phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

คุ้มแบบนี้ต้องนี่เลย! โตโยต้า สมาร์ทแพลน

คุ้มแบบนี้ต้องนี่เลย! โตโยต้า สมาร์ทแพลน

โปรโมชั่นประจำเดือนเมษายน 2564
คุ้มแบบนี้ต้องนี่เลย! โตโยต้า สมาร์ทแพลน

นัดหมายโทร : 02-021-6666 หรือนัดหมายออนไลน์คลิก @phithanbkk

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • รับฟรีค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์งานเช็กระยะ เมื่อเข้ารับบริการที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมตามรายการที่ระบุในคู่มือการใช้รถ (Owner’s Manual)
 • รถยนต์ที่ขอใช้สิทธิ์ จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีหมายเลขตัวถังเดียวกับที่ได้รับสิทธิ ตามเงื่อนไขทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กำหนดกรณีลูกค้ามีการขายรถยนต์ต่อ หรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะถูกติดไปด้วย
 • การขอใช้สิทธิ์เฉพาะการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น ไม่สามารถแลกผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้นอกศูนย์บริการได้
 • กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้รายการสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
 • เกรดน้ำมันเครื่องตามสิทธิในแพ็กเกจ จะเป็นเกรดน้ำมันเครื่องตามที่แนะนำในคู่มือการใช้รถ หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้เกรดน้ำมันที่มีราคาสูงกว่าที่ระบุ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างดังกล่าว
 • ตรวจสอบรายการอะไหล่ตามระยะทางได้ที่ https://www.toyota.co.th/customerservice/maintenance_lookup
 • การเข้ารับบริการเช็กระยะมาตรฐาน ต้องใช้สิทธิ์ฟรีค่าแรงที่มาพร้อมกับรถยนต์ควบคู่กัน โดยมีเงื่อนไขเข้ารับบริการตามมาตรฐานงานเช็กระยะดังนี้
  • สิทธิฟรีค่าแรง 1,000 กม. / 1 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 5,000 กม. ภายใน 6 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 10,000 กม. / 6 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 15,000 กม. ภายใน 12 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 20,000 กม. / 12 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 25,000 กม. ภายใน 15 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 30,000 กม. / 18 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 35,000 กม. ภายใน 21 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 40,000 กม. / 24 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 45,000 กม. ภายใน 27 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 50,000 กม. / 30 เดือน : สำหรับระยะทางไม่เกิน 55,000 กม. ภายใน 33 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
  • สิทธิฟรีค่าแรง 60,000 – 100,000 กม. ภายใน 60 เดือนนับจากวันส่งมอบรถยนต์
 • ขอสงวนสิทธิ์เว้นการชำระเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด

สอบถามข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.phithan-toyota.com / ฝ่ายขาย Line@ : phithanforsale / ฝ่ายบริการ Line@ : phithanbkk

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการ บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา หรือโทร 02-021-6666