phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

เทเลมาติกส์ วันนี้ยังไม่มีในไทย

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 6431 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

 หากจะกล่าวถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในรถยนต์แล้วระบบเทเลมาติกส์จัดว่า เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงแห่งยุคในโลกตะวันตก เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทเดลฟาย ออโต-โมทีฟ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ตกลงกับเล็กซัส เพื่อจัดหา เครื่องและอุปกรณ์เทเลมาติกส์ 1 แสน ชุด ให้กับรถยนต์ เล็กซัสรุ่นแอลเอส 430 ระบบเทเลมาติกส์ เป็นหนึ่งในกลุ่มมัลติมีเดีย ทำหน้าที่ เป็นเครื่องมือสื่อสารสองทาง ด้วยเสียงและข้อมูลระหว่างรถยนต์ กับศูนย์บริการที่จัด ตั้งขึ้นโดยผู้ให้บริการ เช่น กรณีของเล็กซัส จะใช้ศูนย์"เล็กซัสลิงก์" โมดูลเทเลมาติกส์ จะประกอบด้วยเครื่อง รับสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่อง ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ซึ่งผู้ขับขี่รถสามารถติดต่อ กับศูนย์บริการผ่านระบบการทำงานแบบแฮนด์ฟรี ใน แต่ละระบบจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานแตกต่างกันไปแล้วแต่ ผู้ให้บริการและฮาร์ดแวร์ เช่น ระบบเทเลมาติกส์ของ เดลฟายในรถเล็กซัส แอลเอส 430 มีบริการที่เป็น ประโยชน์ สำหรับผู้ขับขี่ดังนี้ 
  บันทึก - เปิดโอกาสให้คนขับหรือผู้โดยสารบันทึกข้อความส่วนตัวความยาว 5 นาทีเพื่อเปิดฟัง นอกจากนี้ยังทำให้สามารถจะรับ
และบันทึกแผนที่เส้นทางที่ส่งจากศูนย์บริการเพื่อเปิดดูในขณะขับขี่
  แจ้งเหตุโจรกรรมอัตโนมัติ - สัญญาณลับ จะถูกส่งไปยังศูนย์บริการเพื่อติดตามรถ ในกรณีที่มีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในรถยนต์ 
  วินิจฉัยสภาพรถ - คนขับจะได้รับแจ้งจากศูนย์แบบออนไลน์ทันที ในกรณีที่มีปัญหาซึ่งควรจะส่งรถเข้าซ่อมระบบจะมีแบตเตอรี่  จะมีแบตเตอรี่สำรอง เพื่อ ใช้ในกรณี ฉุกเฉิน ไปยังศูนย์บริการ ในกรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้ 
  นอกจากนี้ยังมีบริการเทเลมาติกส์อื่น ๆ อีก ได้แก่ 
  ล็อค/ปลดล็อครถ -
ในกรณีที่ลืมกุญแจไว้ในรถที่ล็อคประตูไว้ หรือลืมล็อคประตูรถก็สามารถจะแจ้งศูนย์บริการทางโทรศัพท์  เพื่อให้ศูนย์ล็อคหรือปลดล็อคประตูรถให้ 
  ด้วยระบบออนไลน์แจ้งเหตุรถชน (อัตโนมัติ) - ขณะที่ถุงลมด้านหน้าของรถที่มีระบบเทเลมาติกส์ทำงานสัญญาณจะถูกส่งไปยัง ศูนย์บริการโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูล เกี่ยวกับรถ เช่น ตำแหน่ง และเจ้าของรถเพื่อแจ้งหน่วยกู้ภัย
  ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน - ระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉิน คนขับสามารถจะกดปุ่มฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับศูนย์บริการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ จะให้ความสำคัญกับสัญญาณฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษ
  ขอความช่วยเหลือบนท้องถนน - หลังจากที่กดปุ่มเรียกศูนย์สัญญาณจะถูกส่งไปยังศูนย์บริการ ซึ่งจะระบุตำแหน่งของรถและ ข้อมูลเกี่ยวกับคนขับ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยแจ้งตำแหน่งรถเพื่อให้หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ หรือลากรถ ที่ประสบปัญหาถูก
  บริการอื่น ๆ - ระบบสามารถเพิ่มการบริการอื่น ๆ ได้แก่ บริการจองโรงแรมและห้องอาหาร บอกเส้นทาง สั่งดอกไม้ และบัตรชมงานต่าง ๆ เป็นต้น
   
  ระบบเทเลมาติกส์ นี้จากผลการศึกษาวิจัยตลาดพบว่ารถยนต์ระดับหรู 90% จะติดตั้งระบบเทเลมาติกส์กันภายใน เวลาไม่เกิน กลางทศวรรษนี้ สำหรับเมืองเราคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง 
 
จาก น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ : ยานยนต์ ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2544

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 6431 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq