phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ถามตอบเกี่ยวกับ SMART CARD

หมวด ถาม-ตอบที่น่าสนใจ | จำนวนคนอ่าน 40703 ครั้ง | เมื่อ : 15 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

กรณีทำบัตรรับประกันคุณภาพหาย/ชำรุด จะมีขั้นตอนการออกบัตรใหม่อย่างไร
กรณีลูกค้าทำหาย/ชำรุด (ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในบัตรได้)

- ติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่สะดวกได้ทุกแห่ง
- กรอก"แบบฟอร์มการขอออกบัตรใหม่สำหรับลูกค้า/ผู้แทนจำหน่ายกรณี
   สูญหายหรือชำรุด (SCF-05)"พร้อมแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถ
- หลักฐานใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีบัตรสูญหาย
- ส่งคืนบัตรใบเก่ากรณีบัตรชำรุดแนบมาด้วย
- ลูกค้าชำระเงินค่าธรรมเนียม 250 บาท
     
 บัตรเสียหรือชำรุดเกิดได้จากสาเหตุใดบ้าง?
บัตรที่บริษัทฯเลือกมานั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง สามารถทนความร้อนได้สูงถึงประมาณ 80 องศา และข้อมูลบันทึกลงในไมโครชิปที่โครงสร้างภายนอกเป็นเหล็ก แต่อย่างไรก็ตามก็ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ เช่นการไว้ในทีมีอุณหภูมิสูงจัดเป็นเวลานาน ฯ หรือสิ่งที่กระแทกกับบัตร และที่สำคัญขณะที่ระบบกำลังบันทึกข้อมูลในบัตรห้ามท่านดึงบัตรออกก่อนที่เครื่องจะบันทึกเสร็จมิฉะนั้นบัตรฯใบนั้นอาจเสียหายทันที
   
การปรับปรุงโปรแกรม TOPSERV ในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อการนำรถเข้ารับบริการของรถ Lexus ที่ศูนย์บริการโตโยต้าหรือไม่?
เนื่องจากบัตรรับประกันคุณภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก้ลูกค้ารถใหม่ของโตโยต้าเท่านั้น ดังนั้นจะไม่มีผล      

ลูกค้ารถโตโยต้าสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของ Lexus ได้หรือไม่?
ลูกค้ารถโตโยต้าสามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของ Lexus ได้ เนื่องจากได้มีการติดตั้ง TOPSERV ที่ปรับปรุง     
      
ลูกค้าที่จะต้องนำบัตรรับประกันคุณภาพมาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการหรือไม่?  
ลูกค้าควรนำบัตรมาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากในครั้งนั้น ลูกค้าต้องการเข้ารับบริการตรวจเช็คฟรีตามระยะ (AFI) อีกทั้งเพื่อประโยชน์ต่อ ลูกค้าในการบันทึกรายการซ่อมทำในครั้งนั้น เก็บไว้เป็นข้อมูลประวัติการซ่อมในบัตร รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้แทนจำหน่ายในการดูประวัติการซ่อมที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ง่ายและสะดวก ต่อการวิเคราะห์งานซ่อมในครั้งนั้น      
 
ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่าได้เช็คระยะฟรีระยะไหนไปแล้วบ้าง และยังเหลือระยะเช็คฟรีใดบ้าง?    
ให้ดูสถานะบัตรรับประกันคุณภาพ ซึ่งจะปรากฎในใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ลูกค้า นำบัตรมาขณะรับรถซ่อมเสร็จเพื่อทำการอ่านข้อมูล AFI และบันทึกข้อมูลลงบัตร จนเมื่อครบการเช็ค AFI ที่ 50,000 กม.ไปแล้ว ระบบจะทำการบันทึกประวัติในบัตรเพียงอย่างเดียว โดยไม่ตรวจเช็คสถานะ AFI จากบัตร   

กรณีเกิดการขายโอนรถให้กับลูกค้ารายต่อไป บัตรนี้สามารถใช้ต่อไปหรือไม่?
เจ้าของรถคนใหม่สามารถขอรับการแก้ไขข้อมูลในบัตรได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้า ทุกแห่ง โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าในบัตร (SCF-06)และผู้แทนฯ สามารถแก้ไขข้อมูลบนระบบ TOPSERV นอกจากนี้ เจ้าของรถคนใหม่ยังสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากเจ้าของเดิมได้ ดังนี้

1) ครอบคลุมการเช็คระยะฟรี และการรับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขและข้อ
   กำหนดของโตโยต้า
2) รับส่วนลดค่าแรง/ค่าอะไหล่ ตามเงื่อนไขของผู้แทนจำหน่ายแต่ละแห่ง
3) แสดงบัตรเพื่อรับส่วนลดตามสถานบริการต่างๆ กว่า 280 แห่งทั่วประเทศที่เข้า
   ร่วมรายการ
4) สิทธิการเรียกใช้บริการฉุกเฉิน 24 ชม.โตโยต้า-คาร์เวิร์ด คลับ
       
ระบบจะเริ่มใช้งานวันที่เท่าไหร่ ?  
ระบบจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545  
     
TMT มีนโยบายในการให้บัตรนี้แก่ลูกค้าเก่าหรือไม่?     
อาจมีการพิจารณาให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถในเดือน มค. 2545      
       
กรณีที่ลูกค้าร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ TMT จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร?
ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง ไม่ได้รับบัตร ไม่ได้รับอุปกรณ์การส่งมอบหรือเอกสารใด ๆ จากระบบบัตรรับประกันคุณภาพ โดย TMTจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าโดยทันที   

 อุปกรณ์ในการส่งมอบรถยนต์ในระบบบัตรรับประกันคุณภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง จัดส่งอย่างไร? 

1)คู่มือรับประกันคุณภาพ (WarrantyBooklet) ส่งพร้อมรถใหม่(อยู่ในกล่องเก็บของหน้ารถ)
 2)คู่มือการใช้งานรถยนต์ (Owner Manual) ส่งพร้อมรถใหม่(อยู่ในกล่องเก็บของหน้ารถ)
 3)บัตรรับประกันคุณภาพ ส่งพร้อมรถใหม่(อยู่ในที่เขี่ยบุหรี่)
 4)แผ่นพับสำหรับเสียบบัตรรับประกันคุณภาพ ส่งผ่านระบบ Milk Run
 5)คู่มือสิทธิประโยชน์ของบัตรรับประกันคุณภาพ ส่งผ่านระบบ Milk Run
 6)สติ๊กเกอร์สำหรับติดหน้ารถของ บ.คาร์ เวิลด์ คลับ ส่งผ่านระบบ Milk Run
 7)กระเป๋าหนังสำหรับบรรจุเอกสารทั้งหมด ส่งผ่านระบบ Milk Run
 8)เอกสารการส่งมอบรถยนต์และบัตรรับประกันคุณภาพ ส่งผ่านระบบ Milk Run

ทำไมบนบัตรจึงพิมพ์แค่ รหัสรุ่น รหัสแบบ และหมายเลขตัวถังเท่านั้น?
สาเหตุที่พิมพ์แค่ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ ข้อมูลอื่น ๆ เช่น สีรถ หรือเครื่องยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังหากลูกค้านำรถไปดัดแปลง
   
กรณีที่ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลในบัตรจะทำได้อย่างไร?
หากลูกค้าต้องการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า/ข้อมูลรถยนต์สามารถตรวจสอบได้ที่ฝ่ายขายของศูนย์บริการ แต่หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลด้าน
การซ่อม การเคลม การเช็คระยะ ควรตรวจสอบที่ฝ่ายบริการของศูนย์บริการ 
     
ในกรณีที่ใกล้สิ้นสุดแคมเปญแต่ ลูกค้ายังไม่ยอมออกรถ กรณีเช่นนี้ลูกค้าจะได้แคมเปญหรือไม่? 
ขอย้ำว่า TMTถือว่าวันที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าเป็นวันที่แจ้งขายปลีก ดังนั้นผู้แทนฯมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่
ลูกค้าจะได้รับให้ชัดเจน และหากลูกค้ายืนยันว่าต้องการออกรถ หลังจากช่วงแคมเปญ แต่ต้องการอยากได้สิทธิของแคมเปญนั้น กรณีนี้หมายความว่าผู้แทนฯจะต้องชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่าสิทธิใน การรับประกันจะเริ่มมีผลทันที ซึ่งหมายความว่าระยะรับประกันของลูกค้าจะมีผลตั้งแต่วันที่ผู้แทนฯแจ้งขายและบันทึกข้อมูลลงบัตรฯ


หมวด ถาม-ตอบที่น่าสนใจ | จำนวนคนอ่าน 40703 ครั้ง | เมื่อ : 15 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

  แสดงความคิดเห็น (12)

 • ความเห็นที่ 1
 • ตั้งแต่ซื้อรถมา ปีนี้ 5 ปีแล้ว ไม่เคยได้บัตรสมาร์ทการ์ดเลย ส่งมาทางไหนคะ ไม่เคยได้จริงๆ เพราะไปที่ศูนย์ ศูนย์ก็ถามเราก็บอกไม่มีค่ะ ต้องทำยังไงคะ แจ้งความไหม ซื้อรถจากโตโยต้า เค บางจาก 22/04/2003 เอกสารโตโยต้าได้รับแค่ 6 เดือนแรกมังคะ บริการศูนย์สะพานใหม่ก็ไม่ดี ล่าช้า(รับได้เพราะคนอาจเยอะ)เวลาขอความช่วยเหลือก็ปฏิเสธ ขอย้ำว่าศูนย์สะพานใหม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ เข้าซ่อมก็ใส่อะไหล่คืนไม่ครบ ตอนนี้มาศูนย์ปทุมแถวเซียร์รังสิต ดีมากๆ แม้ไม่ใช่ของเคมอเตอร์ก็ตาม เข็ดจริงๆค่ะ
 • จาก : ร.อ.หญิงอุษณีย์ น้อยนะวะกุล
 • เมื่อ : 2008-05-09 23:04:09
 • ความเห็นที่ 2
 • จะซื้อรถมือสองโตโยต้าปี 2003 คนขายมีสมาร์ทการ์ดด้วย

  ผมจะเช็คข้อมูลการบำรุงรักษา และ/หรือ การซ่อมทำสี

  การเฉี่ยวชน(ถ้ามี)ที่ใช้บริการของอู่โตโยต้า ได้หรือไม่ครับ

  ช่วยกรุณาแนะนำ โดยละเอียดด้วยครับ ผมกำลังตัดสินใจ
 • จาก : สมชาย
 • เมื่อ : 2008-06-15 12:13:51
 • ความเห็นที่ 3
 • ผมชื้อโซลูน่า 2001 มาจากเต้นท์รถอยากได้สมาร์ทการ์ด และทราบประวัติการเช็คทำอย่างไรครับ เพราะผมซื้อแล้วนำตรวจเช็คที่ศูนย์สระบุรี ทางศูนย์ไม่สามารถตรวจสอบประวัติให้ได้ เนื่องจากยังไม่ออนไลด์ ทำไงดีครับ
 • จาก : พยุง
 • เมื่อ : 2008-07-21 14:48:30
 • ความเห็นที่ 4
 • อยากซื้อรถยาริสมีเงินดาวว์100,000 บาท
  แต่ทำงานเงินเดือนน้อยสามารถผ่อนได้เดือนละเท่าไหร่ค่ะ
 • จาก : ศศิธร
 • เมื่อ : 2010-10-08 10:11:40
 • ความเห็นที่ 5
 • ขอราคาซื้อสดรถ CAMRYตัวธรรมดา2.0,2.4และราคาALTISตัวใหม่เป็นเกียร์ออโต้(สีขาว)มีโปรโมชั่นและส่วนลดอะไรบ้าง แม่ให้หาข้อมูลให้คะ แม่จะมาถึงเมืองไทยประมาณสิ้นเดือน ฝากด้วยนะคะ
 • จาก : ปรียาภรณ์
 • เมื่อ : 2010-10-09 21:54:32
 • ความเห็นที่ 6
 • Toyota Fortuner Aperto II ยังผลิตอยู่ หรือ ไม่ คับ ผมชอบรถ รุ่นนี้ คับ ช่วยตอบด้วยคับ
 • จาก : พิษณุ เผื่อนทิม
 • เมื่อ : 2010-11-11 22:40:17
 • ความเห็นที่ 7
 • ซื้อ Smart cab มาไม่ถึงปี น้ำเข้าไฟหน้า ไปเข้าศูนย์ช่างบอกไม่เป็นไร (จริงหรือ?) ผ่านหน้าฝนมาหลายเดือน หมอกในไฟหน้าก็ไม่หาย อย่างนี้ร้องเรียนได้หรือเปล่าค่ะ
 • จาก : Tik
 • เมื่อ : 2010-11-24 17:42:28
 • ความเห็นที่ 8
 • camry extremo 2.0g 2011จะออกรถในเดือน มีค.54
  จะจองรถในเดือนใหน และรถสีขาวยังมีอยู่หรือเปล่า
  และมีโปรฯ อะไรบ้าง ซื้อเงินสดครับ
 • จาก : คุณแรพฟไฟจีรวัฒน์ ยิ่งสวัสดิ์
 • เมื่อ : 2010-12-20 20:07:25
 • ความเห็นที่ 9
 • อยากทราบว่ารายการของแถมในการซื้อรถ พรีรันเนอร์
  สามารถให้ของแถมที่ดีที่สุด มีรายการใดบ้าง
 • จาก : ณัฐพร
 • เมื่อ : 2011-02-24 18:41:49
 • ความเห็นที่ 10
 • รถของผม ไฮเอท รุ่นหัวจรวด ปี 1999 สภาพยังดีเข้าศูนย์โตโยต้าประจำ วันนี้ (7 มีนาคม 2554)พบเห็นมีน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ไหลหยดลงพื้นและเวลาเลี้ยวมีเสียงดังพวงมาลัยหนัก ยังไม่กล้าขับออกไปไกล เพราะกลัวจะเสียหายมากขึ้น ทราบจากเพื่อนฝูงว่าอาหลั่ยชุดเพาเวอร์นี้ราคาแพงจริงไหมครับ ถ้าเปลี่ยนสายน้ำมันเพาเวอร์(ของศูนย์แน่นอน)ราคาเท่าไร และสมมุติไม่ใช่สายน้ำมัน คิดว่าอะไรจะเสียบ้างครับ ราคาอาหลั่ยเท่าไรบ้างครับ ขอความกรุณาตอบด่วนเลยทางเมล์ได้ไหมครับ เพราะผมจำเป็นต้องใช้รถทุกวันครับ ขอบคุณครับ
 • จาก : โบว์
 • เมื่อ : 2011-03-07 19:44:14
 • ความเห็นที่ 11
 • สนใจรถฟรอจูนเนอร์ 4*4 รือ 4*2 ก็ได้ ถ้ามีรถจะจองเลย ของแถมไม่ต้องก็ได้
 • จาก : เอก
 • เมื่อ : 2011-04-05 14:31:12
 • ความเห็นที่ 12
 • สอบถามราคาคิ้วล้อวีโก้4x4 3000(หน้าซ้าย) ครับราคาศูนย์เท่าไหร่ครับของเดิมเป็นรอยต้องการเปลี่ยน
 • จาก : สมศักดิ์
 • เมื่อ : 2011-04-18 11:16:49

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq