phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

เปลี่ยนหรือไม่ ใคร่คิดดู 3

หมวด การใช้รถ | จำนวนคนอ่าน 27692 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2552 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

                สัมผัสกันไปบ้างแล้วนะครับ สำหรับเปลี่ยนหรือไม่ ใคร่คิดดู 1 และ 2  ซึ่งชิ้นส่วนของรถยนต์นั้นมีมากมาย แต่ละสิ่งแต่ละอย่างต้องมีการปฏิบัติตามระยะทางที่กำหนด เพื่อป้องกันปัญหาต่างที่จะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ 6 อย่าง ที่ได้เสนอมาแล้ว และครั้งนี้จะขอกล่าวถึงอีก 3 อย่าง ได้แก่ กรองเชื้อเพลิง, กรองอากาศ และน้ำยากันสนิมหม้อน้ำ ทั้ง 3 อย่างนี้ มี 2 อย่างที่จะต้องเปลี่ยนทุกระยะที่กำหนด แต่มี 1 อย่างที่จะต้องตรวจสอบก่อน ถึงแม้ว่าจะถึงระยะทางที่กำหนดแล้วก็ตาม นั่นก็คือ กรองอากาศ การที่กรองอากาศจะเปลี่ยนก็คือ ต้องสกปรกมาก ตามคู่มือ ระบุไว้ว่าจะต้องมีการทำความสะอาดทุกๆระยะอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีความไม่แน่นอนของการเปลี่ยน แต่สำหรับกรองเชื้อเพลิงกับน้ำยากันสนิมหม้อน้ำ ต้องเปลี่ยนทุกระยะทางที่กำหนดอยู่แล้วนั่นเองครับ

เริ่มจาก กรองเชื้อเพลิง

ไม่เปลี่ยน  น้ำมันเชื้อเพลิงไหลไม่สะดวก แรงดันไม่พอเพียงกับความต้องการของเครื่องยนต์
เปลี่ยน   สตาร์ทติดง่าย มีการตอบสนองต่อการเร่งดี
ไม่เปลี่ยน  เครื่องยนต์จะมีอาการสะดุด เนื่องจากเชื้อเพลิงมาไม่ทัน
เปลี่ยน    เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่เหมาะสม ตามความต้องการของเครื่องยนต์
ไม่เปลี่ยน  ปั้มเชื้อเพลิงทำงานหนักขึ้น อายุการใช้งานสั้นลง
เปลี่ยน   การใช้งานของปั้มเชื้อเพลิงยาวนาน
ไม่เปลี่ยน     หัวฉีดจะสกปรกเร็ว หรือ อุดตัน เนื่องจากสิ่งสกปรก ผ่านไปถึงหัวฉีด
เปลี่ยน  ตัดปัญหาเรื่องหัวฉีดอุดตันออกไปได้เลย
ไม่เปลี่ยน สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น เพราะเครื่องยนต์เร่งไม่ออก ต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น
ทำให้มีการจ่ายเชื้อเพลิงมากขึ้น
เปลี่ยน  ช่วยเรื่องประหยัดเชื้อเพลิงได้
ไม่เปลี่ยน เกิดสิ่งสกปรกในระบบมากขึ้น เพราะสิ่งสกปรกที่ตกค้างจะอยู่นอกกรองเชื้อเพลิง
เปลี่ยน  สิ่งสกปรกถูกขจัดออกโดยกรองเชื้อเพลิง
ไม่เปลี่ยน  ตัวกำจัดและตัวควบคุมมลพิษ ทำงานหนักขึ้น
เปลี่ยน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ไม่เปลี่ยน   ฯลฯ
เปลี่ยน ฯลฯ
กรองอากาศ
ไม่เปลี่ยน อันดับที่ 1 เลย สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก ไม่ว่าจะเป็น แก๊ส หรือ  น้ำมันเชื้อเพลิง
เปลี่ยน ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างชัดเจน
ไม่เปลี่ยน   ควันดำมาก สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
เปลี่ยน  ลดอาการควันดำที่เผาไหม้ออกมาทางท่อไอเสีย
ไม่เปลี่ยน สตาร์ทติดยาก เพราะอากาศเข้าได้น้อย
เปลี่ยน สตาร์ทติดง่ายขึ้น
ไม่เปลี่ยน  แบตเตอรี่ และมอเตอร์สตาร์ทเสียหายเร็วขึ้น เนื่องจากสตาร์ทติดยาก
เปลี่ยน การชำรุดสึกหรอของแบตเตอรี่ และมอเตอร์สตาร์ทช้าลง
ไม่เปลี่ยน  เร่งไม่ขึ้น ไม่มีกำลัง
เปลี่ยน  อัตราเร่งดี
ไม่เปลี่ยน  ชิ้นส่วนที่สัมพันธ์กับการทำงานหนักขึ้น ความเสียหายจะเร็วขึ้น
เปลี่ยน ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในชิ้นส่วนเหล่านั้น
ไม่เปลี่ยน มลพิษเกิดมาก เนื่องจากการเผาไหม้ไม่ดี
เปลี่ยน สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สุขภาพของสิ่งมีชีวิตดีขึ้น
ไม่เปลี่ยน ฯลฯ
เปลี่ยน   ฯลฯ
น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ
ไม่เปลี่ยน ความคงที่อุณหภูมิไม่แน่นอนของน้ำหล่อเย็น
เปลี่ยน อุณหภูมิตามการทำงานของเครื่องยนต์เป็นปกติ
ไม่เปลี่ยน เกิดสนิมภายในระบบน้ำหล่อเย็นมากขึ้น เสียหายเร็วขึ้น กับชิ้นส่วนโลหะ
เปลี่ยน  ไม่มีการเกิดสนิม
ไม่เปลี่ยน   การไหลเวียนของน้ำไม่ดี ไม่คล่องตัว เนื่องจากความฝืด
เปลี่ยน   การไหลเวียนของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เปลี่ยน การทำงานของวาล์วน้ำ และฝาปิดหม้อน้ำ ผิดปกติได้
เปลี่ยน   วาล์วน้ำ และฝาหม้อน้ำ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เปลี่ยน  ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเสียหายเร็ว เช่น เสื้อสูบ, หม้อน้ำ, ท่อยาง และอื่นๆ
เปลี่ยน   การเสียหายของชิ้นส่วนช้า
ไม่เปลี่ยน  การถ่ายเทความร้อน ทำได้ไม่ดีนัก
เปลี่ยน การระบายความร้อนดีขึ้น
ไม่เปลี่ยน หม้อน้ำเกิดการอุดตัน ความร้อนขึ้นผิดปกติ
เปลี่ยน  จะไม่มีการอุดตันของหม้อน้ำ
ไม่เปลี่ยน ตัวเครื่องยนต์สึกหรอเร็วขึ้น เนื่องจากความร้อนที่มีมากขึ้น
เปลี่ยน  อุณหภูมิคงที่ ทำให้การสึกหรอช้าลง
ไม่เปลี่ยน  ฯลฯ
เปลี่ยน ฯลฯ

        
ท่านเจ้าของรถและท่านผู้อ่าน เมื่อทำความเข้าใจแล้ว คงนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ อย่างไรแล้วนำรถเข้าตรวจเช็คทุกๆระยะนะครับ เพราะผลดีเกิดขึ้นกับท่านเจ้าของรถครับ

อย่ามองข้าม อย่าละทิ้ง เป็นจริงได้
แผนกเทคนิคและฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

หมวด การใช้รถ | จำนวนคนอ่าน 27692 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2552 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq