phithan-toyota.com | พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น

บทความ

รีโมทคอนโทรลน่ารู้ สำหรับ VIGO , FORTUNER, INNOVA และ CAMRY

หมวด เทคนิคเกี่ยวกับรถ | จำนวนคนอ่าน 191397 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

ในบทความนี้จะกล่าวถึงกุญแจที่มีระบบยับยั้งการทำงานของเครื่องยนต์ (กุญแจรีโมท) 

            •  การเปลี่ยนถ่านรีโมทคอนโทรล  
            •  การตั้งเสียงเตือนที่รถแบบมีเสียงและไม่มีเสียง 

   กุญแจ (มีระบบยับยั้งการทำงานของเครื่องยนต์)
รถของท่านมีกุญแจอยู่ 2 ชนิด คือ 

   1. กุญแจหลัก : ใช้ล็อคและปลดล็อคได้ทั้งหมดศูนย์บริการโตโยต้าต้องใช้กุญแจนี้เพื่อทำกุญแจรหัสดอกใหม่ให้แก่ท่าน 

   2. กุญแจรอง  : ใช้เปิดช่องเก็บของไม่ได้ ที่หัวกุญแจหลักและกุญแจรองจะใส่แผ่นชิพเพื่อสั่งการระบบยับยั้งการทำงานของเครื่องยนต์เอาไว้ภายใน จำเป็นต้องใช้แผ่นชิพนี้เพื่อสั่งระบบให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

     ดังนั้นจึงต้องระวังอย่าทำหายหากท่านทำกุญแจ ขึ้นมาใหม่เองท่านจะไม่สามารถยกเลิกระบบดังกล่าวหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

    สิ่งสำคัญ : เพื่อป้องกันสิ่งของที่เก็บอยู่ในช่องเก็บของ เมื่อจำเป็นต้องให้บุคคลอื่นนำรถไปจอด ท่านควรมอบกุญแจรองไว้ให้เท่านั้น เนื่องจากประตูสามารถล็อคได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ ดังนั้นท่านควรเก็บกุญแจสำรองติดตัวไว้เสมอ เพื่อใช้ในกรณีลืมกุญแจทิ้งไว้ในรถ

 

แผ่นหมายเลขกุญแจ 

       หมายเลขกุญแจจะปรากฏอยู่บนแผ่นโลหะที่คล้องอยู่กับห่วง กุญแจ ให้เก็บแผ่นป้ายนี้ในที่ปลอดภัย เช่น   ในกระเป๋าธนบัตร อย่าเก็บไว้ในรถ ถ้าท่านทำกุญแจหายหรือต้องการทำกุญแจเพิ่ม สามารถทำใหม่ได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าโดยใช้หมายเลขกุญแจดังกล่าวนี้ ท่านควรจดบันทึกหมายเลขกุญแจ และ เก็บไว้ในที่ปลอดภัย 

รีโมทคอนโทรล
 

1. ไฟแสดงสถานะ 
2. สวิทซ์ปลดล็อค
3. สวิทซ์ล็อค
4. สวิทซ์เสียงเตือน
  
 

     ระบบรีโมทคอนโทรลได้รับการออกแบบมาให้ล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบาน หรือส่งเสียงเตือนได้ในระยะห่างประมาณ 1 เมตร ( 3 ฟุต) จากตัวรถ เมื่อท่านกดสวิทซ์ใดๆ ให้ทำงาน ควรกดลงช้าๆ และมั่นคงในขณะเดียวกัน ไฟแสดงสถานะจะกระพริบขึ้นหนึ่งครั้ง 

     สิ่งสำคัญ : กุญแจรีโมทเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อไม่ให้กุญแจได้รับความเสียหาย

1. อย่าวางกุญแจทิ้งไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น บนแผงคอนโซล 
2. อย่าถอดแยกกุญแจรีโมท 
3. อย่าให้กุญแจรีโมทกระแทกกับวัตถุอื่นอย่างรุนแรงหรือทำตกหล่น 
4. อย่าจุ่มกุญแจรีโมทลงในน้ำ

     ในรถคันเดียวกันท่านสามารถใช้กุญแจรีโมทได้ถึง 4 ดอก กรุณาติดต่อศูนย์บริการ โตโยต้า เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

     ถ้ากุญแจรีโมทไม่ทำงานหรือมีเสียงเตือน หรือระยะการทำงานผิดปกติไป หรือถ้าไฟแสดงสถานะที่ตัวกุญแจหรี่มัวหรือไม่ติด ให้ปฏิบัติดังนี้ :

    1. ตรวจดูว่าบริเวณใกล้เคียงนั้นมีแหล่งคลื่นรบกวน อาทิ สถานีวิทยุหรือสนามบิน ซึ่งสามารถรบกวนการทำงานของกุญแจรีโมทได้
    2. แบตเตอรี่อาจหมดประจุ ให้ตรวจเช็คแบตเตอรี่ในกุญแจรีโมทฟังก์ชั่นเลือกการตั้งระบบการทำงาน
 

ท่านสามารถตั้งระบบการทำงานของรีโมทคอนโทรลดังนี้ :
 

1. ฟังก์ชั่นการตอบกลับ 
    ท่านสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นการตอบกลับ ซึ่งการล็อคและปลดล็อคจะแสดงให้ทราบโดยไฟเลี้ยวจะกระพริบ และเสียงเตือนกันขโมยจะดังหรือไฟเลี้ยวจะกระพริบอย่างเดียวเท่านั้น เสียงเตือนกันขโมยจะดังถ้าปิดประตูบานใดบานหนึ่งไม่สนิท

2. ฟังก์ชั่นการล็อคและปลดล็อคอัตโนมัติ
    ท่านสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นการล็อคและปลดล็อคอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นการล็อคจะเชื่อมต่อกับความเร็วรถและการปลดล็อคก็จะเชื่อมต่อกับสวิทซ์สตาร์ท

 การปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นเลือกการทำงาน
  1. ดึงกุญแจออกจากสวิทซ์สตาร์ทและตรวจเช็คดูว่าระบบกันขโมยถูกปลดออก 
  2. ให้เสียบกุญแจสตาร์ทอย่างรวดเร็วติดต่อกัน 2 ครั้ง ภายใน 5 วินาที 
  3. รอประมาณ 5 วินาที ให้กดสวิทซ์ล็อคและปลดล็อคพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หรือมากกว่าภายใน 10 วินาที ไฟเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งครั้งเพื่อแสดงว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์ตามที่ต้องการ 
  4. กดสวิทซ์ล็อคที่กุญแจรีโมทหนึ่งครั้ง ภายในเวลา 2 วินาที จากนั้นให้กดสวิทซ์ปลดล็อคหนึ่งครั้ง  
  5. ภายในเวลา 10 วินาที ให้ตั้งสภาวะที่ต้องการโดยกดสวิทซ์ล็อคและปลดล็อคตามรายการดังนี้ 

 เงื่อนไขฟังก์ชั่นเลือกการทำงานสำหรับฟังก์ชั่นการตอบกลับ 
กดปุ่มล็อค 1 ครั้ง ผลที่ได้ แบบไฟเลี้ยวกระพริบ 
กดปุ่มล็อค 2 ครั้ง ผลที่ได้ แบบไฟเลี้ยวกระพริบ + เสียงแตร 
กดปุ่มล็อค 3 ครั้ง ผลที่ได้ ปิด 
กดปุ่มล็อค 4 ครั้ง ผลที่ได้ ยกเลิก
 

      *เมื่อตั้งค่าที่ต้องการได้แล้วให้กดปุ่มปลดล็อค 1 ครั้ง เพื่อสิ้นสุดการปรับตั้ง 

การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลสำหรับ VIGO , FORTUNER, INNOVA และ CAMRY
     การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม CR2016 หรือเทียบเท่า และไขควงปากแบน 

 

1. เปิดฝาครอบโดยใช้ไขควงปากแบนที่หุ้มด้วยเทปพลาสติก

 


2. ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากโครงกุญแจ

3. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากชุดแบตเตอรี่ 
4. ถอดแบตเตอรี่อันเก่าออกและใส่อันใหม่เข้าไปแทนโดย 
5. ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับชุดเบตเตอรี่ 
6. ติดตั้งชุดแบตเตอรี่ลงในตัวกุญแจ และปิดฝาครอบให้แน่น

    หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตรวจเช็คดูว่ากุญแจรีโมททำงานได้ ตามปกติ หากกุญแจรีโมทยังไม่ สามารถทำงานได้ตามปกติ หากกุญแจรีโมทยังไม่สามารถทำงานได้ตามปกติกรุณาติดต่อศูนย์บริการโตโยต้า

    สิ่งสำคัญ : 

 1. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหันขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่รีโมทถูกด้าน
 2. อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่มือเปียกเพราะน้ำอาจทำให้เกิดสนิมได้
 3. อย่าสัมผัสหรือเลื่อนชิ้นส่วนใดๆ ภายในแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้รีโมท  ทำงานผิดปกติได้
 4. อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่คดงอเมื่อใส่แบตเตอรี่ และอย่าให้มีฝุ่นหรือน้ำมันติดอยู่ที่ฝาครอบ
 5. ระวังอย่าให้ขั้วแบตเตอรี่คดงอ
หมวด เทคนิคเกี่ยวกับรถ | จำนวนคนอ่าน 191397 ครั้ง | เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 | ส่งบทความนี้ให้เพื่อน

  แสดงความคิดเห็น (1)

 • ความเห็นที่ 1
 • แล้วการยกเลิก การปลดล็อคประตูอัตโนมัติ ทำอย่างไรครับ
  ที่จริงฟังค์ชั่นนี้สำคัญมาก ควรยกเลิกอย่างยิ่งโดยเฉพาะ รถที่มีคุณผู้หญิงเป็นคนขับประจำ คุณลองนึกภาพดูว่า ผู้หญิงจอดรถดับเครื่อง ประตูปลดล๊อคทันที แล้วมีคนเปิดประตูเข้ามานั่งด้านหลัง หรือด้านข้าง !!! ถ้าเป็นคนที่รูจักก็แล้วไป ถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ จะทำอย่างไร+++ช่วยแนะนำวิธียกเลิกการปลดล๊อคประตูด้วยครับ
  รบกวนแจ้งทางmailด้วยครับ
  ขอบคุณหลายๆ
 • จาก : น่าห่วง
 • เมื่อ : 2009-12-24 13:54:08

NEW HILUX REVO D-Cab 4x2 ราคาเริ่มต้น 744,000 บาท

พิเศษ : ขยายการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 km. และฟรีค่าแรง 5 ปีหรือ 100,000 km.

 

ขอใบเสนอราคา