แผนกทรัพยากรฯ


ปฐมนิเทศ

  หัวข้อใหญ่ปฐมนิเทศ โดย
ปฐมนิเทศ

กฎระเบียบ คำสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ด้านอาคารและสถานที่ คุณวาริน 25/03/2016 296
ด้านการขายรถใหม่,บริหารรถยนต์,ควบคุมรถใหม่ คุณวาริน 26/07/2016 279
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ คุณนริสสา 15/03/2019 262
มาตรการการปรับเงินการแต่งกาย คุณ อรรณพ 04/02/2020 21

แจ้งข่าวสารบริษัท

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
เบอร์โทรภายในบริษัทฯทั้ง 6 สาขา Update 01/04/63 คุณวาริน 14/05/2018 15944
ไวไว !! สินค้าราคาพิเศษ !! คุณ อรรณพ 26/03/2020 220
ประวัติ PhithanPhanich คุณ อรรณพ 21/08/2019 130
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณ อรรณพ 19/07/2019 80

พนักงานดีเด่น

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
พนักงานดีเด่น คุณ อรรณพ 28/08/2019 924
พนักงานดีเด่น ไตรมาส 2/2560 คุณ อรรณพ 03/10/2017 160
ลูกค้าชมเชยพนักงาน มิถุนายน 60 คุณ อรรณพ 19/06/2017 185

บทความ ข่าวสารประกันสังคม

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2560 คุณ อรรณพ 05/01/2017 286
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2563 คุณ อรรณพ 03/12/2019 282
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2561 (แก้ไข) คุณ อรรณพ 08/01/2018 260
7 สิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม คุณ อรรณพ 21/04/2017 626
เช็คชื่อ 78 โรงพยาบาล-คลินิก เบิกค่าทำฟันได้... คุณ อรรณพ 13/02/2017 221

บทความ ความปลอดภัยในการทำงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
4วิธีพิชิต green office คุณ อรรณพ 08/09/2017 116
การดูแล "ความสะอาด" และ "ข้อควรระวัง" ในที่ทำงาน คุณ อรรณพ 05/09/2017 152
สาเหตุการเกิด อัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง คุณ อรรณพ 04/09/2017 374
การดูแลความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน คุณ อรรณพ 02/09/2017 143
รายชื่อสถานพยาบาลสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม) คุณ อรรณพ 19/08/2015 198
ความปลอดภัยในการใช้ปลั๊กพ่วง คุณนริสสา 09/06/2014 118
ระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในศูนย์บริการ 09/03/2011 287

บทความ สุขภาพอนามัย/นันทนาการ

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
โรคต่างๆตามหมวดอักษร คุณ อรรณพ 25/09/2018 165
5ห้าม-ห่างจากโรค NCDs คุณ อรรณพ 03/05/2018 142
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 คุณ อรรณพ 07/02/2018 169
โทษและพิษภัย "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" คุณ อรรณพ 26/09/2017 119
"นิ้วล๊อค" ภัยเงียบมนุษย์เมือง คุณ อรรณพ 12/09/2017 116
ประโยชน์ และ โทษ ของอาหาร คุณ อรรณพ 05/07/2017 169
ออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัย คุณ อรรณพ 03/07/2017 185
ท่าปฏิบัติแก้ปวดกล้ามเนื้อ คุณ อรรณพ 30/06/2017 131
วิธีไกลจากโรคไต คุณ อรรณพ 15/02/2017 157
20สุดยอกการออกกำลังกาย คุณ อรรณพ 21/05/2019 108

บทความ มุมสงบของชีวิต/ธรรมะ

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
หลักคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คุณ อรรณพ 11/02/2017 122

บทความ เกร็ดความรู้ต่างๆ

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
“บริหารการเงิน”…สไตล์ ‘5 ส.’ คุณ อรรณพ 30/08/2019 69
แอบทำประกันชีวิต ไม่บอกใคร เสียชีวิตแล้วเคลมยังไง? คุณ อรรณพ 28/08/2019 74
"เลิกพูด" 9 คำนี้ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ คุณ อรรณพ 26/08/2019 97

แบบฟอร์มต่างๆของแผนกทรัพยากรมนุษย์

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มประกันสังคม คุณ อรรณพ 16/03/2017 1604
เอกสารสำหรับนักศึกษาฝึกงาน คุณ อรรณพ 25/04/2018 231
แบบฟอร์มการสัมภาษณ์และแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ คุณ อรรณพ 07/03/2017 314
ตัวอย่างเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทฯ คุณสุจิตรา 30/09/2016 287
แบบฟอร์มการสั่งซื้อชุดฟอร์มของพนักงาน คุณนริสสา 17/08/2016 245
แบบฟอร์มสอบถามสถานภาพพนักงานประจำปี 2562 คุณ อรรณพ 04/01/2019 165
แบบฟอร์มแจ้งหากสิทธิ์ สปส.ไม่ขึ้น คุณ อรรณพ 18/03/2018 201
แบบฟอร์มสอบถามสถานภาพพนักงานประจำปี 2561 คุณ อรรณพ 04/01/2019 168
แบบฟอร์มตารางเวรหยุดของพนักงาน GS/BP/ขาย คุณ อรรณพ 17/11/2017 227
แบบฟอร์มหนังสือลาออกและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ผจก คุณ อรรณพ 17/11/2017 819

การพัฒนาบุคลากร

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
การสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน คุณ อรรณพ 07/09/2015 139
พัฒนาบุคลากร ตอนที่19 ตอนที่ 20 และตอนที่ 21 คุณวาริน 11/04/2012 123
พัฒนาบุคลากร ตอนที่ 17 และ 18 03/02/2012 143
พัฒนาบุคลากร ตอนที่ 16 27/12/2011 124
พัฒนาฯ ตอนที่ 14 และ 15 29/09/2011 136
พัฒนาฯ ตอนที่ 13 29/09/2011 135
พัฒนาฯ ตอนที่ 12 29/09/2011 148
พัฒนาฯ ตอนที่ 11 29/09/2011 149
พัฒนาฯ ตอนที่ 10 29/09/2011 99
พัฒนาฯ ตอนที่ 9 29/09/2011 146

หมวดชมเชยพนักงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ลูกค้าชมเชย พนง.พิธาน - นายบำเพ็ญ นามคำ คุณ อรรณพ 14/06/2016 163
ชมเชย สุเทพ (SA) เพชรบุรีฯ คุณ อรรณพ 25/09/2017 128
ชทเชย ศิขรินทร์ (SA) เพชรบุรีฯ คุณ อรรณพ 25/09/2017 116
ชมเชย คุณจันทร์จิรา (SA) ทวีวัฒนา คุณ อรรณพ 25/09/2017 118
ลูกค้าชมเชยคุณอนุกูล โถน้อย พนง.ช่างยนต์ สาขาPB คุณ อรรณพ 25/01/2016 161
ชมเชยคุณศิรากร อนุจร (SA) รามอินทรา คุณ อรรณพ 06/04/2017 136
ชมเชยคุณนพพร แสงพันธ์ตา พนง.เลขาขาย SSทีม1 คุณ อรรณพ 03/03/2017 140
มอบรางวัลชมเชยพนง.ล้างรถ สาขา TW คุณนริสสา 09/06/2014 128
ลูกค้าชมเชยคุณจารึก พนง.SA. สาขา TW คุณนริสสา 09/06/2014 119
ยินดีกับคุณกฤษฏ์ธิกร SA[TW] ชนะการประกวดภาพถ่าย คุณนริสสา 09/06/2014 142

ตอบคำถามจากกล่องแสดงความคิดเห็น

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
กล่องแสดงความคิดเห็น ( ประเดือน มิ.ย. 59 ) คุณ อรรณพ 22/06/2016 197
ตอบกลับกล่องแสดงความคิดเห็น สาขาสุรวงศ์ (ก.ค.58) คุณ อรรณพ 30/07/2015 172
แจ้งวันที่เก็บความเห็นของพนงในกล่องแสดงความคิดเห็น คุณวาริน 08/08/2014 185
ตอบคำถามกล่องแสดงความคิดเห็น(สาขารามอินทรา) คุณวาริน 21/02/2013 245

สวัสดิการพนักงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
จำหน่ายน้ำดื่ม Trumq ราคาสวัสดิการพนักงาน คุณ อรรณพ 04/12/2017 189
กำหนดการการใส่ชุดฟอร์มใหม่ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง) คุณ อรรณพ 21/04/2017 162
สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ(ประกันกลุ่ม) คุณวาริน 03/07/2013 242

สรุปสถิติ ขาดงาน ลากิจ มาสาย และออกก่อนเวลา

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
สรุปสถิติ ประจำเดือน มการคม 2559 คุณ อรรณพ 23/02/2016 140

ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
ซื้อ TOYOTA SURE ราคาพิเศษ พนง.พิธานเท่านั้น !!! คุณ อรรณพ 02/06/2017 248
ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน คุณ อรรณพ 21/01/2016 372

ประชาสัมพันธ์

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
สิทธิประโยชน์-ค่าเบี้ยเลี้ยงอบรม คุณ อรรณพ 17/07/2017 393
แสดงความยินดีกับพนักงานขาย คุณ อรรณพ 11/04/2016 170
แคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ คุณ อรรณพ 12/02/2016 130

กิจกรรมเพื่อสังคม

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
รวมรูปภาพกืจกรรมข้าวของพ่อ คุณ อรรณพ 07/12/2016 164
รูปภาพกิจกรรมเพื่อสังคม คุณ อรรณพ 29/06/2016 181

การเพิ่ม แก้ไข เขียนโปรแกรมคอมฯใหม่

  หัวเรื่อง โดย วันที่ ผู้ชม
การเพิ่ม แก้ไข เขียนโปรแกรมคอมฯใหม่ คุณนิรุตต์ 05/07/2016 181