณ อรรณพ 18/03/2018 178
แบบฟอร์มสอบถามสถานภาพพนักงานประจำปี 2561 คุณ อรรณพ 04/01/2019 149
แบบฟอร์มตารางเวรหยุดของพนักงาน GS/BP/ขาย คุณ อรรณพ 17/11/2017 159
แบบฟอร์มหนังสือลาออกและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ผจก คุณ อรรณพ 17/11/2017 735

การพัฒนาบุคลากร

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
การสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน คุณ อรรณพ 07/09/2015 121
พัฒนาบุคลากร ตอนที่19 ตอนที่ 20 และตอนที่ 21 คุณวาริน 11/04/2012 108
พัฒนาบุคลากร ตอนที่ 17 และ 18 03/02/2012 122
พัฒนาบุคลากร ตอนที่ 16 27/12/2011 105
พัฒนาฯ ตอนที่ 14 และ 15 29/09/2011 115
พัฒนาฯ ตอนที่ 13 29/09/2011 111
พัฒนาฯ ตอนที่ 12 29/09/2011 124
พัฒนาฯ ตอนที่ 11 29/09/2011 129
พัฒนาฯ ตอนที่ 10 29/09/2011 93
พัฒนาฯ ตอนที่ 9 29/09/2011 122

หมวดชมเชยพนักงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ลูกค้าชมเชย พนง.พิธาน - นายบำเพ็ญ นามคำ คุณ อรรณพ 14/06/2016 145
ชมเชย สุเทพ (SA) เพชรบุรีฯ คุณ อรรณพ 25/09/2017 101
ชทเชย ศิขรินทร์ (SA) เพชรบุรีฯ คุณ อรรณพ 25/09/2017 95
ชมเชย คุณจันทร์จิรา (SA) ทวีวัฒนา คุณ อรรณพ 25/09/2017 97
ลูกค้าชมเชยคุณอนุกูล โถน้อย พนง.ช่างยนต์ สาขาPB คุณ อรรณพ 25/01/2016 138
ชมเชยคุณศิรากร อนุจร (SA) รามอินทรา คุณ อรรณพ 06/04/2017 115
ชมเชยคุณนพพร แสงพันธ์ตา พนง.เลขาขาย SSทีม1 คุณ อรรณพ 03/03/2017 119
มอบรางวัลชมเชยพนง.ล้างรถ สาขา TW คุณนริสสา 09/06/2014 107
ลูกค้าชมเชยคุณจารึก พนง.SA. สาขา TW คุณนริสสา 09/06/2014 105
ยินดีกับคุณกฤษฏ์ธิกร SA[TW] ชนะการประกวดภาพถ่าย คุณนริสสา 09/06/2014 125

ตอบคำถามจากกล่องแสดงความคิดเห็น

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
กล่องแสดงความคิดเห็น ( ประเดือน มิ.ย. 59 ) คุณ อรรณพ 22/06/2016 158
ตอบกลับกล่องแสดงความคิดเห็น สาขาสุรวงศ์ (ก.ค.58) คุณ อรรณพ 30/07/2015 157
แจ้งวันที่เก็บความเห็นของพนงในกล่องแสดงความคิดเห็น คุณวาริน 08/08/2014 168
ตอบคำถามกล่องแสดงความคิดเห็น(สาขารามอินทรา) คุณวาริน 21/02/2013 223

สวัสดิการพนักงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
จำหน่ายน้ำดื่ม Trumq ราคาสวัสดิการพนักงาน คุณ อรรณพ 04/12/2017 166
กำหนดการการใส่ชุดฟอร์มใหม่ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง) คุณ อรรณพ 21/04/2017 146
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ(ประกันกลุ่ม) คุณวาริน 03/07/2013 220

สรุปสถิติ ขาดงาน ลากิจ มาสาย และออกก่อนเวลา

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
สรุปสถิติ ประจำเดือน มการคม 2559 คุณ อรรณพ 23/02/2016 116

ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ซื้อ TOYOTA SURE ราคาพิเศษ พนง.พิธานเท่านั้น !!! คุณ อรรณพ 02/06/2017 197
ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน คุณ อรรณพ 21/01/2016 352

ประชาสัมพันธ์

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
สิทธิประโยชน์-ค่าเบี้ยเลี้ยงอบรม คุณ อรรณพ 17/07/2017 304
แสดงความยินดีกับพนักงานขาย คุณ อรรณพ 11/04/2016 147
แคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ คุณ อรรณพ 12/02/2016 114

กิจกรรมเพื่อสังคม

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
รวมรูปภาพกืจกรรมข้าวของพ่อ คุณ อรรณพ 07/12/2016 146
รูปภาพกิจกรรมเพื่อสังคม คุณ อรรณพ 29/06/2016 162

การเพิ่ม แก้ไข เขียนโปรแกรมคอมฯใหม่

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
การเพิ่ม แก้ไข เขียนโปรแกรมคอมฯใหม่ คุณนิรุตต์ 05/07/2016 167