phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

ความหมายบนใบตรวจสภาพแบตเตอรี่ BATTERY TEST

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 4174 ครั้ง | เมื่อ : 15 ธ.ค. 2564 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ตามหัวข้อเรื่อง ทางผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ที่จะใช้รถยนต์ทุกท่านหมดกังวลหรือเป็นห่วงว่าจะสามารถใช้รถยนต์ได้หรือไม่ สามารถติดเครื่องยนต์ได้หรือไม่ อะไรทำนองนี้ ขอเท้าความก่อนนะครับว่า หลังจากที่นำรถเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ โดยมีการแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ว่า “สภาพแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านนั้น ดี พอใช้ หรือแย่” แล้วก็ได้นำใบตรวจสภาพแบตเตอรี่มาให้ พร้อมกับการอธิบาย ในขณะนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่อันนี้คงหมดห่วง แต่ถ้าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสภาพของแบตเตอรี่ไม่ดี อันนี้สิ อาจมีข้อสงสัยตรงที่ว่า “ก็รถสตาร์ทติดดี ยังขับมาได้ แล้วมาบอกได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่ไม่ดี”

ดังนั้น เพื่อการตอบข้อสงสัยเหล่านั้นพร้อมกับรายละเอียดบนเอกสาร (ใบตรวจสภาพแบตเตอรี่) ทางผู้เขียนมีคำตอบให้ครับ เพื่อคลายข้อสงสัย โดยอ้างอิงบนใบเอกสาร ดังต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่าง ใบตรวจสภาพแบตเตอรี่

ความหมายบนใบตรวจสภาพแบตเตอรี่ BATTERY TEST

*แรงดันไฟฟ้า (V) บ่งบอกถึงสภาพของแบตเตอรี่เบื้องต้น ว่ามีการชาร์ทไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่
เช่น - แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 12.00V “แนะนำให้เปลี่ยน”
- แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 12.00-12.50V “ต้องระวัง”
- แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 12.50V “ดี”

*ค่าCCA บ่งบอกถึงความสามารถของแบตเตอรี่ ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ หากมีค่ามาก ก็จะมีกำลังดี ถ้าหากมีค่าน้อย บ่งบอกถึงความเสื่อมของแบตเตอรี่
เช่น – ค่าที่วัดได้น้อยกว่าค่ามาตรฐาน มากกว่า 80%
- ค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน 80-120%
- ค่าที่วัดได้มากกว่าค่ามาตรฐานมากกว่า 120%

* STARTER TEST บ่งบอกถึงความสามารถของแบตเตอรี่ ในการรักษาแรงดันทางไฟฟ้า เพื่อให้มอเตอร์สตาร์ททำงาน ซึ่งถ้าแบตเตอรี่สมบูรณ์ จะสามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่สูงกว่า 10.30V
เช่น – น้อยกว่า 9.60V “แนะนำให้เปลี่ยน”
- ระหว่าง 10.30V-9.60V “ต้องระวัง”
- สูงกว่า 10.30V “ดี”

* CHARGING TEST การตรวจสอบประสิทธิภาพของไดชาร์ท ซึ่งการทดสอบจะต้องทำการเปิดแอร์ เปิดไฟหน้า และกระทำในขณะรอบเดินเบาโดยมีแรงดันของไดชาร์ทที่เป็นปกติ จะต้องคงที่ระหว่าง 13.30V-14.50V หากต่ำกว่านี้ แสดงว่า ผิดปกติ จะต้องมีการซ่อมบำรุงที่ตัวไดชาร์ท
หมายเหตุ ค่า CCA แต่ละรุ่นมีความหมายที่แตกต่างกัน (CC เครื่องยนต์ X 0.13 = CCA BATTERY)

จากการที่อธิบายในตอนต้น ท่านผู้อ่านคงจะคลายข้อสงสัยได้เป็นอย่างดีนะครับ ทางผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากท่านผู้อ่านได้พบกับเอกสารดังกล่าว โดยได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโตโยต้า คงจะเข้าใจเจ้าหน้าที่เหล่านั้นกันมากขึ้นนะครับผม

ท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย กันทุกท่านนะครับผม ขอขอบคุณและสวัสดีครับ

“มีแบต มีไฟ ไปได้เลย”

ฝ่ายฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)
•   
หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 4174 ครั้ง | เมื่อ : 15 ธ.ค. 2564 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

NEW Hilux Champ ราคาเริ่มต้น 459,000 บาท