phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ออกซิเจนเซอร์ คืออะไร?

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 28786 ครั้ง | เมื่อ : 04 ส.ค. 2554 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

“ออกซิเจนเซ็นเซอร์” (O2) เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ชิ้นหนึ่ง   จะอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์  เป็นตัวตรวจจับปริมาณอากาศที่ออกมาพร้อมกับไอเสียหลังจากการเผาไหม้ ที่ภายในท่อไอเสีย  ในรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละแบบนั้นจะแตกต่างกัน อย่างเช่น รถยนต์รุ่นเก่าที่เป็นระบบหัวฉีดรุ่นแรก ที่มีกล่อง ECU ควบคุม จะมีเพียงแค่ตัวเดียว แต่ปัจจุบัน จะมี 2 ตัว หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องยนต์ และจะสัมพันธ์กับข้อกำหนดทางด้านมลพิษของแต่ละประเทศครับ.
    ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงรถยนต์ในปัจจุบันทั่วไปที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งจะมีออกซิเจนเซอร์ 2 ตัว ออกซิเจนเซ็นเซอร์ ทั้ง 2 ตัวนี้  จะถูกติดตั้งอยู่บริเวณท่อไอเสีย   ตัวแรกจะอยู่หรือถึงก่อนตัว แคทเตอร์ไลท์ติก คอนเวอร์เตอร์ (TWC) ส่วนตัวที่สองจะอยู่  หลังตัว แคทเตอร์ไลท์ติก ( TWC )ไปแล้ว (TWC = three way catalytic. Convertors) ชิ้นส่วนดังกล่าวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความเรื่อง “อุปกรณ์กำลังอัดก๊าซพิษแบบสามทาง” ใน www.phithan-toyota.com ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร กับ ออกซิเจนเซนเซอร์ ครับ


    การทำงานของอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์นั้น จะส่งสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลการตรวจจับก๊าซออกซิเจนที่ออกมาพร้อมกับไอเสีย กลับไปยังกล่องควบคุม (ECU) เพื่อคำนวณอัตราส่วนผสม (การฉีดเชื้อเพลิง) ใหม่ ให้เหมาะสมที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด (อันนี้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตโดยตรง)


    แต่ก็มีบางอย่างที่ส่งผลให้ตัวออกซิเจนเซ็นเซอร์เกิดความเสียหาย ถ้าหากว่าเครื่องยนต์มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และการที่เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นั้น  มีสาเหตุดังที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เช่น ขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์,ไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะเวลาที่กำหนด,เลือกใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน,มีการปรับแต่งท่อไอเสีย,การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ เป็นต้น


    ดังนั้น การเอาใจใส่รถยนต์ของตนเอง ได้ตรงตามที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ ทางผู้เขียนเชื่อเหลือเกินว่า ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากรถยนต์สูงสุดครับ.

ด้วยความปรารถนาดี
แผนกเทคนิคและฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 28786 ครั้ง | เมื่อ : 04 ส.ค. 2554 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq