phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ

หมวด การใช้รถ | จำนวนคนอ่าน 2566 ครั้ง | เมื่อ : 05 ก.ค. 2561 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ
(Auto Brake Hold)

   ระบบนี้ ถือว่าเป็นระบบใหม่ หลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่า คืออะไร?  ทำงานอย่างไร? ได้ประโยชน์อย่างไร? เป็นต้น ในการนี้ ทางผู้เขียนขอชี้แจงรายละเอียดของระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้ครับ

   ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งระบบจะทำการห้ามล้ออัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่หยุดรถ และไม่มีการเหยียบคันเร่งหรือแม้กระทั่งเบรกก็ตาม รถจะไม่มีการเคลื่อนที่ไปด้านหน้า ถึงแม้ตำแหน่งของเกียร์จะอยู่ที่เกียร์ D (เดินหน้า) ก็ตาม ในทางกลับกัน ระบบจะทำการปลดการห้ามล้ออัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่กดคันเร่งโดยทันที  สำหรับ เงื่อนไขของการทำงานโดยอัตโนมัติ มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบถึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 

ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  - ประตูด้านผู้ขับขี่จะต้องปิดสนิท
  - เข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับขี่จะต้องถูกใช้งาน
  - เกียร์จะต้องไม่อยู่ในตำแหน่งเกียร์ P หรือ R
  - คันเร่งไม่ถูกกดหรือเหยียบ
  - ไม่อยู่บนทางลาดชัน
  - หยุดการเคลื่อนที่ของรถจนหยุดนิ่ง
สำหรับ เงื่อนไขของการทำงานโดยอัตโนมัติ มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบถึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ
หากมีการเปิดระบบของการทำงาน  ที่บริเวณคอนโซลกลาง จะมีสัญลักษณ์ติดสว่างขึ้นบน มาตรวัด เป็นสีเขียว  เป็นการบ่งบอกว่า  ระบบพร้อมที่จะทำงาน หลังจากที่มีการขับขี่และครบถ้วนตามเงื่อนไขของการทำงาน  จนรถหยุดนิ่ง  สัญลักษณ์บนมาตรวัด เป็นสีส้ม เป็นการบ่งบอกว่า  ระบบกำลังทำงานนะครับผม   
สำหรับเงื่อนไขของการยกเลิก หรือหยุดการทำงานของระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ  ถ้าผู้ขับขี่มีการปฏิบัติดังนี้
  -กดคันเร่งเพื่อการออกตัวเคลื่อนที่รถ
  -เลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่งเกียร์ P หรือ R
  -มีการใช้งานระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ  นานเกิน 3 นาที  [ระบบจะตัดเป็นเบรกมือไฟฟ้า (EPB) ให้โดยอัตโนมัติ]
  -ประตูด้านผู้ขับขี่ถูกเปิด
  -เข็มขัดนิรภัยด้านผู้ขับขี่มีการยกเลิก  การใช้งาน

หมายเหตุ
    ข้อมูลรายละเอียดที่ระบุว่า “หากระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติทำงาน เกินกว่า 3 นาที  เบรกมือจะทำงานอัตโนมัติโดยทันที” นั้น เมื่อพบกับเหตุการณ์แบบนี้  ผู้ขับขี่จะต้องทำการปลดเบรกมือ  โดยการสังเกต  สถานะการทำงานของเบรกมือด้วยนะครับ  ถ้าไฟติดสว่างแสดงว่าเบรกมือยังทำงานอยู่
ดังนั้น  หากต้องการให้รถยนต์เคลื่อนที่จะต้องให้ไฟแสดงสถานะเบรกมือดับลงนะครับผม

 

“เข้าใจ  ปลอดภัย  ใช้งานง่าย  สำหรับคุณ”

ฝ่ายฝึกอบรม
บริษัท  พิธานพาณิชย์  จำกัด(กรุงเทพฯ)

หมวด การใช้รถ | จำนวนคนอ่าน 2566 ครั้ง | เมื่อ : 05 ก.ค. 2561 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

VIOS ราคาเริ่มต้น 609,000 บาท