phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

หลักการทำงานของระบบทำความเย็น

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 309719 ครั้ง | เมื่อ : 08 ต.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

หลักการทำงานของระบบการทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศรถยนต์เป็นระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (vapor compression system)โดยคอมเพรสเซอร์ (compressor) ทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นจากอีแว็ปเปอร์เรเตอร์ (evaporator) สารทำความเย็นในขณะนั้นยังมีสถานะเป็นแก๊สและคอมเพรสเซอร์ (compressor) ยังทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นออกไปที่คอนเดนเซอร์ (condenser) ทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิและความดันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสารทำความเย็นไหลผ่านคอนเดนเซอร์ (condenser) จะทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงจากนั้นสารทำความเย็นไหลต่อไปยัง รีซีฟเวอร์/ดรายเออร์ (receiver/dryer) เพื่อกรองสิ่งสกปรกและความชื้นที่ปนเปื้อนในสารทำความเย็นสารทำความเย็นไหลไปที่ แอ็คเพนชั่นวาล์ว (expansion valve) แล้วฉีดเป็นฝอยละอองเข้าไปใน อีแว๊ปเปอร์เรเตอร์ (evaporator) ทำให้สารทำความเย็นมีความดันต่ำและดูดความร้อนจากภายนอก เพื่อให้ตัวมันเองมีสถานะกลายเป็นแก๊ส ทำให้อุณหภูมิภายนอกลดลง หลังจากนั้นสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สจะถูกดูดเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ (compressor) เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่อีกครั้ง

ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์

- คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นอุปกรณ์ที่ดูดสารทำความเย็นจาก Evaporator และเพิ่มแรงดันให้สารทำความเย็นที่ส่งไปยัง Condenser โดยมีความดันมากกว่า 14.1 กก./ตร.ซม.

 • คอมเพรสเซอร์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
 • 1. แบบรีซิโพรเคติ้ง (Reciprocating Type)
 • 2. แบบสวอชเพลต (Swash Plate Type)
 • 3. แบบเวนโรตารี (Vane Rotary Type)

Compressor

- คอนเดนเซอร์ (Condenser) ทำหน้าที่ระบายความร้อน ทำให้สารทำความเย็นอุณหภูมิต่ำลง เปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว

Condenser

- รีซีฟเวอร์ / ดรายเออร์ (Receiver / Dryer) ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกและความชื่นจากระบบ ถ้าสารทำความเย็นมีความชื่นปนอยู่ จะทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบและจะกลายเป็นน้ำแข็งใน Evaporator ทำให้สารทำความเย็นในระบบไหลไม่สะดวก

Receiver / Dryer

- แอ็คเพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve) เป็นอุปกรณ์ลิ้นควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นที่ไหลไปยังอีแว๊ปเปอร์เรเตอร์มากหรือน้อย ตามต้องการซึ่งจะควบคุมโดยการรับสัญญาณอุณหภูมิที่ท่อทางออกของอีแว๊ปเปอร์เรเตอร์

 • แอ็คเพนชั่นวาล์ว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
 • 1. แอ็คเพนชั่นวาล์วแบบกำลังดันคงที่ (Constant Pressure Expansion Valve)
 • 2. แอ็คเพนชั่นวาล์วแบบใช้ความร้อน (Thermal Expansion Valve) *แอ็คเพนชั่นวาล์วแบบใช้ความร้อนมีใช้กับเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทั่ว ๆ ไป
 • 3. แอ็คเพนชั่นวาล์วแบบลูกลอย (Float Valve)

Constant Pressure Expansion Valve

- อีแว๊ปเปอร์เรเตอร์ (Evaporator) เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะกลาย เป็นแก๊สสารทำความเย็นจะดูดความร้อนจากอากาศโดยรอบ ทำให้อุณหภูมิของอากาศที่ถูกเป่าเข้าไปในห้องผู้โดยสารเย็นลง

 • อีแว๊ปเปอร์เรเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
 • 1. แบบแผ่นครีบรอบท่อ (Plate Fin Type)
 • 2. แบบแผ่นท่อวกวน (Serpentine Type)

Evaporator

สารทำความเย็น

สารทำความเย็นหรือฟรีออน (Freon) ทำหน้าที่เป็นสารตัวกลางสำหรับถ่ายเทความร้อนออกจากห้องโดยสาร โดยดูดซึมความร้อนเข้าสู่ตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิและความดันต่ำ และถ่ายเทความร้อนออกจากตัวเองในขณะที่อุณหภูมิและความดันสูง

สารทำความเย็นแบ่งออกเป็น 4 ชนิด

 • 1. อินออร์แกนิกคอมพาวด์ (Inorganic Compourds) เป็นสารทำความเย็น ได้แก่ พวกแอมโมเนีย ก๊าซกรดกำมะถัน และน้ำ
 • 2. ไฮโดรคาร์บอน (Hydro Carbons) เป็นสารทำความเย็นประเภท มีเทน (Methane) อีเทน (Ethane) โปรเพน (Propane) ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นได้ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยจึงใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล
 • 3. ส่วนผสมอะซีโอโทรปิก (Azeotropic Mixture) เป็นส่วนผสมของสารทำความเย็นที่แตกต่างกันแต่มารวมกันเป็นสารทำความเย็นชนิดเดียวกัน
 • 4. ฮาโลจีเนตคาร์ไบด์ (Halogenated Carbide) เป็นสารทำความเย็นที่นำมาใช้ในเครื่องทำความเย็นในปัจจุบัน คือ Fluorinated Hydrocarbon of Methane Series ซึ่งเรียกว่า สารทำความเย็นหรือฟรีออน สารทำความเย็นนี้มีส่วนผสมระหว่าง ฟูออรีน , คลอรีน และ มีเทน ตามสัดส่วนต่าง ๆ โดยจำแนกเป็นเบอร์เช่น R-12 , R-22 , R-500 สารทำความเย็น R-12 หรือสาร CFC (Chlorinate Fluorocabon) มีส่วนอย่างมากในการทำลายชั้นบรรยากาศของโลก นานาชาติได้ตกลงที่จะเลิกผลิตและยุติการใช้สารที่ทำลายสารที่ทำลายโอโซน รวมถึง R-12 ด้วยเหตุนี้ สาร R-134a ได้ถูกพัฒนานำมาใช้เป็นอีกทางเลือก สำหรับใช้แทน R-12

การเปรียบเทียบ R-134a กับ R-12

 • 1. R-134a ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ทั่วไปได้ น้ำมันคอมเพรสเซอร์สำหรับ R-12 จะไม่ละลายใน R-134a ดังนั้นจึงไม่สามารถไหลเวียน และทำให้อายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ลดลง
 • 2. R-134a จะทำให้ซีลเสียหายรวมถึงท่ออ่อนด้วยในระบบปรับอากาศรถยนต์ ที่ใช้ R-12 จะใช้ซีลที่ทำจาก NBR (Nitrile Butadiene Rubber) แต่ NBR จะละลายได้ใน R-134a ดังนั้นจึงใช้ RBR (Rubber in Behalf of R-134a) ซึ่งจะพัฒนาใช้สำหรับ R-134a ทำวัสดุใช้เป็นซีล วัสดุที่ใช้ทำท่อความดันสูงและต่ำ จะใช้ NBR แต่ถ้าเป็นระบบปรับอากาศรถยนต์ ที่ใช้ R134a สารทำความเย็นจะรั่วไหลออกมา ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนวัสดุทำท่อใหม่เพื่อใช้กับ R134a การซึมของสารทำความเย็น และน้ำจะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการใช้ R12
 • 3. R-134a สามารถดูดความชื้นได้มากกว่า R-12 จึงมีแนวโน้มจะเกิดสนิมภายในระบบได้ง่ายปัจจุบันสารดูดความชื่นที่ใช้จะเป็นซิลิกาเจล ถ้าต้องการดูดความชื้นออกจากวงจร R-134a จะต้องใช้ซิลิกาเจลจำนวนมาก แต่ถ้าให้ได้ผลดีสำหรับระบบที่ใช้ R-134a จะใช้สารดูดความชื้น ซีโอไลต์ แทนซิลิกาเจล รูปสารดูดความชื้น
 • 4. ในขณะทำงานเมื่อ R-134a มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ความดันและภาระสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงคลัทช์แม่เหล็กเปลี่ยนค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับสวิตช์ ความดันแอ็คเพนชั่นวาล์วและชุดควบคุมกำลังดันอีแว๊ปเปอร์เรเตอร์

ข้อแนะนำในการใช้เครื่องปรับอากาศรถยนต์

 • 1. การทำให้รถยนต์ภายในห้องโดยสารเย็นตัวลง หลังจากจอดรถทิ้งไว้กลางแดดให้เปิดกระจกหมดทุกบานไว้สักครู่ เพื่อระบายอากาศร้อนภายในห้องโดยสารและเปิดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เพื่อช่วยให้เย็นลงเร็วขึ้น
 • 2. ระมัดระวังอย่าให้มีเศษใบไม้หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ อุดตันร่องระบายอากาศด้านหน้า
 • 3. ในสภาพอากาศชื้นไม่ควรเปิดแอร์ให้ไอเย็นกระทบกับกระจกบังลมหน้าจะทำให้เกิดฝ้าทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี อาจเกิดอันตราย
 • 4. ดูแลให้พื้นที่บริเวณใต้เบาะนั่งคู่หน้าโล่ง เพื่อให้อากาศหมุนวนได้สะดวก
 • 5. ในสภาพอากาศเย็นให้เลื่อนปุ่มปรับความเร็วพัดลมไปตำแหน่ง H1 สักครู่เพื่อช่วยลดความชื้นและไล่ฝ้าที่กระจก

การปรับความเย็นในห้องโดยสาร

 • 1. ติดเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว เปิดน้ำยาแอร์และความเร็วของพัดลมให้แรงสุดเมื่อได้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารเป็นที่ต้องการแล้ว ให้ลดน้ำยาและความแรงของพัดลมเพื่อให้อุณหภูมิของห้องโดยสารคงที่ตลอดเวลา
 • 2. เพื่อให้อากาศเย็นเร็วขึ้นให้เลื่อนปุ่มเปิดรับอากาศไปตำแหน่งอากาศไหลวน

ขอขอบคุณรูปภาพจาก th.wikipedia.org

ฝ่ายฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

หมวด ข้อมูล-ความรู้ทางเทคนิค | จำนวนคนอ่าน 309719 ครั้ง | เมื่อ : 08 ต.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

  แสดงความคิดเห็น (30)

 • ความเห็นที่ 1
 • ดีมากคับแต่อยากให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวนการสูญเสียคาวมร้อนจะดีมากคับ
 • จาก : pon
 • เมื่อ : 2008-05-06 13:43:34
 • ความเห็นที่ 2
 • เป็นการอธิบายที่ดีมาก แต่น่าจะมีตัวอย่างมาประอีกน่าจะสมบูรณ์กว่านี้ นะคับ

  แต่ยังไงก็ดีมากครับ...น่าให้ความสนับสุนและเป็นกำลังใจให้ต่อไป
 • จาก : กิจติพงษ์_ME
 • เมื่อ : 2008-08-01 23:02:29
 • ความเห็นที่ 3
 • ผมอยากทราบถึงระบบทำพื้นให้เย็นครับ
 • จาก : เกรียวไกร
 • เมื่อ : 2008-08-31 22:31:03
 • ความเห็นที่ 4
 • อธิบายเข้าใจดีนะครับ


  ถ้าได้การสร้างคงจรา เพราะจะเอาไปทำโคลงงาน งิๆ
 • จาก : 3!q
 • เมื่อ : 2009-02-26 19:20:32
 • ความเห็นที่ 5
 • ผมอยากทรายว่าแอร์รถ นิววีออสทําไมตัดต่อบ่อยประมาณ5วินาทีตัดต่อครับ
 • จาก : คมกฤช
 • เมื่อ : 2009-03-01 20:12:31
 • ความเห็นที่ 6
 • ....อยากได้ข้อมูลหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ มากกว่านี้ คับ....เอาแบบละเอียดเลยคับ..
 • จาก : วันยศ
 • เมื่อ : 2009-06-10 12:02:01
 • ความเห็นที่ 7
 • สารความเย็นR134aปลอดภัยกว่าR12
 • จาก : nick
 • เมื่อ : 2009-11-15 14:47:33
 • ความเห็นที่ 8
 • ตรวจซ่อมเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วยังงัยคับ

  เด็กช่างยนต์
 • จาก : น๊อต
 • เมื่อ : 2010-01-17 16:55:03
 • ความเห็นที่ 9
 • ต้องการทราบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 2 สเตจ โดยใช้แอมโมเนีย
 • จาก : วิสูตร
 • เมื่อ : 2010-02-01 13:09:42
 • ความเห็นที่ 10
 • อยากได้รูปแบบการทำงานภายในของเครื่อง CHILLER รวมถึง COOLLINGTOWER อ่ะคับ
 • จาก : EEF
 • เมื่อ : 2010-06-05 13:24:21
 • ความเห็นที่ 11
 • อยากรู้การทำงานของ คอนเดนเซอร์ และว่าแบ่งได้มีกี่อย่าง

  อะไรบ้างครับ ฝากหาให้ทีนะครับ

  ^ ^

  จาอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐมครับ
 • จาก : แม๊กปวส1
 • เมื่อ : 2010-06-16 19:10:55
 • ความเห็นที่ 12
 • ขอบคุณมากเลยครับที่บอกให้ความรู้อะไรได้ตังเยาะ ผมมาฝึงงานมาช่างดีๆๆก็ลูกพี่ผมอะแหละคับร้านผมชื่อร้าน มันคงแอร์ ไครแวะมาสุพรรณมาตลาดสามชุกร้อยปีจะเย็นร้านซ่อมแอร์รถอยู่คับราคาเปงกันเองคับเติมนํายาแอร์ไม่แพงคับ แค่350-450เองคับล้างแอร์950คับท้าต้องการมาทําที่ร้านผมสามารถติดต่อได้คับที่เบอร์ 08-19950603
 • จาก : มั้นคงแอร์
 • เมื่อ : 2010-06-18 13:45:46
 • ความเห็นที่ 13
 • ความแตกต่างระหว่าง R134aกับ R12
 • จาก : เดีย
 • เมื่อ : 2010-07-06 22:53:51
 • ความเห็นที่ 14
 • มีเนื้อสาระดีอยากให้มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปรับอากาศทั้งวงจรทางกล และวงจรทางไฟฟ้า ถ้ามีช่วยส่งเมลล์มาด้วยคะจะไว้เป็นเนื้อหาสอนนักเรียน
 • จาก : ปัทมา เกื้อชู
 • เมื่อ : 2010-07-10 19:24:51
 • ความเห็นที่ 15
 • ดีดีดีดีดีดีค่ะ
 • จาก : ออย
 • เมื่อ : 2010-09-03 03:37:57
 • ความเห็นที่ 16
 • Hello,

  This is a question for the webmaster/admin here at www.phithan-toyota.com.

  May I use some of the information from your blog post above if I give a link back to this site?

  Thanks,
  Peter
 • จาก : buy kinect
 • เมื่อ : 2010-10-24 07:22:49
 • ความเห็นที่ 17
 • อยากรู้ส่วนประกอบของ คอนเดนเซอร์
 • จาก : วีระ
 • เมื่อ : 2010-12-03 10:43:02
 • ความเห็นที่ 18
 • อยากอ่านวงจรเป็นคับ
 • จาก : อาร์ต
 • เมื่อ : 2011-02-04 21:16:20
 • ความเห็นที่ 19
 • ดีคับ
 • จาก : san
 • เมื่อ : 2011-03-04 22:56:04
 • ความเห็นที่ 20
 • แอร์รถยนต์แบบอัตโนมัติมีหลักการทำงานอย่างไรครับ ช่วยตอบด้วยครับ
 • จาก : chanchai
 • เมื่อ : 2011-03-19 17:04:44
 • ความเห็นที่ 21
 • ละเอียดมากเลยครับ...ขอบคุณ มากๆเลยคับ
 • จาก : จังเอย!
 • เมื่อ : 2011-03-25 20:08:17
 • ความเห็นที่ 22
 • สุดยอดมากเลยครับ อ่านแล้วได้ประโยชน์ดีจังเลย ครับ
 • จาก : x-rayman
 • เมื่อ : 2011-03-30 09:34:14
 • ความเห็นที่ 23
 • สุโก้ย...มาก ๆ ครับ... ประโยชน์จิง ๆ ครับ
 • จาก : Phumisak Thiothong
 • เมื่อ : 2011-05-02 20:12:23
 • ความเห็นที่ 24
 • ได้ความรู้มาก

  เลย
 • จาก : ฟอง
 • เมื่อ : 2011-05-04 16:53:03
 • ความเห็นที่ 25
 • ได้ความรู้มาก

  เลย
 • จาก : ฟอง
 • เมื่อ : 2011-05-04 16:53:52
 • ความเห็นที่ 26
 • ดีๆๆๆเลยคับผม มีอะไรดีๆๆเอามาให้ดูหน่อยนะคับ ต้องการศึกษามา


 • จาก : บี ขส 41
 • เมื่อ : 2011-06-01 10:40:14
 • ความเห็นที่ 27
 • เยี่ยม
 • จาก : ton
 • เมื่อ : 2011-06-08 15:37:37
 • ความเห็นที่ 28
 • อยากรู้แอร์บ้านมากกว่านี้คับ
 • จาก : หวัง
 • เมื่อ : 2011-06-16 11:52:34
 • ความเห็นที่ 29
 • ก็ดีนะครับ เเต่ไม่เจาะจง
 • จาก : พร
 • เมื่อ : 2011-06-16 20:44:55
 • ความเห็นที่ 30
 • ชั่วคักชั่วแน
 • จาก : น้อย
 • เมื่อ : 2011-06-16 20:48:23

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq