phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

เกี่ยวกับก๊าซที่ใช้ในรถยนต์

หมวด การดูแลรักษารถ | จำนวนคนอ่าน 5195 ครั้ง | เมื่อ : 01 ธ.ค. 2555 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ถ้าเราจะกล่าวถึงพลังงานเชื้อเพลิงนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  น้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงกันข้ามกับ ก๊าซที่มีราคาถูกกว่า หลายท่านจึงหันมาใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแทน หลายท่านจึงนำรถเข้าไปติดตั้งระบบก๊าซแทนการใช้น้ำมัน แต่ขึ้นชื่อว่าก๊าซ แม้จะมีราคาที่ถูกกว่าน้ำมันสักเพียงใด แต่ถ้ากล่าวถึงความปลอดภัยแล้ว ยังคงสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ใช้เองและผู้ร่วมเส้นทาง

การดูแลรักษารถยนต์ใช้ก๊าซ นั้นไม่ยากแค่ตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตรวจเช็กน้ำหล่อเย็นให้อยู่ในระดับที่กำหนด และควรนำรถเข้าศูนย์บริการเมื่อพบว่าระดับน้ำมันเครื่อง น้ำยาหล่อเย็น ลดลงมากผิดปกติ  เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ เพราะน้ำมันเครื่องที่ดีนั้นจะช่วย ลดการสึกหรอ ของเครื่องยนต์ ช่วยระบายความร้อนทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสมรรถนะ และช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์ด้วย กรองอากาศเครื่องยนต์ควรเป่าทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป่าไม่ออกแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่ครับ เพราะถ้ากรองอากาศตันมาก ๆ อาจส่งผลเสียให้กับเครื่องยนต์ เช่น สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ก๊าซมากกว่าปกติ เครื่องยนต์เร่งไม่ออก เป็นต้น.

การเช็กระยะ การนำรถเข้าไปตรวจเช็กตามระยะเป็นสิ่งที่ดีครับ เพื่อให้ช่างได้ตรวจเช็กข้อต่อก๊าซในจุดต่าง ๆ ว่ามีการรั่วซึมของก๊าซในจุดใดบ้างหรือไม่ ในการตรวจรอยรั่วซึม จะต้องตรวจขณะใช้ระบบก๊าซเท่านั้น ส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง ควรมีติดถังไว้บ้าง อย่างน้อย 1/4 เผื่อ กรณีก๊าซหมด หรือ ระบบก๊าซ เกิดการขัดข้อง ที่สำคัญช่วยลดสนิมที่ อาจเกิดขึ้นในถังน้ำมันเชื้อเพลิง.

การดับเครื่องยนต์ ควรดับด้วยระบบน้ำมันบ้างในบางครั้ง เพื่อให้น้ำมันเข้าไปสู่ระบบต่าง ๆ เช่น หัวฉีดน้ำมัน กระบอกสูบ ห้องเผ้าไหม้ ที่สำคัญเพื่อไม่ให้ห้องเผาไหม้แห้งจนเกินไป ควรปิดวาล์วมือหมุนที่ถังก๊าซ เพื่อป้องกันก๊าซรั่วในกรณีที่ระบบวาล์วไฟฟ้าที่จุดอื่นบกพร่อง ทั้งหมดนี้ แนะนำให้ผู้ใช้รถ ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ในกรณีที่ท่านจะต้องจอดรถ หรือไม่ใช้รถเป็นเวลานานหลาย ๆ วัน การเติมก๊าซควรเติมก๊าซจากสถานีบริการที่มีมาตรฐาน อาจมีสิ่งปลอมปนได้ในปั๊มก๊าซที่ไม่ได้มาตรฐานครับ .

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้จอดรถ ดึงเบรกมือ เปิดกระจกรถทุกบาน ปิดสวิทช์กุญแจแล้วลงมาจากรถ เปิดฝากระโปรงหน้า และหลัง เพื่อสังเกตดูอาการผิดปกติ (กรณีเป็นถังรุ่นวาล์วเขียว แดง ธรรมดา แบบใช้มือหมุน) ให้ปิดวาล์วมือหมุนที่ถังก๊าซ แล้วเปิดฝากระโปรงท้ายไว้ หลังจากนั้นให้ดึงฟิวส์ของระบบก๊าซข้างแบตเตอรี่ออก เพื่อตัดการทำงานของระบบก๊าซ

กรณีมีกลิ่น หรือไฟไหม้ ให้ท่านออกห่างจากรถพอที่จะสังเกตเห็นได้ และถ้ามีเพลิงไหม้ให้รีบดับเพลิง ที่ต้นเพลิง ทันทีหรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน หลังเกิดอุบัติเหตุ ถ้าไม่พบอาการผิดปกติควรนำรถเข้ารับการตรวจเช็กจากศูนย์บริการเพื่อให้ช่างผู้ชำนาญในระบบก๊าซได้ตรวจเช็กอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานครับ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการกระแทกช่วงล่างหรือใต้ท้องรถยนต์ ให้จอดรถ ดึงเบรกมือ ดับเครื่องยนต์แล้วดึงกุญแจออก ลงจากรถพร้อมสังเกตกลิ่นรั่วของเชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและก๊าซ แล้วรีบปิดวาล์วมือหมุนถังก๊าซ(กรณีใช้ถังวาล์วมือหมุนธรรมดา) แต่ถ้าเป็นถังก๊าซที่ใช้ มัลติวาล์วโทมาเซทโต้อิตาลี ไม่จำเป็นต้องปิดวาล์วด้วยตนเองเพราะวาล์วจะปิดเองโดยอัตโนมัติ ทันที ที่ปิดสวิตช์เครื่องยนต์

ถ้าเชื้อเพลิงรั่ว ให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน และไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์อีก เพราะอาจเกิดเพลิงลุกไหม้ได้ ให้สังเกตกลิ่นเชื้อเพลิงรั่วประมาณ 5 นาที ถ้าไม่มีกลิ่นเชื้อเพลิงรั่วให้ ทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์ สังเกตกลิ่นอีกครั้ง ประมาณ 3 นาที ทดลองเปิดวาล์วก๊าซ แล้วกดสวิตช์เข้าระบบก๊าซสังเกตกลิ่นก๊าซอีกครั้ง ถ้าไม่มีกลิ่นผิดปกติสามารถขับต่อไปได้ แต่ถ้ายังมีกลิ่นก๊าซอยู่ ให้ยกเลิกระบบก๊าซ แล้วขับด้วยระบบน้ำมันแทน ควรนำรถของท่านเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็กโดยเร็วครับ ทั้งหมดนี้เป็นการดูแลรักษารถยนต์ใช้ก๊าซด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และระบบก๊าซในรถของท่านเองครับ

ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี มีสุขภาพแข็งแรง กันทุกท่าน.

ความประมาท นำมาสู่ความสูญเสีย
แผนก เทคนิคและฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

หมวด การดูแลรักษารถ | จำนวนคนอ่าน 5195 ครั้ง | เมื่อ : 01 ธ.ค. 2555 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq