กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)

หากรถของท่านได้รับความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือเกิดจากการชน แต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีให้บริษัทฯ ทราบได้ ท่านต้องรับผิดชอบแต่ความเสียหายส่วนแรก (Excess) จำนวน 1,000 บาท ต่อการเกิดเหตุในแต่ละครั้ง ได้แก่

1. จากการเฉี่ยว/ชนกับรถคันอื่น และไม่สามารถระบุคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้บริษัทฯทราบได้

2. จากการมุ่งร้ายกลั่นแกล้ง เช่น รถถูกทุบทำลายขูดขีด/ข่วน โดยไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำ/วัน/เวลา/สถานที่ได้ชัดเจน

3. จากการกระทบกับวัตถุ/สิ่งของ ทำให้รถได้รับความเสียหายเฉพาะพื้นผิวของสีรถ แต่ไม่ทำให้รถหรืออุปกรณ์ของรถเสียหายถึงขนาดแตกร้าว/บุบ

4. ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้รถเสียหายได้ชัดเจนหรือไม่สามารถระบเวลาและสถานที่เกิดเหตุได้ชัดเจน

 

2 thoughts on “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรณีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)

  1. CorrineJuicy

    I often visit your site and have noticed that you don’t update it often. More frequent updates will give your site higher rank & authority in google.
    I know that writing posts takes a lot of time, but you can always help yourself with miftolo’s tools
    which will shorten the time of creating an article to a few seconds.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

โพสต์ภาพ

สามารถอัพโหลดภาพของคุณได้เลือกภาพที่ฟอร์มด้านล่างนี้ ภาพจะถูกเพิ่มเข้าในคอมเมนต์โดยอัตโนม้ติ.