phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

Pre-crash safety

หมวด เทคนิคเกี่ยวกับรถ | จำนวนคนอ่าน 31809 ครั้ง | เมื่อ : 20 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

 

คือ ระบบเตรียมความพร้อม หรือ ระบบปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุให้มีความรุนแรงน้อยลงอุบัติเหตุมักเป็นสิ่ง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คงจะดีไม่น้อย หากสามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อน การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดความรุนแรง หรือการสูญเสียที่มากเกินความจำเป็น ด้วยเหตุนี้ทางโตโยต้าจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีจากแนวคิดดังกล่าวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้แล้ว จะทำอย่างไรจึงสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น ๆ ลงได้ดังนั้น Pre-crash safety จึงเปรียบเสมือนระบบความปลอดภัยในเชิงปกป้องอย่างหนึ่งที่มีความฉลาด ในการทำงานมากขึ้นการทำงานของระบบ เป็นการเตรียมความ พร้อมของระบบความปลอดภัยต่างๆภายใน รถยนต์ โดยจะมีการทำงานแบบฉับไวของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์จับสิ่งกีดขวาง, ระบบ ประเมินผลโอกาส การชน, ระบบเบรกเตรียมรับการชน และเข็มขัดนิรภัยเตรียมรับการชน เป็นต้น
ส่วนประกอบมีด้วยกัน 3 ส่วนหลัก คือ

1. Pre-crash sensor หน้าที่ในการตรวจจับระยะห่างของรถยนต์คันหน้า รวมถึงสิ่งกีดขวางบนถนนที่อยู่ด้านหน้า โดยนำ ข้อมูลที่ได้ส่ง ไปยัง E.C.U. ในการตัดสินใจและประเมินว่าข้อมูลที่ได้มามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนข้อมูลที่ได้จะถูกนำมา ประเมินผล คือ ตำแหน่งรถยนต์คันหน้า หรือ สิ่งกีดขวาง, ความเร็ว และลักษณะการเคลื่อนตัวของรถยนต์ คันหน้า หรือ สิ่งกีดขวาง

2. Pre-crash seatbelt เป็นขั้นตอนที่ 2 ในการทำงานของระบบ ซึ่งทันทีที่กล่อง E.C.U. ประเมินโอกาสที่จะเกิดการชน มี 100% ระบบเข็มขัดนิรภัยอัจฉริยะจะเตรียมตัวรัดกระชับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้แน่นขึ้นเพื่อป้องกันการเหวี่ยงตัว ไปมาเมื่อเกิดการชนโดยตัวเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติและลดการกระชากหลังการเกิดอุบัติเหตุ

3. Pre-crash Brake Assist ในกรณีที่มีการตัดสินว่ากำลังเกิดบัติเหตุ การกดเบรก 1 ครั้ง ณ วินาทีนั้น ไม่ว่าจะกดเบรกเบา หรือ หนักระบบจะตัดสินให้เป็นการกดเบรกอย่างรุนแรง และสั่งให้ระบบเสริมแรงเบรก (Brake Assist) ซึ่งปกติจะทำงานเมื่อ กดเบรกอย่าง รวดเร็วและแรงเบรกไม่เพียงพอเท่านั้น แต่ในระบบ Pre-crash จะทำงานทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบิติเหตุ หรือ ลดความรุนแรงจากการชน

    
ที่กล่าวมา ระบบ Pre-crash ถูกติดตั้งอยู่ในยานยนต์ระดับหรู นั่นก็คือ LEXUS เท่านั้น บัดนี้ได้ติดตั้งอยู่ใน New Camry 3.5 ลิตร ที่เหมาะสม อย่างท่านผู้นำอย่างแท้จริง

หมวด เทคนิคเกี่ยวกับรถ | จำนวนคนอ่าน 31809 ครั้ง | เมื่อ : 20 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Trumq