phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

แก๊สโซฮอล์ 95 (GASSOHOL)

หมวด การดูแลรักษารถ | จำนวนคนอ่าน 69122 ครั้ง | เมื่อ : 25 ธ.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

 คำว่า “แก๊สโซฮอล์” มาจากคำว่า GASSOLINE (แก๊สโซลีน) บวกกับคำว่า ALGOHOL (แอลกอฮอล์) ซึ่งนำ 2 คำแรกของแก๊สโซลีน+คำสุดท้ายของแอลกอฮอล์ ก็จะได้ แก๊สโซฮอล์ (GASSOHOL)

สำหรับประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.2550) ได้ใช้แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ได้มาจากใช้น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 (พิเศษ) จำนวน 90% ผสมกับ เอทานอล 10% จึงได้ E10 นั่นเอง อนาคตสำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2551 จะมี E20 ใช้ในประเทศไทย หลายคนยังวิตกว่าสามารถใช้งานเหมือนออกเทน 95 หรือ 91 ได้หรือไม่ บางคนก็บอกว่าใช้แล้วไม่แตกต่าง บ้างก็ว่าแตกต่าง แต่อย่างน้อยก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่ดี เช่น

 1. ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
 2. ลดการขาดดุลการค้า ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 3. สนับสนุน และใช้ประโยชน์ต่อพืชผลทางการเกษตร
 4. ประหยัดเงินค่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะแก๊สโซฮอล์ ถูกกว่า (ประมาณ 4 บาท/ลิตร ธันวาคม 2550)
 5. ใช้แล้วช่วยลดมลพิษไอเสียในอากาศ
 6. ช่วยเรื่องโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก
 7. สามารถปลูกทดแทนได้ อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหมด

ข้อดีที่กล่าวมานั้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ และสิ่งแวดล้อม หลายๆประเทศในโลก ได้ใช้แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ได้แก่ สหภาพยุโรป, อินเดีย, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, โคลัมเบีย, ปารากวัย, เปรู, แอฟฟิกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ส่วนประเทศที่ใช้เอทานอล มากกว่า 10% ได้แก่ บราซิล, สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา และสวีเดน

ประเทศที่มีการยกเลิกสารตะกั่วในน้ำมันเบนซิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สารเพิ่มค่าออกเทนชนิดอื่นมาทดแทน ซึ่งสารที่สามารถนำมาใช้ได้ และไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ คือ สาร MTBE และ เอทานอล บริษัท รถยนต์ได้ทำการทดสอบแล้ว ไม่ส่งผลกระทบต่อท่อยาง หรือ พลาสติก ได้มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในระบบฉีดเชื้อเพลิงให้สามารถทนต่อสาร MTBE และ เอทานอลได้ ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์จึงได้ให้ความมั่นใจว่า รถยนต์ที่ผลิตมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 เป็นต้นมา สามารถใช้น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอลได้ ในประเทศไทยได้ใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544

 ข้อมูล การทดสอบแก๊สโซฮอล์ 95 เปรียบเทียบกับ น้ำมันเบนซิน 95 ของ ปตท. ดังนี้
1. จากการประเมินด้านสมรรถนะและมลพิษทางไอเสีย

 • มลพิษไอเสีย, คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ลดลงประมาณ 20%
 • อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1-2 %
 • กำลังรถยนต์ และอัตราเร่งไม่แตกต่างกัน
 • การเร่งแซง แก๊สโซฮอล์ อาจจะดีกว่าเบนซินเล็กน้อย;

2. ทดสอบโดยการขับภาคสนาม ระยะ 100,000 กิโลเมตร

 • ความสะอาดของเครื่องยนต์อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ผลการวิเคราะห์ของน้ำมันเครื่องใช้งานทุกๆ 10,000  กิโลเมตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • การประเมินชิ้นส่วนเครื่องยนต์ หลังวิ่งครบ 100,000 กิโลเมตร ไม่พบความผิดปกติด้านการสึกหรอของเครื่องยนต์ เช่น หัวฉีด, ท่อยาง, โอริง และพลาสติก

และนี่ก็เป็นผลของการทดสอบของ บริษัท ปตท. หลังจากการใช้ แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

สำหรับโครงการ แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) ที่จะมีใช้ในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ขนาดปัจจุบันที่มีจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควร การที่เรียกว่า E20 หมายความว่าใช้น้ำมันเบนซิน 91 พิเศษ จำนวน 80% ผสมกับเอทานอล จำนวน 20% = 100% จึงได้ E20 นั่นเอง ตามที่มีข่าวทางการประกาศว่า ผู้ผลิตรถยนต์รายใด สามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E20 ได้ สามารถลดภาษีอีก 5% รถยนต์หลายยี่ห้อก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะต้องเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆ กัน  ก็ต้องรอต่อไปว่าเครื่องยนต์เก่า สามารถรองรับกับ E20 ได้หรือไม่ คงจะต้องมีการใช้งานหรือทดสอบระยะหนึ่ง ว่าจะเป็นอย่างไร ดังนั้น คงต้องรอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกาศอย่างเป็นทางการ
  


มีดีที่ E10 และ E20
แผนกเทคนิคและฝึกอบรม
บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (กรุงเทพฯ)

หมวด การดูแลรักษารถ | จำนวนคนอ่าน 69122 ครั้ง | เมื่อ : 25 ธ.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

  แสดงความคิดเห็น (6)

 • ความเห็นที่ 1
 • 1.ต้องการเปลี่ยนการเติมน้ำมันจาก เบนซิน 95 เป็น แก๊สโซฮอล์ 95
  ไม่ทราบว่าควรจะเติมช่วงไหน เช่น น้ำมันเบนซินเดิมเหลืออยู่ครึ่งถัง หรือ ตอนน้ำมันเบนซินเดิมใกล้จะหมดถัง (รถ altus 1.6E ซื้อปี 2004)

  2.มีรถโตโยต้า Corolla AE101R-AEPNK ไม่ทราบว่าจะเติมแก๊สโซฮอล์ได้หรือไม่ ? และต้องเป็น 91 หรือ 95

  ขอบคุณค่ะ
 • จาก : สุนีย์ เพริศวิวัฒนา
 • เมื่อ : 2008-07-01 12:09:54
 • ความเห็นที่ 2
 • สวัสดีครับคุณ สุนีย์ เพริศวิวัฒนา..
  1.สามารถเติมผสมกันได้เลยโดยไม่ต้องรอให้น้ำมันใกล้หมดถังก็ได้ครับ แต่ถ้าอยากจะจับความแตกต่างหรืออัตราการสิ้นเปลืองระหว่างเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ ก็ควรรอให้น้ำมันใกล้หมดถังก่อนแล้วค่อยเติม ซึ่งตอนนั้นเราก็จะได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ครับ
  2.สามารถเติมแก๊สโซฮอล์ได้ครับ แนะนำให้เติมแก๊สโซฮอล์ 95 น่าจะดีกว่า 91 ครับ..
  ..ขอบคุณครับ..
  แผนกเทคนิค
 • จาก : เทคนิค
 • เมื่อ : 2008-07-02 17:13:25
 • ความเห็นที่ 3
 • อยากจะเปลี่ยนรถ BMW318ise มาเป็นฟอร์จูนเนอร์ 2.7 หรือ 3.0
  ดีครับ เพราะตอนนี้ก้อใช้ Vigo 3.0 4*4 สี่ประตู
  ใช้ 2 คัน เลยจะเปลี่ยนเป็นคันเดียว (หรือ yaris ดีครับ)
 • จาก : ชนินทร์ เทียมพงศ์
 • เมื่อ : 2008-09-29 19:28:35
 • ความเห็นที่ 4
 • แก๊สโซฮอล์ 95 กับ แก๊สโซฮอล์91 เหมือนกันไหมครับ ใช้ทดแทนกันได้ไหมครับ
 • จาก : ธนวรรษ
 • เมื่อ : 2009-02-19 06:47:13
 • ความเห็นที่ 5
 • เติมเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่รับรถ เปลี่ยนใช้โซฮอลล์91 เติมไป 3 ครั้ง รู้สึกเร่งไม่ค่อยขึ้นออกตัวหนืดๆ กลับมาเติมเบนซิน 91 แต่แพงจัง ถามว่าจะเติมโซฮอลล์95 ได้มั้ย
 • จาก : mattana
 • เมื่อ : 2010-04-21 13:52:43
 • ความเห็นที่ 6
 • ความคิดเห็นเหมือน Mattana ค่ะ
 • จาก : kukkik
 • เมื่อ : 2011-04-01 23:39:19

AVANZA ราคาเริ่มต้น 649,000 บาท

1.สำหรับลูกค้าเก่าที่มีสำเนารถโตโยต้า เลือกรับส่วนลด 10,000 หรือ
ส่วนลดดอกเบี้ย 40 สตางค์ 
2.สำหรับลูกค้าที่มีสำเนารถยี่ห้ออื่น เลือกรับส่วนลด 7,000 หรือ 
ส่วนลดดอกเบี้ย 30 สตางค์ 

ขอใบเสนอราคา