phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

พิธานพาณิชย์

เกี่ยวกับบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

ย้อนอดีตไปประมาณ 100 ปี ณ ท่าเรือเล็กๆ ที่เมืองสายบุรี มณฑลปัตตานีมีร้านขายสินค้าต่างๆ ที่นำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ ชื่อร้าน “จันซุ่นฮวด” เจ้าของร้าน คือ เถ้าแก่จันกิมกวย ซึ่งเป็นบิดาของเถ้าแก่จันฮกซุ่น หรือ หลวงพิธานอำนวยกิจ ผู้ให้กำเนิด …“บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

พ.ศ. 2457 เถ้าแก่จันฮกซุ่น ได้เปิดร้าน “จันซุ่นเซ่ง” ที่เมืองนราธิวาส เพื่อจำหน่ายน้ำมันก๊าส ตรามงกุฏ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ของบริษัทน้ำมันเชลล์ ตราหอย จากเกาะปีนัง
พ.ศ. 2462 เถ้าแก่จันฮกซุ่น ได้เปิดร้าน “จันเอ็กเซ่ง” ที่เมืองปัตตานี จำหน่ายน้ำมันก๊าส ตรามงกุฎ เป็น แห่งที่สอง ตามคำชักชวนของบริษัทเชลล
พ.ศ. 2467 เถ้าแก่จันฮกซุ่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแทนจำหน่ายน้ำมัน เบนซิน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม อื่นๆ ของบริษัทเชลล์
พ.ศ. 2473 เถ้าแก่จันฮกซุ่น เปิดร้าน “จันเต็งเซ่ง” เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ในเมืองสุไหงโกลก และได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท บริติช-อเมริกันโตแบ๊คโก จำกัด (BAT) ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ ในเมืองปัตตานี นราธิวาส และยะลา
พ.ศ. 2474 กิจการร้านค้าต่างๆ ได้เจริญรุ่งเรือง และขยายตลาดออกไป เรื่อยๆ เถ้าแก่จันฮกซุ่นได้สละเวลาทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจ ทำบุญกุศล บริจาคเงินสร้างวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของส่วนรวม ในท้องถิ่น และสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมือง โดยพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในหลวงรัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ แต่งตั้งให้ เถ้าแก่จันฮกซุ่น ซึ่งในขณะนั้นอายุ 35 ปี เป็น หลวงพิธานอำนวยกิจ ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่ง ของตระกูล จันทรัศมี
พ.ศ. 2479 เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นั่งและรถบรรทุก ยี่ห้อเซฟโรเล็ท ของบริษัทเยนเนรัล มอเตอร์ จำกัด ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
พ.ศ. 2480 เปิดร้าน “จันเอ็กเซ่ง” ขึ้นอีกแห่งที่เมืองยะลา
พ.ศ. 2482 รวบรวมกิจการเข้าเป็นรูปบริษัท คือ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ในวันที่ 5 มกราคม 2482
พ.ศ. 2488 คุณหลวงพิธานฯ ได้เปิดสาขาหาดใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งแห่ง
พ.ศ. 2490 บริษัท เยนเนรัล มอเตอร์ จำกัด ได้แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเซฟโรเล็ท ทั้งภาคใต้รวม 14 จังหวัด
พ.ศ. 2497 หลวงพิธานอำนวยกิจ สิ้นบุญเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2497
พ.ศ. 2502 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรถโตโยต้า ทุกรุ่นทุกแบบ ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์เชลล์ จำกัด และได้เปิดสาขาขึ้นอีกหนึ่งแห่งในกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2505 เปิดสาขาตันหยงมัส
พ.ศ. 2506 สาขากรุงเทพฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย รถโตโยต้า โคโรล่า 700 ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด พระนคร ธนบุรีและอีก 4 จังหวัดใกล้เคียงได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้แทนจำหน่าย จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส โดยมีสาขาหาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง
พ.ศ. 2509 บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจากกรมขนส่งทางบก ให้ประกอบ การขนส่งรถยนต์โดยสาร ระหว่าง จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดยะลา นอกจากนี้บริษัทฯ ก็ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ขนส่งผู้โดยสารอื่นๆ ในจังหวัดยะลาปัตตานี และนราธิวาส

ในเวลาต่อมา บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ก็ได้ขยายสาขา เพิ่มขึ้นอีก ทั้งยังก่อตั้งบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้

พ.ศ. 2531 ก่อตั้งบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย รถจักรยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2533 เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสตูล
พ.ศ. 2534 เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขายะลา
พ.ศ. 2536 เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ (สะเดา) จำกัดบริษัท
พ.ศ. 2537 เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาแม่ขรี, สาขาระโนด, สาขาจะนะ โชว์รูมรามวิถี เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2538 เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาคลองแงะ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขานครใน, โชว์รูมสนามกีฬากลาง,โชว์รูมเพชรเกษม,โชว์รูมเกาะยอ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาละงู เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
เปิดบริษัท อริยะะมอเตอร์(ปัตตานี)จำกัด โชว์รูมรูสะมิแล เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
เปิดบริษัทอำนวยกิจมอเตอร์ ไครสเลอร์จำกัดสาขาหาดใหญ่
พ.ศ. 2539 เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด โชว์รูมศรีภูวนารถ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์HONDA
เปิดบริษัท พิธานพาณิช จำกัด สาขาบ้านพรุ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์HONDA
เปิดบริษัท อำนวยกิจอิฐดินเผา จำกัด ผลิตและจำหน่ายอิฐ
เปิดบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านนาทวี เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2540 เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาสตูล เป็นตัวแทน จำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA
พ.ศ. 2541 เปิดบริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาสิโรรส เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA(รถเก่า)

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน จำหน่ายรถยนต์ TOYOTA เป็นตัวแทนจำหน่ายบุหรี่จากโรงงานยาสูบ เป็นตัวแทนจำหน่ายเบียร์สิงห์, เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA, มีปั้มน้ำมัน SHELL, ทำสวนยาง ฯลฯ
มีสาขาอยู่ที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้
*1 จังหวัดปัตตานี เป็นสำนักงานใหญ่
*2 จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)
*3 จังหวัดยะลา
*4 จังหวัดนราธิวาส
*5 จังหวัดสตูล
6 จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 จังหวัดพัทลุง
*8 กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : *  สาขาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ TOYOTA

บริษัท ยูไนเต็ดลีสซิ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ 2479 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10120

บริษัท อรรถกร จำกัด
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนเช่าซื้อรถยนต์ (ร่วมทุนระหว่างกลุ่มพิธาน และกลุ่มเกียรตินาคิน)

บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยนต์ยี่ห้อ
HONDA มีสาขาในจังหวัดต่างๆ ดังนี้
1. จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) เป็นสำนักงานใหญ่
2. จังหวัดปัตตานี
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท อำนวยกิจมอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บริษัท ไดอาน่าคอนวีเนี่ยนสโตร์ จำกัด (DCS)
ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสาขาที่จังหวัดปัตตานี

นอกจากนี้บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ก็ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัทอื่นๆ ในหลาย ๆ ธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจทางการเงิน, การประมง, โรงน้ำแข็ง, สาธารณูปโภค, โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ฯลฯ

งานสาธารณะและงานการกุศล

 • อุทิศเงินสร้างโรงเรียนพิธานอำนวยกิจ ที่อำเภอเมืองปัตตานี พร้อมทั้งได้อุทิศเงินบริจาคให้กับ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ จังหวัดสงขลา – สร้างหอนาฬิกาที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและ หอนาฬิกาที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 • เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยไร้ญาติ บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน เป็นระยะๆ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ และพระนคร

ทางด้านสาธารณะประโยชน์และการกุศลนี้บริษัทเล็งเห็น ว่าการช่วยเหลือท้องถิ่นและนำประโยชน์มาสู่ส่วนรวมเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ

นอกจากจะอุทิศและบริจาคเงินทำบุญกุศลแล้ว เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ของบริษัทฯ ยังได้สละเวลา กำลังกายและกำลังใจรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น โดยเข้ารับตำแหน่งในสภาเทศบาล สภาจังหวัด ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตลอดจน ตำแหน่งในมูลนิธิและสมาคมต่างๆ คณะกรรมการบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า เมื่อบริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยได้รับผลประโยชน์และการสนับสนุนจากประชาชนจากสังคม ด้วยดีตลอดมา บริษัทก็จะต้องคืนผลประโยชน์นี้ให้แก่สังคมและส่วนรวมด้วย


 • ติดตาม พิธาน toyota
 • ร่วมงานกับพิธาน toyota

รับข่าวสารจากพิธาน

 • โตโยต้า พิธานพาณิชย์ ยูสคาร์
 • จำหน่าย สินค้าพรีเมี่ยม
 • จำหน่ายอะไหล่แท้รถยนต์ โตโยต้าทุกรุ่น
 • สนามแบด ทรัมแบดมินตัน พร้อมจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • ทรัมคิว แท็กซี่ให้เช่า
 • ฝากขาย สินค้ามือสอง shop 2 fun
 • รักเมืองไทย