phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

อัตราการใช้เชื้อเพลิงบน Eco Sticker ได้มาอย่างไร ?

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 1193 ครั้ง | เมื่อ : 12 พ.ค. 2563 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

รถยนต์ทุกรุ่นทุกแบบที่มีการจำหน่ายในประเทศไทย ได้มีข้อกำหนดให้ระบุข้อมูลของสินค้า ตามที่กระทรวงกำหนด ปัจจุบันเราเรียกใบรายการสินค้านี้ว่า “Eco Sticker”

บน Eco Sticker ก็ได้มีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ มากมาย แล้วจะต้องครบถ้วนตามที่กำหนดโดยเคร่งครัดซึ่งก่อนหน้านี้ (17 ตุลาคม 2560) ทางผู้เขียนได้นำเสนอรายละเอียดของ Eco Sticker ไปบางส่วนแล้วนั้นในครั้งนี้ จะขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการได้มาในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลือง ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

ข้อกำหนดทางเทคนิค (UN R101) คือ การทดสอบหาอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะกระทำโดยการนำรถยนต์คันทดสอบ มาวิ่งบนแซสซีส์ ไดนาโมมิเตอร์ ในห้องปฏิบัติการ ณ.ระดับความเร็วต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้

การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะเป็นการจำลองการขับรถยนต์ตามสภาวะในเมืองจำนวน 4 วัฏจักร รวมระยะเวลา 780 วินาที ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการจำลองการขับรถยนต์ตามสภาวะนอกเมือง จำนวน 1 วัฏจักร รวมระยะเวลา 400 วินาที รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น 1,180 วินาที โดยความเร็วจริงของการขับเคลื่อนสามารถจะคลาดเคลื่อนจากความเร็วที่กำหนดไม่เกิน + และ - 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระหว่างการขับเคลื่อนรถยนต์ทดสอบ จะมีการเก็บตัวอย่างการปล่อยไอเสียไปพร้อมกันในรถยนต์คันที่กำลังทดสอบ อันได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน (HC), ก๊าซคาร์บอนมอนอ๊อกไซด์ (CO) และก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (CO2) เพื่อนำปริมาณการปล่อยไอเสียจากรถยนต์และความหนาแน่นของเชื้อเพลิงทดสอบมาใช้ คำนวณหาอัตราการใช้เชื้อเพลิงในแต่ละสภาวะต่อไป

อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อ้างอิงวัดอย่างไร

อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอ้างอิง เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบอัตราการใช้น้ำมันตามมาตรฐาน UNR101 โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ

  • 1. เป็นการทดสอบตามข้อกำหนด UNR101 โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานในการทดสอบ
  • 2. เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
  • 3. มีวิศวกรของ สมอ. และ/หรือ หน่วยงานควบคุมทางเทคนิคที่ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิก UNWP29 กำกับดูแลตลอดการทดสอบ
  • 4. ได้รับการตรวจรับรองผลการทดสอบจาก สมอ.และ/หรือ ประเทศสมาชิก UN และมี E mark รับรองผล

ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น สามารถบ่งบอกการสิ้นเปลืองในยนต์คันนั้น ๆ หรือรุ่นนั้นได้และเป็นไปตามมาตรฐานครับ

ขอบคุณและสวัสดีครับ

ฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 1193 ครั้ง | เมื่อ : 12 พ.ค. 2563 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq