phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บริการรับฝากน้ำมันเครื่องกับพิธานพาณิชย์

บริการรับฝากน้ำมันเครื่องกับพิธานพาณิชย์

โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2567


นัดหมายโทร : 02-021-6666 ต่อ 1 หรือนัดหมายออนไลน์คลิก @phithanbkk

เงื่อนไข

  • 1.รับฝากเฉพาะน้ำมันเครื่องเท่านั้น
  • 2.ปริมาณของน้ำมันเครื่องที่ฝากต้องมีปริมาณ 0.5 ลิตรขึ้นไป
  • 3.ระยะเวลาการรับฝากไม่เกิน 8 เดือน
  • 4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือระงับสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าได้

สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.phithan-toyota.com / ฝ่ายขาย Line : @pfs1 / ฝ่ายบริการ Line: @phithanbkk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมขาย บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา หรือโทร 02-021-6666 ต่อ 1