Tag Archives: กฏหมาย

2_13

ไม่ข้ามทางม้าลาย ระวังจะถูกจับ ปรับ !!

ระวัง..โปลิศ..จับ ฐานไม่ข้าม “ทางม้าลาย” อุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน ทั้งรถยนต์ชนกันเองรถยนตช์ นคนขา้ มถนน เกิดขึ้นแทบทุกวัน โดยเฉพาะอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนน ทั้งที่ใช้ทางม้าลายหรือไม่ใช้ทางม้าลายมีให้เห็นเป็นประจำคงเพราะว่าในเมืองหลวงของเรามักมีคนอาศัยความสะดวกสบาย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร มีสะพานลอย มีทางม้าลายมีสี่แยกไฟแดง ให้ข้ามถนน ก็ละเลยเพราะความมักง่ายนี่เองนำมาสู่อุบัติเหตุการสูญเสียหลายต่อหลายครั้งคนขับรถผิด คนเดินข้ามถนนตาย!!เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความไม่มีวินัยของทั้งคนขับรถและคนข้ามถนน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษากฎประการแรก ต้องทำให้คนขับรถมีวินัยและจิตสำนึกในการหยุดรถให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างจริงจังเสียก่อนมิเช่นนั้นก็จะไม่ได้ผลเหมือนที่ผ่านมาตำรวจต้องเข้มงวดจับกุมผู้ขับขี่รถที่ไม่หยุดให้คนข้ามตรงทางม้าลายให้ได้เสียก่อน หากรถทุกคันหยุดให้ข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วคนเห็นว่าปลอดภัยแน่ ก็จะใช้ทางม้าลายตลอดไปจำได้ว่าเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็มีการรณรงค์โดยให้ “สรพงษ์ชาตรี” พระเอกยอดนิยม มาเป็นพรีเซ็นเตอร์เตือนว่าถ้าไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายแล้วจะถูกรถชน จึงเหมือนกับว่าการปลูกฝังวินัยจราจรมานานกว่าทศวรรษนั้นไม่ได้ผลคนในบ้านเรายังไร้วินัยในการข้ามถนน ทั้งที่เป็นมารยาทการใช้รถใช้ถนนสากลที่ปฏิบัติกันทั่วโลกครั้งนี้ตำรวจจราจรปัดฝุ่นยึดกฎหมายเข้ม หากใครดื้อไม่ข้ามทางม้าลายจับปรับทันทีพล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผู้บังคับการตำรวจจราจรร่วมมือกับ กทม. รณรงค์ให้ผู้ข้ามถนนข้ามตรงทางข้ามส่วนผู้ขับขี่ต้องจอดรถให้คนข้ามถนนถือเป็นข้อดีของผู้ขับขี่ไม่ให้ผู้ข้ามถนนวิ่งตัดหน้า ส่วนคนขับก็ต้องขับด้วยความระมัดระวัง หรือใกล้ทางข้ามต้องลดความเร็วให้ผู้ข้ามได้ข้ามอย่างปลอดภัย

กฎหมายจราจรได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติใหถู้กต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทางข้าม (ทางม้าลาย) หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ (สัญญาณมือ) เป็นความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถโดยเฉพาะเมื่อขับเข้าใกล้ทางข้าม กฎหมายจราจรกำหนดไว้ให้ลดความเร็ว ซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่จะต้องเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถให้คนข้ามทางได้อย่างปลอดภัยกรณีคนเดินเท้าไม่ข้ามทางที่ทางข้าม หรือทางม้าลายหรือภายในระยะไม่เกิน 100 เมตรนับจากทางข้ามและกรณีทางข้ามที่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุมคนเดินเท้าและไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ กฎหมายจราจรถือว่าเป็นความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาทการรณรงค์ครั้งนี้เป็น ประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผูขั้บขี่และผู้สัญจรไปมา ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนการจับปรับนั้น วันที่ 1 ส.ค. จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ม งวดขณะเดียวกัน พล.ต.ต.ภาณุ เกิดลาภผล รองผูบั้ญชาการตำรวจนครบาล รับผิดชอบงานด้านการจราจร ร่วมกับกรุงเทพมหานครและตำรวจจราจร ออกรณรงค์ตามจุดต่างๆทั่ว กทม. เพื่อให้ประชาชนข้ามทางม้าลายพร้อมทั้งฝากเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ ให้หยุดรถเมื่อมีคนข้ามทางม้าลายดังนั้น ทุกๆ คนต้องเคารพกฎหมาย กฎจราจรใครที่ชอบมักง่ายอาศัยความสะดวกสบายคิดจะข้ามถนนตรงไหนก็ข้าม คงต้องคิดใหม่ส่วนผู้ขับขี่ก็เช่นกัน ต้องจอดรถให้กับคนข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างปลอดภัยหากทุกคนช่วยกัน มีน้ำใจให้กันทั้งคนขับรถคนเดินข้ามทางม้าลาย ต่างฝ่ายต่างเคารพกฎร่วมกัน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย อุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดน้อยลงอีกมากจากนี้ไปตำรวจเริ่มเอาจริงกับผู้ขับขี่ คนข้ามถนนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร…แต่จะทำอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ต้องติดตามดู

ข่าวและภาพจาก  http://www.bangkok-today.com/node/1442

04

รู้จักกับเครื่องหมายจราจร

 
หยุด
ให้ทาง
ให้รถสวนทางมาก่อน
ห้ามแซง
ห้ามเข้า
ห้ามเข้า
ห้ามกลับรถ
ห้ามเลี้ยวซ้าย
ห้ามเลี้ยวขวา
ห้ามรถยนต์
ห้ามรถบรรทุก
ห้ามรถจักรยานยนต์
ห้ามรถพ่วง
ห้ามจักรยาน
ห้ามรถสามล้อ
ห้ามรถยนต์สามล้อ

ห้ามจักรยานยนต์
และรถยนต์

ห้ามจักรยาน
จักรยานยนต์และรถยนต์
ห้ามรถแทรกเตอร์
ห้ามล้อเลื่อน
ลากเข็น
ห้ามคนข้าม
ห้ามใช้เสียง
ห้ามจอดรถ
ห้ามหยุดรถ
หยุดตรวจ
จำกัดความเร็ว
จำกัดน้ำหนัก
จำกัดความกว้าง
จำกัดความสูง
ให้ชิดซ้าย
ให้ชิดขวา
ให้เดินทางเดียว
รถเดินทางเดียว
ไปทางซ้าย
รถเดินทางเดียว
ไปทางขวา
ให้เลี้ยวซ้าย
ให้เลี้ยวขวา
ให้เลี้ยวซ้าย
หรือ ขวา
ให้ไปทางซ้าย
หรือ ขวา
วงเวียน
สุดเขตบังคับ

 

อ่านกฏหมายการจราจรคลิกที่นี่

2_13

มาตรการในการแก้ไขปัญหาของการนำรถป้ายแดงมาใช้โดยผิดกฎหมาย

เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากประชาชน รวมถึงการได้รับการตำหนิจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการใช้ป้ายแดงกับรถยนต์ ซึ่งทำให้ภาครัฐได้สูญเสียรายได้ จากการจัดเก็บภาษีป้ายทะเบียนในแต่ละปี อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย  ซึ่งมีค่านิยมในการใช้รถป้ายแดง รวมถึงการรอหมายเลขทะเบียนที่เจ้าของรถได้เลือกไว้

 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ใช้รถยนต์บางราย ที่ตั้งใจจะหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนและเสียภาษีรถยนต์ ซึ่งตามข้อกฎหมายที่ได้มีกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้ป้ายแดง จะมีไว้ใช้เพื่อสำหรับการเคลื่อนย้ายรถเท่านั้น  และในขณะนี้ได้มีการนำเสนอร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งมีประเด็นหลักๆของกฎหมายคือ การกำหนดในการใช้ป้ายแดงเพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายรถ โดยรถยนต์ใหม่ทุกคันที่ซื้อไปแล้ว จะต้องทำการจดทะเบียนทันที 

 

ทั้งนี้ภาครัฐได้สูญเสียรายได้จากป้ายแดงบนท้องถนนประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อปี ซึ่งตามร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน โดยระหว่างนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการผ่อนผัน ซึ่งจะให้รถยนต์ใหม่ป้ายแดง ต้องทำการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งเดือน  และจะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กวดขันรถยนต์ใหม่ที่ติดป้ายแดงทุกคัน โดยหากตรวจพบว่ามีระยะเวลาเกินหนึ่งเดือน หรือระยะทางเกิน 3,000 กิโลเมตรจะต้องถูกปรับเงิน ซึ่งในระยะเวลาของการผ่อนผันดังกล่าว จะเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น  เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับกระบวนการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ใบแจ้งจำหน่ายจากผู้ผลิต ใบประกอบการ 32 จากกรมศุลกากร(ในกรณีที่เป็นรถนำเข้า) ชุดจดทะเบียนจากบริษัทเช่าซื้อเป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัย หรือสาเหตุที่ทำให้มีการจดทะเบียนล่าช้า โดยทางกรมการขนส่งทางบกได้ยืนยันว่า สามารถที่จะจดทะเบียนให้ได้ภายใน 2 วันนับจากวันที่ทำการยื่นเอกสาร

 

 แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก