phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

มาตรการบันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฏจราจร

หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 26256 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

        นโยบาย " โครงการจัดระเบียบจราจร "   ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยเน้นการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร  ซึ่งทำ ให้เกิดมาตราการบันทึกการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่  เริ่มตั้งแต่วันที่16 มค. 45 เป็นต้นไปจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการจับกุม 16 ฐานความผิดและตัดคะแนนผู้ขับขี่  โดยจะแบ่งเป็น 4 หมวด   คือตัดคะแนน 10 , 20 , 30 และ 40 ตามลำดับความผิด  โดยใช้สติ๊กเกอร์ สีแทนค่าคะแนนต่าง ๆ ติดไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทำความผิด ประวัติการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรจะได้รับการบันทึกไว้และมีผลต่ออัตราการเพิ่ม  หรือลดเบี้ยประกันภัยของผู้ทำประกัน และหากผู้ขับขี่รายใดถูกตัดคะแนนเกิน  60  คะแนน จะถูกสั่งพัก ใบขับขี่ครั้งละไม่เกิน 90 วัน   หรือหากทำความผิดในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งในกำหนด 1 ปี  จะต้องเข้ารับการอบรมวินัยจราจรเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าทำความผิดซ้ำในข้อหาเดียวกัน 2  ครั้งใน 1 ปี และมีคะแนนรวมเกิน 60 คะแนน จะต้องถูกพักใบขับขี่ไปพร้อมกับ เข้ารับการอบรมวินัยจราจร  ก่อนที่จะไปสอบเพื่อรับใบขับขี่คืนหากไม่ผ่านก็จะต้องสอบใหม่

 

 หมวดที่

16 ฐานความผิด

1. ตัดครั้งละ 10 คะแนน 1. ขับรถในลักษณะกีดขวางจราจร
2. ขับรถบนเส้นทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
2. ตัดครั้งละ 20 คะแนน 3. แซงรถด้านซ้ายโดยไม่มีความปลอดภัย
4. แซงรถเมื่อขึ้นทางชัน สะพาน ทางโค้ง หรือแซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน เกาะกลางถนน หรือแซงรถที่มีหมอกหรือควัน ที่ไม่เห็นทางข้างหน้าระยะ 60 เมตรหรือแซงในที่คับขันเขตที่มีเครื่องหมายอันตรายหรือเขตปลอดภัย 
5. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง โดยไม่เปิดไฟในเวลาที่มีแสงสว่างไม่มากพอ
6. แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร
7. แท็กซี่ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
3. ตัดครั้งละ 30 คะแนน 8. ขับรถในขณะหย่อนสมรรถภาพในการขับขี่
9. ขับรถประมาทหรือหวาดเสียว
10. ขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา
11. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือเดือดร้อนของผู้อื่น
12. ขับรถเร็วกว่ากฏหมายกำหนด
4. ตัดครั้งละ 40 คะแนน 13. ไม่หยุดรถหลังเส้นรอสัญญาณไฟหรือขับฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
14. ขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
15.ขับรถโดยก่อความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น และไม่ให้ความช่วยเหลือตามควร
16. แข่งรถในทาง

 

 

 

ขอบคุณภาพ

YouTube

หมวด อื่นๆ | จำนวนคนอ่าน 26256 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ATIV ราคาเริ่มต้น 539,000 บาท