phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

รีโมทคอนโทรลน่ารู้

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 43647 ครั้ง | เมื่อ : 08 ต.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

รีโมทคอนโทรลน่ารู้ สำหรับ VIGO , FORTUNER, INNOVA และ CAMRY

ในบทความนี้จะกล่าวถึงกุญแจที่มีระบบยับยั้งการทำงานของเครื่องยนต์ (กุญแจรีโมท)
• การเปลี่ยนถ่านรีโมทคอนโทรล
• การตั้งเสียงเตือนที่รถแบบมีเสียงและไม่มีเสียง


กุญแจ (มีระบบยับยั้งการทำงานของเครื่องยนต์)
รถของท่านมีกุญแจอยู่ 2 ชนิด คือ


1. กุญแจหลัก : ใช้ล็อคและปลดล็อคได้ทั้งหมดศูนย์บริการโตโยต้าต้องใช้กุญแจนี้เพื่อทำกุญแจรหัสดอกใหม่ให้แก่ท่าน
2. กุญแจรอง : ใช้เปิดช่องเก็บของไม่ได้ ที่หัวกุญแจหลักและกุญแจรองจะใส่แผ่นชิพเพื่อสั่งการระบบยับยั้งการทำงานของเครื่องยนต์เอาไว้ภายใน จำเป็นต้องใช้แผ่นชิพนี้เพื่อสั่ง ระบบให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องระวังอย่าทำหายหากท่านทำกุญแจขึ้นมาใหม่เอง ท่านจะไม่สามารถยกเลิกระบบดังกล่าวหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

สิ่งสำคัญ : เพื่อป้องกันสิ่งของที่เก็บอยู่ในช่องเก็บของ เมื่อจำเป็นต้องให้บุคคลอื่นนำรถไปจอดท่านควรมอบกุญแจรองไว้ให้เท่านั้น เนื่องจากประตูสามารถล็อคได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ ดังนั้นท่านควรเก็บกุญแจสำรองติดตัวไว้เสมอ เพื่อใช้ในกรณีลืมกุญแจทิ้งไว้ในรถ

แผ่นหมายเลขกุญแจ

หมายเลขกุญแจจะปรากฏอยู่บนแผ่นโลหะที่คล้องอยู่กับห่วง กุญแจ ให้เก็บแผ่นป้ายนี้ในที่ ปลอดภัย เช่น ในกระเป๋าธนบัตร อย่าเก็บไว้ในรถ ถ้าท่านทำกุญแจหายหรือต้องการทำกุญแจเพิ่มสามารถทำใหม่ได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าโดยใช้หมายเลขกุญแจดังกล่าวนี้ ท่านควรจดบันทึกหมายเลขกุญแจ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย


รีโมทคอนโทรล

1. ไฟแสดงสถานะ
2. สวิตช์ปลดล็อค
3. สวิตช์ล็อค
4. สวิตช์เสียงเตือน

ระบบรีโมทคอนโทรลได้รับการออกแบบมาให้ล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบาน หรือส่งเสียงเตือนได้ในระยะห่างประมาณ 1 เมตร ( 3 ฟุต) จากตัวรถ เมื่อท่านกดสวิตช์ใดๆ ให้ทำงาน ควรกดลงช้าๆและมั่นคงในขณะเดียวกัน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบขึ้นหนึ่งครั้ง

สิ่งสำคัญ : กุญแจรีโมทเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อไม่ให้กุญแจได้รับความเสียหาย
1. อย่าวางกุญแจทิ้งไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น บนแผงคอนโซล
2. อย่าถอดแยกกุญแจรีโมท
3. อย่าให้กุญแจรีโมทกระแทกกับวัตถุอื่นอย่างรุนแรงหรือทำตกหล่น
4. อย่าจุ่มกุญแจรีโมทลงในน้ำ
ในรถคันเดียวกันท่านสามารถใช้กุญแจรีโมทได้ถึง 4 ดอก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ โตโยต้าเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้ากุญแจรีโมทไม่ทำงานหรือมีเสียงเตือน หรือระยะการทำงานผิดปกติไป หรือถ้าไฟแสดงสถานะที่ตัวกุญแจหรี่มัวหรือไม่ติด ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจดูว่าบริเวณใกล้เคียงนั้นมีแหล่งคลื่นรบกวน อาทิ สถานีวิทยุหรือสนามบิน ซึ่งสามารถรบกวนการทำงานของกุญแจรีโมทได้
2. แบตเตอรี่อาจหมดประจุ ให้ตรวจเช็คแบตเตอรี่ในกุญแจรีโมท

ฟังก์ชั่นเลือกการตั้งระบบการทำงาน
ท่านสามารถตั้งระบบการทำงานของรีโมทคอนโทรลดังนี้
1. ฟังก์ชั่นการตอบกลับ

ท่านสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นการตอบกลับ ซึ่งการล็อคและปลดล็อคจะแสดงให้ทราบโดย ไฟเลี้ยวจะกะพริบ และเสียงเตือนกันขโมยจะดังหรือไฟเลี้ยวจะกะพริบอย่างเดียวเท่านั้น เสียงเตือน กันขโมยจะดังถ้าปิดประตูบานใดบานหนึ่งไม่สนิท
2. ฟังก์ชั่นการล็อคและปลดล็อคอัตโนมัติ
ท่านสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นการล็อคและปลดล็อคอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นการล็อคจะเชื่อมต่อ กับความเร็วรถและการปลดล็อคก็จะเชื่อมต่อกับสวิตช์สตาร์ท การปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นเลือกการทำงาน

1. ดึงกุญแจออกจากสวิทช์สตาร์ทและตรวจเช็คดูว่าระบบกันขโมยถูกปลดออก
2. ให้เสียบกุญแจสตาร์ทอย่างรวดเร็วติดต่อกัน 2 ครั้ง ภายใน 5 วินาที
3. รอประมาณ 5 วินาที ให้กดสวิตช์ล็อคและปลดล็อคพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หรือมากกว่าภายใน 10 วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อแสดงว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์ตามที่ต้องการ
4. กดสวิตช์ล็อคที่กุญแจรีโมทหนึ่งครั้ง ภายในเวลา 2 วินาที จากนั้นให้กดสวิตช์ปลดล็อคหนึ่งครั้ง
5. ภายในเวลา 10 วินาที ให้ตั้งสภาวะที่ต้องการโดยกดสวิตช์ล็อคและปลดล็อคตามรายการดังนี้เงื่อนไขฟังก์ชั่นเลือกการทำงานสำหรับฟังก์ชั่นการตอบกลับ

กดปุ่มล็อค 1 ครั้ง ผลที่ได้ แบบไฟเลี้ยวกะพริบ
กดปุ่มล็อค 2 ครั้ง ผลที่ได้ แบบไฟเลี้ยวกะพริบ + เสียงแตร
กดปุ่มล็อค 3 ครั้ง ผลที่ได้ ปิด
กดปุ่มล็อค 4 ครั้ง ผลที่ได้ ยกเลิก

*เมื่อตั้งค่าที่ต้องการได้แล้วให้กดปุ่มปลดล็อค 1 ครั้ง เพื่อสิ้นสุดการปรับตั้ง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลสำหรับ VIGO , FORTUNER, INNOVA และ CAMRY
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม CR2016 หรือเทียบเท่า และไขควงปากแบน

1. เปิดฝาครอบโดยใช้ไขควงปากแบนที่หุ้มด้วยเทปพลาสติก2. ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากโครงกุญแจ


3. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากชุดแบตเตอรี่


4. ถอดแบตเตอรี่อันเก่าออกและใส่อันใหม่เข้าไปแทนโดย
5. ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับชุดเบตเตอรี่
6. ติดตั้งชุดแบตเตอรี่ลงในตัวกุญแจ และปิดฝาครอบให้แน่น
หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตรวจเช็คดูว่ากุญแจรีโมททำงานได้ ตามปกติ หากกุญแจรีโมทยังไม่ สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อศูนย์บริการโตโยต้า

สิ่งสำคัญ
1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหันขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่รีโมทถูกด้าน
2. อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่มือเปียกเพราะน้ำอาจทำให้เกิดสนิมได้
3. อย่าสัมผัสหรือเลื่อนชิ้นส่วนใดๆ ภายในแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้รีโมททำงานผิดปกติได้
4. อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่คดงอเมื่อใส่แบตเตอรี่ และอย่าให้มีฝุ่นหรือน้ำมันติดอยู่ที่ฝาครอบ
5. ระวังอย่าให้ขั้วแบตเตอรี่คดงอ

* หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อแผนกเทคนิคและฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขารามอินทรา โทร. 0-2973-1500-9 ต่อ 39, 40

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 43647 ครั้ง | เมื่อ : 08 ต.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

    แสดงความคิดเห็น (2)

  • ความเห็นที่ 1
  • แล้วมีการป้องกันการถอดรหัสไว้ด้วยหรือเปล่าครับ ผมฟังจากคนที่เค้ารู้มาว่ามีเครื่องถอดรหัสรีโมทด้วย และง่ายมากด้วย
  • จาก : ประพันธ์
  • เมื่อ : 2011-01-17 13:20:43
  • ความเห็นที่ 2
  • ซื้อ new vios 2008 มีกุญแจดอกเดียว ไม่มีป๊ายรหัส อยากทำกุญแจสำรอง ต้องทำที่ใหน ราคาเท่าไร

  • จาก : ปาโก้
  • เมื่อ : 2011-03-12 00:17:45

C-HR ราคาเริ่มต้น 1,149,000 บาท

พิเศษ : ขยายการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 km. และฟรีค่าแรง 5 ปีหรือ 100,000 km. (เฉพาะเครื่องยนต์ Hybrid เท่านั้น)

ขอใบเสนอราคา