Tag Archives: soluna vios

Soluna Vios Minor Change It’s Everything

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง

รุ่น
สีภายใน
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
ภายนอก
ภายใน
1.5S sporty
- Dark gray
+ ขอบโครเมียมแผ่นป้ายทะ
เบียนหลัง
+ เบาะนั่งผู้ขับปรับสูง/ต่ำได้
+ กระจกส่องหน้าฝั่งผู้โดยสาร
+ เพิ่มลูกกุญแจจาก 2 เป็น 3 ดอก
1.5S A/T
- Ivory (รุ่นเพิ่มเติม)
– Dark gray
+ ขอบโครเมียมแผ่นป้ายทะ
เบียนหลัง
+ แผงลายไม้ (เฉพาะรุ่นภายในสีครีม
Ivory)
+ เบาะหนัง (เฉพาะรุ่นภายในสีครีม Ivory)
+ เบาะนั่งผู้ขับปรับสูง/ต่ำได้
+ กระจกส่องหน้าฝั่งผู้โดยสาร
+ เพิ่มลูกกุญแจจาก 2 เป็น 3 ดอก
1.5E safety A/T & 1.5E A/T
- Ivory (รุ่นเพิ่มเติม)
– Light gray
+ ยางกันโคลน 4 ชิ้น (สีดำ)
+ แผงลายไม้ (เฉพาะรุ่นภายในสีครีม
Ivory) Dark gray
+ มือจับเปิดประตูภายในโครเมียม
(เฉพาะรุ่นภายในสีครีม Ivory)
+ เบาะนั่งผู้ขับปรับสูง/ต่ำได้
+ กระจกส่องหน้าฝั่งผู้โดยสาร
+ เพิ่มลูกกุญแจจาก 2 เป็น 3 ดอก
1.5E M/T
- Light gray
+ ยางกันโคลน 4 ชิ้น (สีดำ)
+ เบาะนั่งผู้ขับปรับสูง/ต่ำได้
+ กระจกส่องหน้าฝั่งผู้โดยสาร
+ เพิ่มลูกกุญแจจาก 2 เป็น 3 ดอก
1.5J A/T & 1.5J M/T
- Light gray
+ มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ
ี+ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ
+ ขอบแผ่นป้ายทะเบียนหลังสีเดียว
กับตัวรถ
+ เบาะนั่งผู้ขับปรับสูง/ต่ำได้
+ กระจกไฟฟ้า
+ เพิ่มลูกกุญแจจาก 2 เป็น 3 ดอก

Soluna Vios 1.5S

1.5S Sporty A/T
  รุ่นปัจจุบัน รุ่นใหม่
ภายนอก

ขอบแผ่นป้ายทะเบียน หลังสีเดียวกับตัวรถ

ขอบโครเมียมแผ่นป้าย ทะเบียนหลัง
ภายใน

แผงบังแดดฝั่งผู้โดยสารไม่มีกระจกส่องหน้า (รูปแทน)

แผงบังแดด และกระจกส่องหน้าฝั่งผู้โดยสาร (รูปแทน)

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำไม่ได้

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำได้ (รูปแทน)
1.5S A/T
ภายนอก

ขอบแผ่นป้ายทะเบียนหลังสีเดียวกับตัวรถ

ขอบโครเมียมแผ่นป้ายทะเบียนหลัง
(1.5S A/T : ทั้งรุ่นภายในสีDark Gray และ Ivory)
ภายใน

แผงบังแดดฝั่งผู้โดยสารไม่มีกระจกส่องหน้า (รูปแทน)

แผงบังแดด และกระจกส่องหน้าฝั่งผู้โดยสาร (รูปแทน)
(1.5S A/T : ทั้งรุ่นภายในสี Dark Gray และ Ivory)

ภายในสีเทาเข้ม (เบาะผ้า)

ภายในสีเทาเข้ม (เบาะผ้า)
(1.5S A/T : ภายในสี Dark Gray)

ภายในสีครีม (เบาะหนัง)
(1.5S A/T : ภายในสี Ivory)

แผงคอนโซล และแผงควบคุมกระจก
ไฟฟ้าสีเมทัลลิก

แผงคอนโซล และแผงควบคุมกระจก
ไฟฟ้าสีเมทัลลิก
(1.5S A/T : ภายในสี Dark Gray)

แผงคอนโซล และแผงควบคุมกระจก
ไฟฟ้าลายไม้
(1.5S A/T : ภายในสี Ivory)

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำไม่ได้

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำได้ (รูปแทน)
(1.5S A/T : ทั้งรุ่นภายในสี Dark Gray และ Ivory)

Soluna Vios 1.5E

1.5E
Safety A/T,
1.5E A/T,
1.5E M/T
  รุ่นปัจจุบัน รุ่นใหม่
ภายนอก

ไม่มียางกันโคลน

ยางกันโคลน 4 ชิ้น (สีดำ)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T, 1.5E M/T :
ภายในสี Light Gray)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T : ภายในสี Ivory)
ภายใน

แผงบังแดดฝั่งผู้โดยสารไม่มีกระจกส่องหน้า (รูปแทน)

แผงบังแดด และกระจกส่องหน้าฝั่งผู้โดยสาร
(รูปแทน)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T, 1.5E M/T :
ภายในสี Light Gray)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T : ภายในสี Ivory)

ภายในสีเทา (เบาะผ้า)

ภายในสีเทา (เบาะผ้า)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T, 1.5E M/T :
ภายในสี Light Gray)

ภายในสีครีม (เบาะผ้า)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T : ภายในสี Ivory)

แผงคอนโซล และแผงประตู

แผงคอนโซล และแผงประตู
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T, 1.5E M/T :
ภายในสี Light Gray)

แผงคอนโซล และแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าลายไม้
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T : ภายในสี Ivory)

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำไม่ได้

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำได้ (รูปแทน)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T, 1.5E M/T :
ภายในสี Light Gray)
(1.5E Safety A/T, 1.5E A/T : ภายในสี Ivory)

Soluna Vios 1.5J

1.5J
ภายนอก

มือจับเปิดประตูสีดำ

มือจับเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ

กระจกมองข้างสีดำ

กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ

ขอบแผ่นป้ายทะเบียนหลังสีดำ

ขอบแผ่นป้ายทะเบียนหลังสีเดียวกับตัวรถ
ภายใน

กระจกแบบมือหมุน

กระจกปรับไฟฟ้า

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำไม่ได้

เบาะนั่งผู้ขับปรับระดับสูงต่ำได้ (รูปแทน)

อุปกรณ์ตกแต่ง

Toyota Soluna Vios Exterior

ผลิตภัณฑ์
รูปภาพ
หมายเลข
รุ่น
ราคาขาย
(ไม่รวม VAT)
S
Ivory
S
Sporty
S
Safety
E
Safety
E
J
A/T
A/T
A/T
M/T
A/T
M/T
1.กรอบป้ายทะเบียน
PZ057-00001
O
O
O
O
O
O
O
O
545
2.ไฟตัดหมอก
PZ060-0D001
OE
OE
OE
O
O
O
O
O
4,300
3.ฝาครอบกระจกมองข้าง
PZTE0-372LH
(ข้างซ้าย)
O
O
O
O
O
O
O
O
450
PZTE0-372RH
(ข้างขวา)
O
O
O
O
O
O
O
O
450
4.ฝาครอบกระจกมองข้าง
พร้อมไฟเลี้ยว
PZ042-12001
(Chrome)
O
O
O
O
O
O
O
O
7,500
PZ049-0D001-86
(Champagne)
O
O
O
O
O
O
O
O
7,500
PZ049-0D001-D0
(Silver)
O
O
O
O
O
O
O
O
7,500
PZ049-0D001-09
(Black)
O
O
O
O
O
O
O
O
7,500
5.แผงบังแดดข้าง
PZ033-52003
O
O
O
O
O
O
O
O
1,500
6.แผงบังแดดหลัง
PZO32-52003
O
O
O
O
O
O
O
O
2,050
7.สปอยเลอร์หลัง
PZ030-52001-N8 (Dark Blue)
O
O
O
O
O
O
O
O
9,200
PZ030-52001-F8
(Mercury Silver)
O
O
O
O
O
O
O
O
9,200
PZ030-52001-P0
(Alpha Red)
O
O
O
O
O
O
O
O
9,200
PZ030-52001-86 (Champagne.)
O
O
O
O
O
O
O
O
9,200
PZ030-52001-DO (Silver)
O
O
O
O
O
O
O
O
9,200
PZ030-52001-09 (Black)
O
O
O
O
O
O
O
O
9,200
8.ปลายท่อไอเสีย
สเตนเลส
PZO56-52001
O
O
O
O
O
O
O
O
320
9.ล้อแม็ก
PZO40-52001
(ขอบ 15")
O
O
O
O
O
O
O
O
3,200

Toyota Soluna Vios Interior

ผลิตภัณฑ์
รูปภาพ
หมายเลข
รุ่น
ราคาขาย
(ไม่รวม VAT)
S
Ivory
S
Sporty
S
Safety
E
Safety
E
J
A/T
A/T
A/T
M/T
A/T
M/T
1.พรมแผงหน้าปัด
PZ001-52001
(สีเทา)
X
O
X
O
O
O
O
O
460
PZ001-52001-02
(สีครีม)
O
X
O
X
X
X
X
X
460
2.หัวเกียร์ลายไม้
PZTE6-26000-06
(M/T)
X
X
X
X
X
O
X
X
750
3.หัวเกียร์เมทัลลิกหุ้มหนัง
PZ020-52001
(M/T)
X
X
X
X
X
O
X
X
890
4.ชุดแป้นเหยียบ
แบบสปอร์ต
PZ022-52001
(A/T)
O
O
O
O
O
X
O
X
1,690
PZ022-52002
(M/T)
X
X
X
X
X
O
X
O
1,690
5.สคัฟเพลท
PZ024-0D002
O
O
O
O
O
O
O
O
1,100
6.ผ้าคลุมเบาะแบบครึ่ง
PZ010-52001
(เบาะผ้า)
X
O
O
O
O
O
O
O
1,690
PZ010-0D001
(เบาะหนัง)
O
X
X
X
X
X
X
X
1,690
18.พรมปูพื้นรถยนต์
PZ000-0D001-01
(สีเทา)
X
O
O
X
O
O
O
O
1,070
PZ000-0D001-02
(สีครีม)
O
X
X
O
X
X
X
X
1,070
19.พรมปูพื้นท้ายรถ
PZ005-0D001-01
O
O
O
O
O
O
O
O
980
20.ถาดใส่ของท้ายรถ
PZ002-0D001
O
O
O
O
O
O
O
O
1,500

Toyota Soluna Vios Electric

ผลิตภัณฑ์
รูปภาพ
หมายเลข
รุ่น
ราคาขาย
(ไม่รวม VAT)
S
Ivory
S
Sporty
S
Safety
E
Safety
E
J
A/T
A/T
A/T
M/T
A/T
M/T
1.ชุดติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ Bluetooth
 
PZ073-0D001
O
O
O
O
O
O
O
O
9,650
2.เครื่องฟอกอากาศ
08971-52810
O
O
O
O
O
O
O
O
7,950
3.ชุดสัญญาณกันขโมย  
08585-52810
OE
OE
OE
O
O
O
X
X
8,550
4.สัญญาณเตือนกะระยะ
ท้ายรถ
 
08529-00960-B0
(สีเงิน)
O
O
O
O
O
O
O
O
8,000
08529-00960-C0
(สีดำ)
O
O
O
O
O
O
O
O
8,000

Toyota Soluna Vios Special Utility

ผลิตภัณฑ์
รูปภาพ
หมายเลข
รุ่น
ราคาขาย
(ไม่รวม VAT)
S
Ivory
S
Sporty
S
Safety
E
Safety
E
J
A/T
A/T
A/T
M/T
A/T
M/T
1.ที่บังแดดด้านหน้า
PZ013-12001
O
O
O
O
O
O
O
O
330
2.แผงบังแดดอเนกประสงค์
PZ081-00003
O
O
O
O
O
O
O
O
615
3.ชุดล็อกเกียร์
PZ023-52001
(A/T)
O
O
O
O
O
X
O
X
1,250
PZ023-52002
(M/T)
X
X
X
X
X
O
X
X
1,250
4.ปลอกหุ้มเข็มขัดนิรภัย
PZ081-00004-01
(สีเทา)
X
O
O
X
O
O
O
O
240
PZ081-00004-02
(สีครีม)
O
X
X
O
X
X
X
X
240
5.ที่แขวนอเนกประสงค์
PZ017-00001-B0
(สีเทา)
X
O
O
X
O
O
O
O
530
PZ017-00001-E0
(สีครีม)
O
X
X
O
X
X
X
X
530
6.ผ้าคลุมกล่องกระดาษทิชชู่
PZ081-00002
(Luxury)
O
O
O
O
O
O
O
O
180
PZTE0-92100-30
(Sporty)
O
O
O
O
O
O
O
O
180
7.หมอนอเนกประสงค์
PZ081-00001
(Luxury)
O
O
O
O
O
O
O
O
1,040
PZTE0-91020-30
(Sporty)
O
O
O
O
O
O
O
O
1,040
8.คิ้วยางมุมกันชน
PZTOO-361C4-01
O
O
O
O
O
O
O
O
150
9.คิ้วกันกระแทกขอบประตู
08265-00050-C0
O
O
O
O
O
O
O
O
1,065
10.ผ้าคลุมรถ
PZO45-52001
O
O
O
O
O
O
O
O
2,780
11.ไฟอเนกประสงค์
08525-44020
O
O
O
O
O
O
O
O
3,720
12.ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน
PZTNO-52200
O
O
O
O
O
O
O
O
2,045

O หมายถึง ติดตั้งได้
X หมายถึง ติดตั้งไม่ได้
OE หมายถึง ติดตั้งมาจากโรงงานแล้ว

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

Soluna Vios Turbo

รูปลักษณ์สปอร์ต ดุดัน

สมรรถนะ เร็ว แรง จัดจ้าน
ช่วงล่าง เกาะหนึบ เบรกสั่งได้
คุณภาพมาตรฐานโรงงาน

เครื่องยนต์ใหม่ ที่ให้ทั้งความเร็ว ที่ตอบสนองทุกการขับขี่ ทั้งในเมืองหรือบนไฮเวย์ พื้นที่ภายในกว้างขวาง
เพื่อความสบายของทุกคน การตกแต่งภายในหรูหรา ล้ำสมัย สะท้อนคุณภาพเยี่ยม โดดเด่นเหนือกว่ารถยนต์ทั่วไป

 

รูปลักษณ์ภายนอก

เท่…เต็มพิกัดกับดีไซน์ใหม่ ที่โฉบเฉี่ยว ตอบรับความต้องการของสปอร์ตพันธุ์แท้เช่นคุณ
– ล้อแม็กกลายสปอร์ตขนาด 16 นิ้ว
– สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรก LED
– สเกิร์ตด้านหลัง
– สคูปดักลม
– สเกิร์ตด้านหน้า
– สเกิร์ตด้านข้าง

ชุดสปอยเลอร์รอบคัน
มี
สปอยเลอร์ท้าย
พร้อมไฟเบรกแบบ LED
ล้อและขนาดยาง
อัลลอยด์ 16 นิ้ว 205/45 R16 7.0J
ไฟตัดหมอกหน้า
มี
สคูปดักลมฝากระโปรงหน้า
มี

ขนาดและน้ำหนัก

มิติภายนอก
ยาว x กว้าง x สูง
มม.
4,285 x 1,695 x 1,405
ห้องโดยสาร
ยาว x กว้าง x สูง
มม.
1,845 x 1,405 x 1,195
ความยาวช่วงล้อ
มม.
2500
ความกว้างช่วงล้อ
หน้า x หลัง
มม.
1,455 x 1,430
ระดับต่ำสุดจากพื้น
มม.
113
ความจุถังน้ำมัน
ลิตร
45
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
เมตร
5.4
น้ำหนักตัวรถ (โดยประมาณ)
กก.
1000

สีภายนอก

รูปลักษณ์ภายใน

เร้าใจทุกจุดถึงภายใน ด้วยแนวคิดของการออกแบบใหม่ เพื่อคนหัวใจสปอร์ต
– ระบบเครื่องเสียงคุณภาพเยี่ยม แบบ 2 Din Full Logic (CD 1 แผ่น โหลดด้านหน้า)
– หัวเกียร์เมทัลลิกสลับหนังเสริมความดุดัน
– แผงคอนโซลหน้า และแผงสวิตช์ควบคุม สไตล์สปอร์ตลายคาร์บอน เคฟลาร์ (Carbon Kevlar)
– กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อค
– กุญแจรีโมทพร้อมระบบ TVSS
– เพิ่มอารมณ์สปอร์ตด้วยชุดแป้นเหยียบอลูมิเนียม
– เบาะหนังดีไซน์สปอร์ตหุ้มวัสดุพิเศษ Alcantara

เบาะนั่ง
เบาะหนังแบบสปอร์ตวัสดุพิเศษ Akantara
วิทยุ
2 din 3in1 full logic CD1 แผ่นในตัว
ลำโพง
4 ตำแหน่ง
มาตรวัดความเร็ว
แบบ Silhouette Center Meter
แผงตกแต่งคอนโซลหน้า
ลายคาร์บอน เคฟลาร์
ชุดแป้นคันเร่งแบบสปอร์ต
แบบอลูมิเนียม
หัวเกียร์
หัวเกียร์เมทัลลิกสลับหนัง

สมรรถนะ

 สัมผัสขีดสุดของความเป็นเทอร์โบ กับขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ ที่มาพร้อมกับ เทอร์โบชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์
– เครื่องยนต์ 1NZ-FE VVT- i 1500 cc 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ 143 แรงม้า
– ช่วงล่างปรับแต่งใหม่ทำให้ความสูงระหว่างพื้นห้องโดยสาร กับพื้นถนนลดลง 30 มม.
พร้อมสตรัท ทาวเวอร์บาร์เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่เข้าโค้ง
– ระบบคลัชสมรรถนะสูง พัฒนาสำหรับเครื่องเทอร์โบชาร์จเจอร์โดยเฉพาะ
– หัวเทียนแบบ “แพลตตินัม” (Platinum) สมรรถนะสูงในการจุดระเบิดทุกความเร็วรอบ
– กล่อมคอมพิวเตอร์ควบคุม (ECU) ได้รับการปรับแต่งสำหรับเครื่องเทอร์โบชาร์จเจอร์โดยเฉพาะ
– ผ้าเบรกหน้าสมรรถนะสูงผลิตจากส่วนผสมพิเศษ มั่นใจในการควบคุมรถทุกสภาวะ

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม.
8.1 วินาที
อัตราเร่ง 0-402 เมตร
15.9 วินาที

เครื่องยนต์

รุ่น
1NZ-FE
แบบ
4 สูบ DOHC 16 Valve VVT-i

เทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ
CC.
1496
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก
มม.
75.0 x 84.7
อัตราส่วนกำลังอัด
10.5 : 1
ระบบจ่ายน้ำมัน
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
น้ำมัน Octane
95
แรงม้า
กิโลวัตต์ / รอบ
105/6,400 (143 PS)
แรงบิด
นิวตันเมตร/ รอบ
196/4,400 (20 กก.ม.)

ช่วงล่างและระบบขับเคลื่อน

ระบบกันสะเทือน
หน้า
อิสระ แมคเฟอร์สันสตัท + เหล็กกันโคลง
หลัง
ETA Beam + เหล็กกันโคลง
เหล็กค้ำโช้ค(Strut Tower Bar)
ค้ำห้องเครื่องด้านหน้า
ระบบส่งกำลัง
ธรรมดา 5 สปีด
ระบบเบรค
หน้า
ดิสก์ มีช่องระบายความร้อน
หลัง
ดิสก์

ความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัย
ด้านผู้ขับ
เบรก ABS + EBD
มี
สัญญาณกันการโจรกรรม TVSS
มี
โครงสร้างนิรภัย
โครงสร้างนิรภัย GOA Body

รายละเอียด

   รุ่น
turbo
   ระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติ 4 สปีด
   ขนาดและน้ำหนัก
   มิติภายนอก ยxกxส
มม.
4,285 x 1,695 x 1,405
   ห้องโดยสาร ยxกxส
มม.
1,845 x 1,405 x 1,195
   ความยาวช่วงล้อ  
มม.
2,500
   ความกว้างช่วงล้อ หน้า x หลัง
มม.
1,455 x 1,430
   ระดับต่ำสุดจากพื้น  
มม.
113
   น้ำหนักตัวรถ (โดยประมาณ)
กก.
1,000
   ความจุถังน้ำมัน  
ลิตร
45
   รัศมีเลี้ยวแคบสุด  
ม.
5.4
   เครื่องยนต์
   รุ่น
1NZ-FE VVT-i
   แบบ
4 สูบ DOHC 16 วาล์ว Turbo Intercooler
   ปริมาตรกระบอกสูบ  
ซีซี
1,496
   ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก  
มม.
75.0 x 84.7
   อัตราส่วนกำลังอัด
10.5 : 1
   แรงม้าสูงสุด EEC net
กิโลวัตต์/รอบต่อนาที
105 (143 ps)/6,400
   แรงบิดสูงสุด EEC net
นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที
196 (20 กก.-ม.) /4,400
   ระบบจ่ายน้ำมัน
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI
   น้ำมัน Octane
95
   ช่วงล่างและระบบขับเคลื่อน
   ระบบกันสะเทือน หน้า
อิสระ แมคเฟอร์สันสตรัท + เหล็กกันโคลง
  หลัง
ETA Beam + เหล็กกันโคลง
   เหล็กค้ำโช๊ค (Strut Tower Bar)  
มี (ด้านหน้า)
   ระบบส่งกำลัง แบบ
ธรรมดา 5 สปีด
   ระบบเบรก หน้า / หลัง
ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก
   อุปกรณ์ภายนอก
   ชุดสปอยเลอร์รอบคัน
มี
   สปอยเลอร์ท้าย
พร้อมไฟเบรกแบบ LED
   สคูปดักลมฝากระโปรงหน้า
มี
   ล้อและขนาดยาง
อัลลอยด์ 16" 7.0J 205/45 R16
   ไฟตัดหมอกหน้า
มี
   อุปกรณ์ภายใน
   เบาะนั่ง
เบาะหนังแบบสปอร์ต หุ้มวัสดุพิเศษ Alcantara
   วิทยุ
2 Din 3in1 Full Logic CD 1 แผ่น 4 ลำโพง
   มาตรวัดความเร็ว
แบบ Silhouette Center Meter
   แผงคอนโซลหน้า และแผงสวิทช์ควบคุม
ลายคาร์บอนเคฟลาร์
   ระบบความปลอดภัย
   ระบบเบรก ABS+EBD
มี
   ถุงลมนิรภัย
ด้านคนขับ
   กุญแจรีโมท + ระบบกันขโมย TVSS
มี

* กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถ เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องแ

Vios toyota กับปัญหากุญแจรีโมท และสัญญาณกันขโมย

อยากทราบ การทำงานของกุญแจรีโมทและสัญญาณกันขโมยของ new vios กับ yaris เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  และมีการทำงานอย่างไรบ้าง

vios

การทำงานของทั้ง 2 รุ่น นั้น มีจุดที่แตกต่างกันครับ ไม่เหมือนกันทั้งหมด
จะ มีฟังก์ชั่นบางอย่างไม่เหมือนกัน เช่น ล็อคด้วยรีโมท แล้วปลดล็อคด้วยกุญแจ VIOS จะร้องเตือน ส่วนYARIS จะไม่มีการแจ้งเตือน อย่างนี้เป็นต้นครับ

แล้วเรียกว่าเป็นระบบ TDS หรือ TVSS
อยากให้แผนกเทคนิคอธิบายการทำให้ของกันขโมย ของ new vios กับ yaris ให้ละเอียดหน่อยครับ
เพราะอ่านในคู่มือไม่เข้าใจ

..เป็นรายละเอียดแบบคร่าวๆเริ่มจากรถ yaris ก่อนนะครับ โดยในรถ yaris จะเรียกว่า
“สัญญาณกันการโจรกรรม TVSS “ ซึ่งจะมีอยู่ในรถตั้งแต่เกรด G ขึ้นไป โดยระบบออกแบบมาเพื่อป้องกันการขโมยรถ เมื่อระบบถูกตั้งแล้วเสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อประตูข้างบานใดบานหนึ่งหรือประตูท้ายหรือฝากระโปรงหน้าถูกงัดแงะ หรือเมื่อมีการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกและต่อกลับ แต่การล็อคด้วยรีโมทแล้วเปิดด้วยกุญแจรถจะไม่ร้องเตือน
หรือจะไม่มีการล็อคประตูอัตโนมัติ เมื่อความเร็วของรถเกิน 25 กม./ชม. ซึ่งจะแตกต่างกับระบบ TVSS
ของรถรุ่นอื่นๆ(ออกแบบมาแตกต่างกัน) ส่วนของระบบของ new vios จะเรียกว่าระบบ ” TDS ( Theft
Deterrent System )”
ซึ่งจะมีการติดตั้อยู่ในรถตั้งแต่เกรด E ขึ้นไป

โดยหลักการทำ งานจะเหมือนกับรถ yaris แต่ในส่วนที่แตกต่างกันก็คือ เมื่อทำการล็อคด้วยรีโมทแล้วเปิดด้วยกุญแจ
รถจะมีเสียงเตือนร้องดังขึ้นเหมือนกับระบบที่อยู่ใน vigo แต่ก็จะไม่มีระบบล็อคอัตโนมัติเหมือนกับ yaris เหมือนกัน ซึ่งจะแตกต่างกับระบบ TDS ที่อยู่ใน vigo ที่จะมีระบบล็อคอัตโนมัติให้ ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่ที่การออกแบบระบบของวิศวกรครับ

vios

ระบบกันสะเทือนหลังแบบ ETA ที่ใช้ใน VIOS มีลักษณะการทำงานอย่างไร และแตกต่างจากระบบทอร์ชั่นบีมแบบ
H-shape อย่างไร

ระบบกันสะเทือนแบบคาน ETA มีโครงสร้างรูปตัว H ให้ความแข็งแกร่งและความนุ่นนวลในการขับขี่ โดยเอาข้อดีของระบบคานแข็ง และ ระบบอิสระรวมไว้ด้วยกัน ระบบนี้ได้มีมานานแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็น โคโลล่า
อัล ติส หรือ SOLUNA VIOS ตัวใหม่ล่าสุดของ โตโยต้าครับ

มีปัญหาหรืออยากสอบรายละเอียดรถ รวมถึงแคมเปญพิเศษของ vios ติดต่อได้ที่พิธานพาณิชย์ทุกสาขาในกรุงเทพฯ หรือโพสต์ถามที่เว็บบอร์ดของพิธาน

ราคาvios ทุกรุ่นทุกแบบ คลิกที่นี่
ตรวจสอบรุ่นรถของvios คลิกที่นี่