กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 61
ภาพส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อคนตาบอด
(ปากเกร็ด) วันที่20 มี.ค.61
จัดตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561


กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 60
บริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือน้ำท่วมใต้
ม.ค.60
กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาฯวันเด็ก
ตามสถานศึกษา ม.ค.60
กิจกรรมเตือนด้วยความรัก..จับ
ด้วยความห่วงใย 3-4 เม.ย.60
โครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิ้ลครั้งที่ 1
5 มิ.ย.60

ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ที่กองเรือทุ่นระเบิด 12 ก.ค.60
โครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิ้ลครั้งที่2
4 ส.ค.60
เปิดบ้านชมศูนย์ร่วมทำจิตอาสา
3 ก.ย.60
เปิดบ้านชมศูนย์ร่วมทำจิตอาสา
พร้อมได้ร่วมกันปั้น EM Ball 18 พ.ย.60


กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 59
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ร่วม 700 คน
15 ก.พ.59
เครื่อข่ายทำดีเพื่อพ่อปั่นจักรยาน-ปั้นEM
30 ธ.ค.59


กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 58
กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ (SRM)
7 พ.ย.58