phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

การบริหารลูกน้อง

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 8761 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

 Head - ใช้สมองลูกน้อง อย่าคิดแทนเขา ให้เขากล้าตัดสินใจ

Hand - ใช้ฝีมือลูกน้อง อย่าลงมือทำ Get the Job done through Other People

Heart - ให้หัวใจลูกน้องโป่งพอง มีความมั่นใจ และเห็นความสำคัญของงานที่ตัวเองทำอยู่
 
  การบริหารที่ดี คือ   การบริหารให้น้อย ไม่ควบคุมมาก ไม่ติด กับงานอนุมัติ และเอกสาร เพื่อให้เรามีเวลาเหลือไปคิดในสิ่ง ที่ยิ่งใหญ่กว่า เช่น ทิศทางธุรกิจ พัฒนาต้นแบบธุรกิจใหม่ ต้องให้โอกาสลูกน้องคิดเป็น  ทำเป็น  และรักองค์กร รักความก้าวหน้า เราสบาย เมื่อเราลดขั้นตอนการทำงานลง เราจะพบว่า การสื่อสารดีขึ้น  ทำงานเร็วขึ้น  การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และพนักงานที่ทำหน้าที่กลั่นกรองทำหน้าที่ลดลง  เสียเวลาน้อยลงกับรายงาน  และเอกสารไร้สาระ   เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว มากขึ้น แล้วดึงคนมาทำงานจริง ๆ  แทนที่ทำงานด้านเอกสาร เราเพียงแต่ให้แนวทาง  ให้เครื่องมือ เงิน  และคนทำงานที่เขาต้องการแล้ว เราก็นั่งรอดูผลลัพธ์   

ผู้บริหารที่ดีต้องทำตัวเป็นพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือให้กำลังใจ ฝึกอบรมต่างๆ ดูแลเรื่องตำแหน่ง และหน้าที่ของเค้าไม่ให้มีความแตกต่างกันมีเหตุผลสามารถ อธิบายได้ทุกครั้ง เมื่อลูกน้องมีความผิดอย่าตัดสินใจโดยยึดหลักระเบียบ บริษัทมากเกินไป   ให้โอกาสลูกน้องกล้าท้าทายในการทำสิ่งใหม่ๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  ไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้จัดการ ผู้รอบรู้ที่คอยแต่ออกคำสั่ง   ขอเอกสารรายงานมากๆ ทำให้ลูกน้องตำต้อย ไร้ความสามารถ เพื่อตนเองจะปกครองได้ง่าย 
   
  จากหนังสือหน้า 39 ต้นแบบใหม่ ธุรกิจไทยหัวใจ ป. ปลา ฉบับหน้าพบกันใหม่ 

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 8761 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

NEW bZ4X ราคาเริ่มต้น 1,836,000 บาท