phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

วิธีตรวจสอบมาตรวัดความเร็ว

การตรวจสอบเกจวัดความเร็วที่แท้จริงด้วยตนเอง

ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเกจวัดความเร็วของรถยนต์ท่านได้ เพียงแต่ท่านทราบรายละเอียด ดังนี้

 • 1. อัตราทดเกียร์
 • 2. อัตราทดเฟืองท้าย
 • 3. ขนาดของยาง

นำมาคำนวณกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ พิธานาพาณิชย์มีสูตรให้ท่านสามารถ ตรวจสอบได้อย่างสะดวกโดยท่านสามารถเลือกชนิดของรถตามแทบด้านล่างได้เลยครับ

หากความเร็วที่คำนวณได้นี้ ไม่ตรงกับความเร็วที่ท่านทดสอบ

อาจมีสาเหตุได้ดังต่อไปนี้

 • รถยนต์ที่ทดสอบไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เช่น ยางสึกหรอมาก, ระบบคลัทธ์ขัดข้อง ระบบเกียร์บกพร่อง หรือ ระบบส่งกำลังอื่นๆบกพร่อง
 • ขนาดยางของรถยนต์ที่ท่านทดสอบไม่ตรงกับขนาดยางที่ผู้ผลิตกำหนด
 • ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการมองเกจวัดความเร็ว และความเร็วรอบเครื่องยนต์ เช่น การมองเกจวัดในมุมเฉียง ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
 • ข้อมูลที่ใส่ลงในสูตรคำนวณคลาดเคลื่อน เช่น ตัวเลขผิด , ข้อมูลผิดรุ่น , ฯลฯ
 • ความคลาดเคลื่อนของเกจวัด และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าสัมผัสของยางกับพื้นผิวถนนและความดันลมยาง
 • มีอุปกรณ์ทดความเร็วรอบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ยี่ห้อยางอาจมีผลแต่น้อยมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ

ณ จุดทดสอบยังไม่ใช่จุดที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เท่ากับความเร็วรอบที่เข้าชุดเกียร์
กล่าวคือยังมีการทดแรงที่ TORQUE CONVERTER ชุดเกียร์
หรือ TORQUE CONVERTER สึกหรอหรือทำงานผิดพลาด

ตรวจเช็คความเร็วเกียร์ธรรมดา ขับเคลื่อน 2 ล้อ

ความเร็วรอบที่ทดสอบ   ท่านสามารถกำหนดความเร็วรอบได้โดย ตัวท่านเอง พร้อมทั้งจดจำตำแหน่งเกียร์ และความเร็ว ณ ขณะความเร็วรอบนั้นไว้
อัตราทดเกียร์   คือ อัตราทดเกียร์ที่ท่านใช้ในการทดสอบ ซึ่งสามารถทราบได้จากข้อมูลของผู้ผลิต
อัตราทดเฟืองท้าย   คือ อัตราทดเฟืองท้ายที่กำหนดโดยผู้ผลิต
ขนาดของยาง   ความกว้าง
ยกตัวอย่าง เช่น
185/65 R 14
185 = ความกว้าง,
65 = ซีรี่ย์ ,
14 = ขอบของยาง

    ซีรีย์
    ขอบของยาง
     
ความเร็วที่คำนวณได้    กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้าความเร็วที่คำนวณได้ไม่ตรงกับความเร็วที่ทดสอบ กลับไปหน้าหลักตรวจเช็คเข็มไมล์ด้วยตนเอง

ตรวจเช็คความเร็วเกียร์ธรรมดา ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ความเร็วรอบที่ทดสอบ   ท่านสามารถกำหนดความเร็วรอบ ได้โดยตัวท่านเองพร้อมทั้งจดจำตำแหน่ง เกียร์ลักษณะการขับเคลื่อนว่า ต่ำ (L) หรือ สูง (H) และความเร็ว ณ ขณะความเร็วรอบไว้
อัตราทดเกียร์   คือ อัตราทดเกียร์ และตำแหน่งเกียร์ ที่ท่านใช้ในการทดสอบโดยทราบได้ จากข้อมูลของผู้ผลิต
อัตราของคันเปลี่ยนเกียร์ทด   คือ อัตราทดเกียร์ชุดคันเปลี่ยนเกียร์ทด
ที่ทำการทดสอบว่า ต่ำ (L) หรือ สูง (H)
ซึ่งทราบได้จาก ข้อมูลของ ผู้ผลิต

อัตราทดเฟืองท้าย   คือ อัตราทดเฟืองท้ายที่กำหนดโดยผู้ผลิต
ขนาดของยาง   ความกว้าง
ยกตัวอย่าง เช่น
255/70 R 15
255= ความกว้าง ,
70= ซีรี่ย์ ,
15 = ขอบของยาง
  ซีรีย์
  ขอบของยาง
 
 
ความเร็วที่คำนวณได้
 
 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้าความเร็วที่คำนวณได้ไม่ตรงกับความเร็วที่ทดสอบ กลับไปหน้าหลักตรวจเช็คเข็มไมล์ด้วยตนเอง

ตรวจเช็คความเร็วเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

ความเร็วรอบที่ทดสอบ   เราแนะนำให้ทดสอบที่ความเร็ว 80 กม. ต่อชั่วโมง ที่ตำแหน่งเกียร์ D โดยใช้ ถนนเรียบไม่มีความลาดเอียง และแนววิ่ง ตรง ขณะทดสอบพยายามให้ความเร็วอยู่คงที่ ตลอดเวลาประมาณ 80 กม./ชม. จน ความเร็วรอบของเครื่องยนต์อยู่นิ่ง (ซึ่งหมายความว่าความเร็วรอบของเครื่อง เท่ากับความเร็วที่เข้าชุดเกียร์แล้ว และ ให้ความเร็วรอบที่ได้นี้เป็นความเร็วรอบ ที่ทดสอบ)
อัตราทดเกียร์สูงสุด คือ จังหวะที่ OVER DRIVE ทำงานแล้ว โดยทราบจาก ข้อมูลของผู้ผลิต
อัตราทดเฟืองท้าย คือ อัตราทดเฟืองท้ายที่กำหนดโดยผู้ผลิต
ขนาดของยาง ความกว้าง
ยกตัวอย่าง เช่น

185/65 R 14
185 = ความกว้าง ,
65 = ซีรี่ย์ ,
14 = ขอบของยาง
  ซีรีย์
  ขอบของยาง
   
ความเร็วที่คำนวนได้  กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้าความเร็วที่คำนวณได้ไม่ตรงกับความเร็วที่ทดสอบ กลับไปหน้าหลักตรวจเช็คเข็มไมล์ด้วยตนเอง

ตรวจเช็คความเร็วเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ความเร็วรอบที่ทดสอบ   เราแนะนำให้ทดสอบที่ความเร็ว 80 กม./ชม. ที่ตำแหน่งเกียร์ D โดยใช้ ้ถนนเรียบ ไม่มีความลาดเอียง และ แนววิ่งตรง ขณะทดสอบพยายามควบคุม ให้ความเร็วอยู่คงที่ตลอดเวลา ประมาณ 80 กม./ชม. จนความเร็วรอบ ของเครื่องยนต์อยู่นิ่ง(ซึ่งหมายความว่า ความเร็วรอบของเครื่องยนต์เท่ากับ ความเร็วที่เข้าชุดเกียร์แล้ว และให้ความเร็วรอบที่ได้นั้นเป็น ความเร็วรอบที่ทดสอบ
อัตราทดเกียร์สูงสุด   คือ เป็นจังหวะที่ OVER DRIVE ทำงานแล้วโดยทราบจากข้อมูลของผู้ผลิต
อัตราของคันเปลี่ยนเกียร์ทด   คือ อัตราทดเกียร์ชุดคันเปลี่ยนเกียร์ทด
ที่ทำการทดสอบ ต่ำ (L) หรือ สูง (H)
ซึ่งทราบได้จาก ข้อมูลของ ผู้ผลิต

อัตราทดเฟืองท้าย   คือ อัตราทดเฟืองท้ายที่กำหนดโดยผู้ผลิต
ขนาดของยาง   ความกว้าง
ยกตัวอย่าง เช่น
255/70 R 15
255= ความกว้าง ,
70= ซีรี่ย์ ,
15 = ขอบของยาง

    ซีรีย์
    ขอบของยาง
     
ความเร็วที่คำนวนได้    กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ถ้าความเร็วที่คำนวณได้ไม่ตรงกับความเร็วที่ทดสอบ กลับไปหน้าหลักตรวจเช็คเข็มไมล์ด้วยตนเอง

COMMUTER ราคาเริ่มต้น 1,339,000 บาท

ขอใบเสนอราคา