phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

คาถาหกพี (6Ps)

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 14057 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ให้หมั่นท่องไว้เสมอแล้วจะเป็นคนทำงานที่มีความสุข มีผู้ชื่นชอบ อยากให้การสนับสนุนมีอย่างนี้
  1. Positive Thinking คือการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอจะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย ใครทำได้อย่างนี้จะไม่มีปัญหากับคนอื่นเลย
  2. Peaceful Mind การมีจิตใจที่สงบ จะสร้างความสุขที่คนอื่นต้องอิจฉาเพราะใจเราจะไม่ดิ้นรนนิ่งไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวตามกระแสที่ถูกปั่นจากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝง
  3. Patient คือการที่มีความอดทน คนเราจะให้ทุกอย่างเป็นตามใจเราคงยาก มันต้องมีช่วงที่เป็นของคนอื่นบ้าง แต่ถ้าเรา รู้จักอดกลั้น อดทน รอคอยให้ถึงช่วงของเรา การแก่งแย่งชิงดีย่อมไม่เกิด
  4. Punctual คือการตรงต่อเวลา การมีวินัยบ้าน เราชอบหาข้อแก้ตัวรออีกหน่อยไว้ให้ลูกหลานเรามีวินัยก็แล้วกัน ทำไม
  เราไม่ทำเป็นตัวอย่างนิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือ แม้มีขนาดไม่เท่ากันก็อยู่ในมือเดียวกัน ต้องทำหน้าที่พร้อมกันในเวลาหยิบ ของ จะเกี่ยงว่าตัวเล็กตัวใหญ่งั้นไม่ได้ อย่าผิดคำพูด อย่าผิดนัด คนเป็นใหญ่ชอบไปงานช้า เพราะคิดว่าตนสำคัญคนอื่นต้องรอ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ คิดผิดนะ
  5. Polite คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องมีตัวนี้มาก มีมากเท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่าง เรื่องรวงข้าวที่มี เมล็ดข้าวมากเท่าใดก็ยิ่งโน้มลงติดดินมากเท่านั้นช่อนั้นจะมีค่ามาก เพราะให้ผลผลิตดีกว่าช่อที่ยืนล้อลมได้สูงๆ แต่ไม่มีเมล็ดเกี่ยวไปแล้วก็ทิ้งเป็นฟาง เอาไปสีก็เปล่าประโยชน์
  6. Professional หมายถึงความเป็นมืออาชีพในงานของตนต้องรู้ต้องทำอย่างดีที่สุด ต้องมีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพทำหน้าที่ให้เหมาะสม หมั่นฝึกปรือแสวงหาความรู้ให้ทันสมัยทันโลก
   
  คาถาทั้งหกข้อนี้จะทำให้คุณมีจิตใจดี สงบ มุ่งมั่นอยู่กับงานมองโลกในแง่บวกรู้ตน รู้สถานะ ไม่คิดฟุ้งซ่าน พกสูตรนี้ไว้โตวันโตคืน
    
 

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 14057 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq