phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

เนื้อหามาจากข่าว 2

หมวด การใช้รถ | จำนวนคนอ่าน 10911 ครั้ง | เมื่อ : 08 ก.พ. 2553 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ในการขับขี่รถยนต์ได้นั้น นอกจากขับขี่รถยนต์เป็นแล้ว แน่นอนจะก็ต้องมีรถยนต์ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งต้องพกติดตัวทุกครั้งที่ทำการขับขี่รถยนต์ หรือรถประเภทอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่า การขับขี่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบใบอนุญาต จะถือว่ามีความผิด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีไว้นั้นเอง

 


ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตประเภทอื่น สมัยก่อนกับสมัยนี้จะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิง เช่น สมัยก่อนใบอนุญาตจะมีขนาดใหญ่ และดูแล้วแบบโบราณ แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนไป มีขนาดเล็กลงนอกจากนั้น ในเรื่องของสี, รูปแบบของอักษร, ตลอดจนระยะเวลาของใบอนุญาต ซึ่งสมัยก่อนใบอนุญาตตลอดชีพ แต่ปัจจุบันไม่มี เป็นต้น และมีสิ่งที่กรมการขนส่งทางบก มีการจัดรูปแบบของใบอนุญาตไปเมื่อไม่นานดังที่จะกล่าวถึงคือ


    มีข่าวทางหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2552 มีความว่า “ต่อใบอนุญาตขับขี่ 5 ปีล่วงหน้าได้ 60 วัน” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


นาย ชัยรัตน์  สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)เปิดเผยว่า ขบ.อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มี ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวที่ทำครั้งแรกมีอายุ 1 ปี สามารถขอเปลี่ยนเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี ได้ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ จากเดิมกำหนดให้เปลี่ยนได้หลังหมดอายุ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ มีระยะเวลาในการดำเนินการยาวขึ้นนานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ หากใบอนุญาตหมดอายุ อาจเกิดปัญหาได้

 

สำหรับการเปลี่ยนใบอนุญาต ดังกล่าวต้องมีหลักฐานเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป ค่าธรรมเนียม 505 บาท หรือหากต้องการทำบัตรแบบใหม่ที่เป็นพลาสติกไม่ต้องนำรูปถ่ายมา แต่ต้องเสียค่าถ่ายรูปเพิ่ม 100 บาท ไปติดต่อดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปี จะได้ใบอนุญาตชนิดชั่วคราวตามเดิม ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล 5 ปี อยู่แล้วและต้องการต่ออายุ ขบ.กำหนดให้ดำเนินการได้ 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ เพียงนำใบอนุญาตฉบับเดิม และสำเนาบัตรประชาชนมาแสดง ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเข้ารับการอบรมจำนวน 1 ชั่วโมง

 


จะเห็นได้ว่า ผู้ขับขี่ทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากและโดยตรง นอกจากใบอนุญาตขับขี่แล้วนั้น ทางด้านการเสียภาษีรถยนต์ประจำปี กรมการขนส่งทางบกยังได้อำนวยความสะดวก ตามห้างสรรพสินค้าในวันและเวลานอกเวลาราชการอีกด้วย ส่วนมีที่ไหนอย่างไรนั้น สอบถามได้ที่กรมการขนส่งทางบกได้อีกเช่นกัน ดังนั้น ผู้ขับขี่และท่านเจ้าของรถยนต์ สามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่อย่างไรแล้วเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
แผนกเทคนิคและฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพ)
หมวด การใช้รถ | จำนวนคนอ่าน 10911 ครั้ง | เมื่อ : 08 ก.พ. 2553 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq