phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

เปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ออก..ทำอย่างไรดี??

หมวด ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ | จำนวนคนอ่าน 76563 ครั้ง | เมื่อ : 26 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

รถยนต์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง, รถกระบะ หรือรถตู้ ทุกครั้งที่จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดฝาปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ในสมัยก่อนจะใช้กุญแจในการไขเปิดฝาปิด แต่สมัยนี้ใช้สายเคเบิ้ลในการดึงเปิดก็มีคำถามต่อไปว่า ถ้าต้องการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วเปิดฝาปิดไม่ได้จะทำอย่างไร

ปัญหาที่เปิดฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ ส่วนใหญ่ที่มักเกิดขึ้น ได้แก่ สายดึง, ตัวล็อคฝาปิดฝาถัง, สปริงหรือตัวกระดกเมื่อดึงเปิด ผู้ขับขี่อาจจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น และตรงจุดใด แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้ ดังนั้น ให้ผู้ขับขี่ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
      เมื่อดึงเปิดแล้วเปิดไม่ได้
   1. ตรวจสอบก่อนว่าขณะทำการดึงเปิด แล้วมีความรู้สึกอย่างไร เหมือนกับทุกครั้งที่มีการดึงเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ ถ้ามีให้ผู้ขับขี่ดึงสายดึงค้างไว้ แล้วให้อีกคนหนึ่ง หรือ เด็กปั้มที่บริการก็ได้ ทำการกดบริเวณฝาเปิดด้านที่มีบานพับ ถ้ามีการเปิดออก เป็นไปได้ว่า บานพับหรือสปริง (ตัวกระดก) เกิดการล้าตัว, เสื่อม หรือ หัก หรือ หายไป ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้ทำการเปลี่ยนใหม่
   2.  เมื่อทำการดึงเปิดแล้วไม่มีความรู้สึกที่ตอบสนองเหมือนก่อน เบามือ อาจเป็นไปได้ว่าสายอาจจะหลุดออกจากตัวดึงเปิด หรือ แม้กระทั่งสายเคเบิ้ลขาด คงจะต้องตรวจสอบที่บริเวณตัวดึงเปิดว่ามีสายเคเบิ้ลคล้องอยู่หรือไม่ ถ้าอยู่คงจะต้องดำเนินการในหัวข้อถัดไป

 
   3. เมื่อพบอาการดังหัวข้อที่ 2 ให้ทางผู้ขับขี่สังเกตว่า ฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทางด้านใด สำหรับรถเก๋งให้ทำการเปิดฝากระโปรงท้าย แล้วนำแผงบุคอนโซลบริเวณที่จะไปสู่ปลายเคเบิ้ล ด้านฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อพบแล้วให้โยกปลายสายเคเบิ้ลให้ถอยหลัง เพื่อที่จะทำการปลดล็อคฝาปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง และฝาปิดก็จะกระดกและเปิดได้โดยง่าย
  
สำหรับในรถกระบะหรือรถตู้ ก็ให้กระทำเช่นเดียวกับรถเก๋ง เพียงแต่ตำแหน่งปลายสายเคเบิ้ลนั้น จะไม่เหมือนรถเก๋ง อาจจะต้องมีการก้มและเงย หรือแกะวัสดุที่บังไว้บางอย่างออกถึงจะเข้าถึงตัวล็อคนั้นๆ และอาจจะสกปรกบ้างก็ต้องยอม จากนั้นก็ให้โยกปลายสายเคเบิ้ลให้ถอยหลัง เพื่อปลดล็อคฝาปิดฝาถัง เพียงแค่นี้ก็สามารถเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้

หลังจากที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านจะปิดฝาครอบถังไม่ได้ เพราะได้ถอดปลายสายเคเบิ้ลที่เป็นตัวล็อคฝาปิดออก เมื่อเป็นดังนี้ให้ทางผู้ขับขี่หาวัสดุสามารถปิดทับได้ปิดไว้ก่อน เช่น สติ๊กเกอร์ เทปกาว เป็นต้น แล้วให้นำรถเข้าตรวจสอบกับศูนย์บริการ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

ไม่ต้องกังวลใจกับการเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ออก เพราะทางผู้ผลิตรถยนต์ได้คำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วว่า ถ้าพบปัญหาดังกล่าว จะมีการแก้ไขอย่างไร และที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นก็เป็นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยตัวท่านเอง

หากท่านใดยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมไปยังแผนกเทคนิคและฝึกอบรม บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ) ได้ในเวลาทำการ โทรศัพท์ 02-9731500-9 ต่อ 39, 40

 


เปิดได้ เติมได้ ง่ายดาย
แผนกเทคนิคและฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ

หมวด ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ | จำนวนคนอ่าน 76563 ครั้ง | เมื่อ : 26 พ.ย. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

INNOVA CRYSTA ราคาเริ่มต้น 1,199,000 บาท