phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ผลตอบแทนกับจุดมุ่งหมายของงาน

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 6987 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
คนทำงานที่ไม่มีความสุข เพราะเข้าใจจุดมุ่งหมายของงานผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง 
  หากจะเก็บเงินลูกค้า ก็เพื่อให้ลูกค้าได้จ่ายเงินตาม พันธะผูกพันในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการ ที่มอบให้มิใช่เพื่อ จะโชว์ผลงานให้เจ้านายได้เห็นฝีมือ 
  หากจะตักเตือนลูกน้อง ก็เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะสอน แนะให้ลูกน้องทำงานถูกต้องมากขึ้น ผิดพลาดน้อยลงมิใช่เพื่อความสะใจ ของคนที่เป็นหัวหน้าที่ได้ด่าลูกน้อง
  หากจะไปบรรยายหรือไปอบรมให้กับที่ประชุมแห่งไหน ต้องเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับที่ประชุมแห่งนั้นมิใช่เพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนจากการบรรยายนั้นจำนวนมาก ๆ
  หากจะกวาดพื้นบ้าน ก็เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ดูแล้วสบายตา มิใช่กวาดพื้นเพื่อเป็นการประชดประชันคนอื่นในครัว เรือนที่เขาไม่ยอมกวาดบ้างเลย
  หากจะขับรถ ก็เพื่อนำพาเราไปสู่ที่หมายตามต้องการมิใช่ขับรถเพื่อวางท่าอวดยี่ห้อ หรืออวดร่ำอวดรวยบนท้องถนน
  หากจะให้บริการในการดูแลรักษาคนไข้ ก็เพื่อให้ คนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้น ทำให้เขามีชีวิตยืนยาวต่อไปเพื่อกลับไปใช้ชีวิต อยู่กับครอบครัว และญาติมิตรได้ตามปกติ มิใช่ดูแลรักษาเพื่อให้คนไข้จ่ายเงินมาก ๆ
  หากจะทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวก็เพื่อส่งข่าวสารที่รับรู้ หรือ ที่หามาไปสู่สาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นจริงมิใช่สื่อข่าวเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อกลุ่มผลประโยชน์หรือเพื่อให้เกิดโอกาสในการรีดไถทุกเนื้องานจึงมีจุดมุ่งหมายของเนื้องานที่แน่นอนเงินหรือค่าตอบแทน เป็นเพียงผลพลอยได้ที่ตามมาการทำงานทั้งหลายทั้งปวง จึงควรเอาจุดมุ่งหมายของงานเป็นตัวตั้ง เอาผลตอบแทนเป็นเรื่องรอง
  หากทำงานโดยเอาเงินเป็นตัวตั้ง ปัญหาจะตามมาถ้าเซลล์แมนขายของเพื่อให้ได้คอมมิชชั่นเป็นหลัก หากคอมมิชชั่นออกช้า หรือถูกคำนวณคอมมิชชั่นผิดไปเช่นนี้แล้ว เขาก็จะไม่อยากขาย ไม่อยากออกไปหาลูกค้า
  หากพนักงานบริการไม่ถูกใจกับสีหน้า และท่าทีของลูกค้าเขาก็พร้อมจะมึนตึง ไม่ไยดีกับความต้องการของลูกค้าแทนที่จะเยือกเย็น และหาวิธีสร้างความพึงพอใจ
  ถ้าพนักงานเก็บเงินหวังจะเก็บเงินเพื่อโชว์ผลงานก็อาจมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดกวดขันกับลูกค้ามากเกินไป ไม่ยอมผ่อนปรน จนทำให้ลูกค้าโกรธ
   ใครที่ทำงานโดยมิได้เอาจุดมุ่งหมายของงานเป็นตัวตั้ง เขาคนนั้นจะทำงานแบบทำไปก็ทุกข์ไป เพราะงานจะกลายเป็นความ
 บีบคั้นทางใจของเขา แต่ถ้ารู้เท่าทันว่าทำงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของงาน ก็เป็นการทำงานที่ทำไปก็สุขไปเพราะเขาจะประสบความ
สำเร็จได้มากกว่าได้เนื้องานดีกว่า และเขาจะหาวิธีปรับปรุงงาน ของเขาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นี่คือสัจธรรมในการทำงาน
   
  จาก น.ส.พ. กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ 9/9/2544 *ประสาร มฤคพิทักษ์* businesslife@hotmail.com 

 

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 6987 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq