phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 7220 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ช่วงเริ่มต้นเข้าทำงาน 
1. ควรแนะนำตัวเองทุกครั้งเมื่อมีโอกาส.. แนะนำชื่อ. หน่วยงานที่สังกัด..สาขา. และ. หน้าที่รับผิดชอบ
2. หลีกเลี่ยงการคบและพูดคุยกับคนที่มีทศนคติที่ไม่ดี .ต่อบริษัทฯ .ต่อเพื่อนร่วมงาน และ ต่อทุกๆ เรื่อง
3. ควรเร่งเรียนรู้งาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน สอบถามเมื่อสงสัยพยายามจดบันทึกไว้ให้มากที่สุด 
4. การรู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน จะมีส่วนช่วยให้งานเดินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น 
5. อย่าคิดว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ จะคงที่เหมือนเดิมตลอดไป การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
- - - - - - - - - - - - - - -II- - - - - - - - - - - - - - -  

  หัวหน้างาน
1. การมีความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำงาน แต่ต้องเป็นความสัมพันธ์ในทางที่ถูกต้องสุจริต
2. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ควรสอบถามหรือพูดคุยกับหัวหน้า ก่อนเข้าพบต้องเตรียมตัว เตรียมข้อมูลให้พร้อม ....เลือกใช้คำพูดที่สุภาพ กระชับได้ใจความ
3. การจะทำอะไรที่ไม่มั่นใจหรือมีความเสี่ยง ควรปรึกษาหัวหน้าก่อนลงมือ 
- - - - - - - - - - - - - - -II- - - - - - - - - - - - - - -  

 ทัศนคติในการทำงาน (คุณเป็นอย่างนี้ ใช่หรือไม่ใช่)
1. คุณหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดในที่ทำงาน
2. คุณมักใช้คำพูดว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน หรือ หน่วยงานของฉัน"
3. คุณมักโทษผู้อื่นในความผิดพลาดของคุณเอง
4. คุณมีความเชื่ออยู่เสมอว่า ผู้ที่มีความก้าวหน้ามากกว่าคุณคือคนที่ไม่สุจริต มีเส้นสาย ขี้ประจบเอาใจเจ้านาย 
5. คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่มีศักยภาพอะไรเลยที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้
6. ก่อนเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง คุณรู้สึกหดหู่ คิดว่าไม่สามารถทำให้สำเร็จได้
7. เมื่อมีใครให้ข้อเสนอแนะกับคุณ คุณมักพูดว่า " ใช่ แต่ " 
....- - - >>.ถ้าข้อไหนคุณตอบว่าใช่ ก็จงรีบเปลี่ยนแปลงเสียโดยเร็ว << - - -
- - - - - - - - - - - - - - -II- - - - - - - - - - - - - - -  

  เป้าหมาย หรือ ความใฝ่ฝันในชีวิต
1. ทุกคนควรมีเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายในเรื่องต่างๆ รวมถึงเป้าหมายของการทำงานด้วย 
2. ในการกำหนดเป้าหมายชีวิต ซึ่งสามารถกำหนดได้ในหลายระดับและในหลายช่วงเวลา เช่น เป้าหมายสูงสุด .....เป้าหมายรอง เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาว ซึ่งรวมแล้วสามารถมีได้มากมาย....หลายเป้าหมาย และ ถึงแม้ว่าจะมีบางเป้าหมายที่เป็นความฝันอันสูงส่งเป็นไปได้ยาก ก็ไม่เป็นไร 
3. ในการทำงาน ควรกำหนดเป้าหมายด้วยว่าจะทำให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องอะไร ระดับไหน เมื่อไร และต้องมี....ความคืบหน้าอย่างไร ควรมีเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน ปี 3 ปี 5 ปี หรือเมื่อ .....ถึงอายุเท่าไรตามแต่จะกำหนด 
4. ค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองเสมอๆ วางแผนและดำเนินการเร่งแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนที่มี พร้อมทั้ง.....ปรับปรุงพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 
5. ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อยู่เสมอๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง 
6. การศึกษาหาความรู้ การปรึกษาผู้มีความรู้และประสบการณ์ การสะสมข้อมูลและประสบการณ์ ตลอดจน....การคิดพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ
7. เป้าหมายหรือความใฝ่ฝันต้องมีการจดบันทึกไว้ จะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของตัวเอง 
8. STEP BY STEP
- - - - - - - - - - - - - - -II- - - - - - - - - - - - - - -  

 ปัญหาและความขัดแย้ง
1. ปัญหาและความขัดแย้งมีอยู่ทุกหนแห่ง มีอยู่เสมอๆ ทั้งในที่ทำงาน และในชีวิตส่วนตัว เมื่อปัญหาหนึ่งหมดไป ...ปัญหาใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีก เป็นเช่นนี้เรื่อยไป
2. อย่าหนีปัญหา ต้องเผชิญหน้ากับมัน พิจารณาให้ดีว่าปัญหานั้นคืออะไร ทุกปัญหาต้องมีสาเหตุ หาสาเหตุ ให้พบ ...และ แก้ไขที่ต้นเหตุ ปัญหาทำให้เราแข็งแกร่ง และมีความมั่นใจในตัวเราเองมากขึ้น
3. ความโกรธ การใช้อารมณ์ ใจแคบ ความเห็นแก่ตัว การไม่ฟังเหตุผล ฯลฯ จะทำให้การแก้ไขปัญหา ยากขึ้นมาก ....นอกจากนี้ยังอาจทำให้ปัญหาลุกลาม และรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
4. เมื่อมีปัญหาต้องนำมาหารือกันอย่าเก็บไว้ ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุและผล ระเบียบกฎเกณฑ์สามารถ.แก้ไขได้เมื่อจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - -II- - - - - - - - - - - - - - -  

  ภาพพจน์ (คุณเป็นอย่างนี้ ใช่หรือไม่ใช่)
1. เพื่อนๆ ชอบคุยกันถึงเรื่องที่คุณไปทำตัวน่ารังเกียจหรือน่าอาย อยู่เสมอๆ
2. ในที่ประชุม คุณคือคนที่ชอบพูดเรื่องไร้สาระ น่าเบื่อ และน่ารำคาญ
3. คุณคิดเสมอว่า ถ้าฉันจะมาสายมันก็ไม่เป็นไร เพราะฉันสามารถรับผิดชอบงานของฉันได้
4. คุณชอบมากที่จะได้คุยถึงเรื่องที่คุณได้ไปเที่ยวมา ไปงานเลี้ยงมา และ ตลอดจนไปทำอะไรมาก็ตาม
5. คุณจะพูดอย่างที่คุณคิดเสมอ โดยไม่เลือกเวลา หรือ สถานที่
6. หากมีใครจะให้คุณทำอะไรก็ตาม คุณจะบอกว่า ผม/ดิฉัน ไม่สามารถทำได้ อยู่เสมอๆ 
7. เมื่อหัวหน้ามีงานจะมอบหมายให้คุณทำ คุณก็สามารถหลบเลี่ยงได้เกือบทุกครั้ง
8. คุณเป็นคนชอบซุบซิบนินทา และ เป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยได้
9. คุณมีความคิดว่าฉันจะแต่งตัวอย่างไร จะใส่รองเท้าอะไรในสถานที่ทำงาน มันก็เรื่องของฉัน
10. คุณไม่ใส่ใจอะไร หากผู้อื่นจะคิดว่า คุณคือคนที่ไม่น่าเชื่อถือ 
......- - - >>.ถ้าข้อไหนคุณตอบว่าใช่ ก็จงรีบเปลี่ยนแปลงเสียโดยเร็ว

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 7220 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq