phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

แคมเปญพิเศษประจำเดือน

Toyota Campaign แคมเปญพิเศษประจำเดือนรถโตโยต้า

 • AVANZA

  อแวนซา

   อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

   

   

 • NEW VIOS

   อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ


 • NEW ALTIS

  อัลติส รุ่นปรับปรุงโฉมปี 59

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจาก บริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ


 • CAMRY

  คัมรี่ 
  คัมรี่ ไฮบริด 
  พร้อมรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฮบริด 10 ปี ( ช่วงปีที่ 6-10 )
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเช่าซื้อปกติ จากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ

 • NEW HILUX REVO D-Cab 4x4

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

 • SIENTA

   อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ

 • VELLFIRE

  เวลไฟร์ 
  พร้อมรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฮบริด 10 ปี ( ช่วงปีที่ 6-10 )

   

 • NEW HILUX REVO B 4x2

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

 • NEW HILUX REVO B 4x4

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

   

 • NEW HILUX REVO C-Cab 4x2

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

 • NEW HILUX REVO C-Cab 2x4

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

 • NEW HILUX REVO C-Cab 4x4

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

 • NEW HILUX REVO D-Cab 4x2

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

 • NEW HILUX REVO D-Cab 2x4

  ไฮลักซ์ รีโว่ 

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเช่าซื้อปกติจากบริษัทไฟแนนซ์ที่ร่วมโครงการ*

  โปรมแกรมสบายดี* : ผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,899 บาท** ผ่อนนาน 60 เดือน เมื่อดาวน์ 150,960 บาท พร้อมรับ ประกันภัยชั้น1 ( Exclusive Toyota Care )

 • ALPHARD

  อัลฟาร์ด ไฮบริด 
  พร้อมรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฮบริด 10 ปี ( ช่วงปีที่ 6-10 )