กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2562
กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกจัดตั้งจุดบริการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกพิธานฯปันน้ำใจเพื่อน้อง
ณ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกโครงการเติมรักสานฝันแบ่งปันเพื่อน้องปี 1
ณ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิก


กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2561
ภาพส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อคนตาบอด
(ปากเกร็ด) วันที่ 20 มี.ค.61

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกจัดตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2561

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกกิจกรรม หมอนหนุนอุ่นรัก
ซอยเสือใหญ่อุทิศ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกภาพบรรยากาศ กิจกรรม รักษ์แหล่งน้ำ
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกจัดตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2562

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิก


กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2560
บริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือน้ำท่วมใต้
ม.ค.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาฯวันเด็ก
ตามสถานศึกษา ม.ค.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกกิจกรรมเตือนด้วยความรัก..จับ
ด้วยความห่วงใย 3-4 เม.ย.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกโครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิ้ลครั้งที่ 1
5 มิ.ย.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิก
ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ที่กองเรือทุ่นระเบิด 12 ก.ค.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกโครงการทอดผ้าป่ารีไซเคิ้ลครั้งที่2
4 ส.ค.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกเปิดบ้านชมศูนย์ร่วมทำจิตอาสา
3 ก.ย.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกเปิดบ้านชมศูนย์ร่วมทำจิตอาสา
พร้อมได้ร่วมกันปั้น EM Ball 18 พ.ย.60

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกEM Ball บำบัดน้ำเสีย
ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 16 ธันวาคม 2560

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิก


กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2559
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ
ร่วม 700 คน 15 ก.พ.59

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิกเครือข่ายทำดีเพื่อพ่อปั่นจักรยาน-ปั้นEM
30 ธ.ค.59

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิก


กิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2558
กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ (SRM)
7 พ.ย.58

ดูรายละเอียดกิจกรรมคลิก