phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 2162 ครั้ง | เมื่อ : 25 มี.ค. 2562 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ

BSM (Blind Spot Monitor) คือ ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา ระบบดังกล่าวนี้ จะมีชิ้นส่วนหลักๆ ได้แก่ ตัวตรวจจับหรือเซ็นเซอร์มีการติดตั้งอยู่บริเวณมุมกันชนหลัง แต่อยู่ภายในติดกับตัวถังรถ ซึ่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ อีกชิ้นหนึ่งคือ สวิตซ์ควบคุมการทำงานของระบบ จะอยู่บริเวณตำแหน่งผู้ขับขี่ที่คอนโซลหน้าสามารถที่จะสั่งให้ทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้ ตามความประสงค์  • ระบบดังกล่าวจะมีเงื่อนไขของการทำงาน ดังต่อไปนี้ครับ
  • 1.สวิตซ์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง ON หรือ ติดเครื่องยนต์
  • 2.สวิตซ์การทำงานของระบบถูกเปิดการใช้งาน
  • 3.ตำแหน่งเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง
  • 4.ความเร็วรถ มากกว่า 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


ทางด้านของการทำงาน หากรถที่กำลังเคลื่อนที่ (ตามเงื่อนไข) เข้าสู่จุดอับสายตาด้านใดด้านหนึ่ง ไฟสถานะจะติดสว่างบนกระจกมองข้างด้านนั้นๆและติดค้างไว้ แต่ถ้าผู้ขับให้สัญญาณเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ (เปิดไฟเลี้ยว) ในขณะที่มีรถอยู่บริเวณที่ตรวจจับได้ ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นการกะพริบพร้อมกับมีเสียงเตือนดังขึ้น (ปี๊ปๆ) ทำให้ผู้ขับขี่ทราบว่าไม่ควรเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองครับ

“มีไว้ ใช้เป็น เห็นประโยชน์แน่ๆครับ”

ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)
หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 2162 ครั้ง | เมื่อ : 25 มี.ค. 2562 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq