phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ความหมาย..ป้ายสัญลักษณ์

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 2020 ครั้ง | เมื่อ : 27 เม.ย. 2561 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

 ความหมาย และประเภทของสัญลักษณ์หรือป้ายจารจร

1.ปฏิบัติตามสัญลักษณ์หรือป้ายจราจร
    สัญลักษณ์หรือป้ายจราจรนั้นเป็นสิ่งที่จะบอกถึงข้อควรระวัง  หรือวิธีการจราจรของคน และรถ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และความปลอดภัยในการเดินทาง แต่ผู้ขับขี่นั้นจะต้องทราบ และปฏิบัติตามสัญลักษณ์  หรือป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดตลอดการขับขี่
2.ประเภทของสัญลักษณ์หรือป้ายจราจร
   1.ป้ายจราจรแสดงข้อกำหนด
    คือป้ายที่แสดงข้อกำหนดของการจราจร มี 3 ชนิดคือ  ป้ายบังคับ  ป้ายเตือน  และป้ายแนะนำ


 

 

.

 

                                                                                            ฝ่ายฝึกอบรม
                                                                    บริษัท พิธานพาณิชย์  จำกัด  (กรุงเทพฯ)

 

                                                                                   

 

หมวด บทความทั่วไป | จำนวนคนอ่าน 2020 ครั้ง | เมื่อ : 27 เม.ย. 2561 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq