phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ข้อจำกัดของระบบนำทาง

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 1034 ครั้ง | เมื่อ : 18 ม.ค. 2565 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน


ในรถยนต์ปัจจุบันได้มีการบรรจุ ระบบนำทางไว้ในรถยนต์ เพื่อความสะดวกเพื่อความสบายในหลายๆด้าน ในบางครั้งอาจจะมีข้อจำกัดทางด้านของการทำงาน เลยทำให้มีการทำงานที่ผิดพลาด ตลอดจนผู้ขับขี่หรือผู้ใช้งาน (ในรถ) มีโอกาสเสียงที่จะเกิดอุบัติเหตุ (ตามที่เป็นข่าว) ดังนั้น อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อน


ระบบนำทางนี้จะมีการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของรถ โดยการใช้สัญญาณดาวเทียม ประกอบกับสัญญาณอื่นๆของรถ รวมถึงข้อมูลแผนที่และอื่นๆ อย่างไรก็ตามอาจจะไม่แสดงตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของดาวเทียม, ลักษณะของถนนหรือเส้นทาง, สภาวะของรถหรือสถานการณ์อื่นๆ การระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) โดยปกติแล้วใช้ดาวเทียม 4 ดวงหรือมากกว่า แต่บางกรณีที่ใช้ดาวเทียม 3 ดวง อาจจะมีระดับความแม่นยำที่ไม่แน่นอน โดยส่วนใหญ่แล้ว ระบบนำทางจะชดเชยความไม่แม่นยำนี้ แต่ระบบจะมีการแก้ไขให้ภายในเวลาที่ไม่นาน

ข้อจำกัดของระบบนำทาง

ถึงแม้ว่าระบบนำทางได้รับสัญญาณ GPS ที่ชัดเจนก็อาจจะแสดงตำแหน่งรถปัจจุบันที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะแนะนำเส้นทางที่ไม่เหมาะสมได้ในบางกรณี เช่น

1. ตำแหน่งรถปัจจุบันที่ถูกต้องแม่นยำไม่ปรากฏขึ้นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 • •   เมื่อขับรถบนถนนรูปตัว Y ซึ่งมีมุมแคบ
 • •   เมื่อขับรถบนถนนที่มีลมพัด (แรง)
 • •   เมื่อขับรถบนถนนลื่น
 • •   เมื่อขับรถบนถนนตรงและยาว
 • •   เมื่อถนนปกติและทางด่วนอยู่ขนานกัน
 • •   เมื่อขับรถโดยปรับตั้งค่ามาตรฐานตำแหน่งรถปัจจุบันไม่ถูกต้อง
 • •   หลังจากเปลี่ยนทิศทางซ้ำ โดยการเคลื่อนที่รถไปทางด้านหน้าและด้านหลัง หรือเลี้ยวรถในที่จอดรถ
 • •   เมื่อติดตั้งแผงบรรทุกที่หลังคารถ
 • •   เมื่อยางสึก
 • •   เมื่อใช้ยางขนาดไม่ตรงกับมาตรฐาน

2. การนำทางที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 • •   เมื่อเลี้ยวรถที่ทางแยกโดยออกนอกเส้นทางที่แนะนำ
 • •   ตั้งจุดหมายไว้มากกว่า 1 จุด และได้ขับข้ามจุดใดจุดหนึ่งไปแล้ว
 • •   เมื่อเลี้ยวหรือขับผ่านทางแยกซึ่งไม่มีการนำทาง
 • •   อาจจะแสดงจุดหมายที่ด้านตรงข้ามของถนน
 • •   เมื่อบางส่วนของเส้นทางห้ามเข้าในเวลา เนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ
 • •   ถนนและข้อมูลของแผนที่อาจจะไม่สมบูรณ์

ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น มีหลายปัจจัย ซึ่งมีผลต่อการขับขี่ หากต้องการใช้ระบบนำทาง ดังนั้นผู้ขับขี่ ให้มีความระมัดระวัง กันด้วยนะครับ ท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทาง ด้วยรักและห่วงใย จาก บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)


ฝ่ายฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 1034 ครั้ง | เมื่อ : 18 ม.ค. 2565 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

NEW HILUX REVO D-Cab 4x2 ราคาเริ่มต้น 744,000 บาท

พิเศษ : ขยายการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 km. และฟรีค่าแรง 5 ปีหรือ 100,000 km.

 

ขอใบเสนอราคา