phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพรถโตโยต้า


ตารางบำรุงรักษา

สามารถเลือกดู โดยคลิกที่รถแต่ละรุ่นด้านล่างนี้ :


เรามีความภูมิใจและมั่นใจในคุณภาพของรถ TOYOTA ทุกรุ่นทุกแบบเราพร้อมและยินดีที่จะรับประกันรถ TOYOTA ทุกคันที่ท่านได้ซื้อไปหรือได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาจากเรา

 • รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กม.(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) สำหรับรถที่ส่งมอบก่อน วันที่ 1 กันยายน 2543
  รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 • สำหรับรถที่ส่งมอบตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2543 กรณีติดตั้งกับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 30 เดือนขึ้นไป
  รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใด จะถึงก่อน

อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โตโยต้าทุกชิ้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การรับประกันคุณภาพ โดยมีระยะเวลารับประกันสูงสุดเท่ากับระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ คือ 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ ขึ้นกับช่วงเวลาการติดตั้งเป็นสำคัญ กล่าวคือกรณีอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งติดตั้งมาจากโรงงาน รับประกัน 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

 • กรณีติดตั้งกับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 6-24 เดือน รับประกันจนรถยนต์มีอายุครบ 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน
 • กรณีติดตั้งกับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้ว 30 เดือนขึ้นไป รับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใด จะถึงก่อน

ตารางแสดงระยะเวลาการรับประกัน


การนำรถเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางหรือตามเวลาที่กำหนด

คือ การบำรุงรักษารถในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หากท่านนำรถมาเข้าตรวจเช็คตามระยะทางหรือตามเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอผลที่ จะได้รับคือ :

 • รถจะมีความเชื่อถือได้ในการใช้งาน กล่าวคือโอกาสรถเสียกลางทางมีน้อยและโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันเนื่อง
  มาจากความบกพร่องของรถก็จะ มีน้อยเช่นกัน
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยรวมตลอดอายุการใช้งานถูกกว่าอย่างชัดเจน เพราะโอกาสที่ท่านจะต้องเปลี่ยน ชิ้นส่วนที่มีราคาแพงหรือโอกาสที่รถจะเสียต้องซ่อมหนักๆ มีน้อยกว่ามาก การจะดูว่าควรจะนำรถมาเข้าตรวจเช็คตามระยะเมื่อไรนั้น สามารถตรวจดูได้ในหนังสือคู่มือที่ติดมากับรถ แต่โดยทั่วไปแล้วจะแนะนำให้นำรถมาเข้าตรวจเช็คที่ทุกๆระยะทาง 5,000 กม. หรือ ทุกๆระยะเวลา 3 เดือน (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

เงื่อนไขในการรับประกันคุณภาพ

 1. รถที่ได้สิทธิรับประกัน บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับประกันรถโตโยต้า ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 2. การเริ่มต้นการรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถให้ลูกค้ารายแรก
 3. ระยะเวลาในการรับประกัน
  3.1 รถที่ส่งมอบก่อนวันที่ 1 กันยายน 2543 จะมีระยะเวลารับประกัน 24 เดือน หรือ 50,000 กม. แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
  3.2 รถที่ส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543 เป็นต้นไป จะมีระยะเวลาการรับประกัน 36 เดือนหรือ 100,000 กม. แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
 4. ขอบเขตในการรับประกัน การรับประกันคุณภาพ จะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ที่เสียหาย อันเนื่องมากจากความบกพร่องของวัสดุ , ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท
 5. การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขในการรับ ประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า เท่านั้น
 6. การโอน การรับประกันคุณภาพ จะครอบคลุมถึง เจ้าของรถรายถัดไป

ภายใต้เงื่อนไขในการรับประกันนี้

  *** รายการที่นอกเหนือจากการรับประกันทั่วไป
 1. แบตเตอรี่ รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน
 2. ยาง รับประกัน 24 เดือนหรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อนซึ่งจะพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบ ความลึกของดอกยางที่เหลือ กับความลึกมาตรฐาน ของดอกยางตามรุ่นและชนิดเดียวกัน
 3. อุปกรณ์ตกแต่ง รับประกัน 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใด จะถึงก่อน สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งของโตโยต้า ที่ติดตั้งโดยศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าเท่านั้น

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง , เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หลอดไฟ, หัวเทียน, ผ้าเบรค, สายพาน, สาย พานราวลิ้น ที่สึกหรอ เป็นต้น
 2. รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตาม ปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน,บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 3. การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้องตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง,สารหล่อลื่น หรือ สารเคมีที่ผิดจากที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ ใช้งานผิดวิธี จากที่ระบุไว้ใน คู่มือการใช้รถ
 4. ความเสียหายของพื้นผิวตัวถังรถที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือมิได้เกิดจากการประกอบโรงงาน เช่น พ่นกรด, สารเคมี, เกลือ,น้ำยางต้นไม้ หรือ ภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ, พายุฝน,ฟ้าผ่า, น้ำท่วม ฯลฯ
 5. การเสื่อมสภาพของสีหรือเกิดสนิม เนื่องจากขาดการดูแลรักษาการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการขัดเคลือบสี รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสภาพ ที่ไม่เหมาะสม
 6. ความเสียหายของผิวรถยนต์ที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน
 7. ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 8. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 9. ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหต
 10. รถที่ไม่ได้ตรวจสอบตามระยะทุก 10,000 กม. หรือ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถ โดยศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
 11. รถที่มีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
 12. เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด และการเสื่อมสภาพตามปกติ
 13. ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก,ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสียเวลา, ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
 14. ความเสียหายทีเกิดขึ้นเนื่องจากอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่มิได้ผลิต หรือ จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 15. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากกการละเลยหรือการนำรถ เข้ารับบริการไม่ทันท่วงที

รายการนอกเหนือการรับประกันทั่วไป

โตโยต้าได้พัฒนาระบบไฮบริดโตโยต้ารุ่นใหม่ชื่อว่า THS II (Toyota Hybrid System II) เป็นการผสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อใช้ในการขับ เคลื่อนรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบไฮบริดโตโยต้ามีองค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์แบ่งกำลัง (Power Split Device)

 • ทำหน้าที่แบ่งกำลังระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MG 1)
 • ทำหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ไฮบริด
 • ทำหนาที่เป็นมอเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์ มอเตอร์ขับเคลื่อน (MG 2)
 • ทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถยนต์
 • ทำหน้าที่สร้างกระแสไฟขณะชะลอความเร็วและช่วยชะลอความเร็วของรถเครื่องยนต์ (Engine)
 • สร้างพลังงานโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (MG 1)

สิทธิที่ได้รับจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รถที่ส่งมอบก่อนวันที่ 1 กันยายน 2543 นอกจากจะได้สิทธิ การรับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนแล้วยังจะได้รับคูปองตรวจเช็คตามระยะฟรี ดังนี้

 • 1,000   กิโลเมตร หรือ 1 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • 20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • รถที่ส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543 นอกจากจะได้สิทธิ การรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนแล้วยังจะได้รับคูปองตรวจเช็คตามระยะฟรี ดังนี้

 • 1,000 กิโลเมตร หรือ 1 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • 20,000 กิโลเมตร หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • 30,000 กิโลเมตร หรือ 18 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • 40,000 กิโลเมตร หรือ 24 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี
 • 50,000 กิโลเมตร หรือ 30 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน จะมีคูปองเช็คตามระยะฟรี

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่นเดียวกับการรับประกันตัวรถยนต์ นั่นคือมีข้อยกเว้นไม่ครอบคลุม ถึงกรณีต่างๆ ได้แก่

 1. การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ
 2. ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือ ความเสียหายที่มิได้เกิด จากการประกอบจากโรงงาน
 3. การเสื่อมสภาพของสี หรือเกิดสนิมอันเนื่องจากการขาดการดูแลรักษาการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการขัด
 4. เคลือบสี รวมถึงการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม
 5. ความเสียหายจากสะเก็ดหินหรือเป็นรอยขีดข่วน
 6. ความเสียหายจากการถอด
 • ติดตาม พิธาน toyota
 • ร่วมงานกับพิธาน toyota

รับข่าวสารจากพิธาน

 • โตโยต้า พิธานพาณิชย์ ยูสคาร์
 • จำหน่าย สินค้าพรีเมี่ยม
 • จำหน่ายอะไหล่แท้รถยนต์ โตโยต้าทุกรุ่น
 • สนามแบด ทรัมแบดมินตัน พร้อมจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • ทรัมคิว แท็กซี่ให้เช่า
 • ฝากขาย สินค้ามือสอง shop 2 fun
 • รักเมืองไทย